ตั้งค่าเค้าโครงหน้าสะท้อน (แบบสองหน้ากระจาย) ใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. คลิกมุมมอง >หน้าต้นแบบ

  2. บนแท็บหน้าต้นแบบ คลิกต้นแบบหน้าสอง

  3. คลิกปิดหน้าต้นแบบ

ขณะนี้มีตั้งค่าหน้าต้นแบบปัจจุบันเป็นสองหน้า

เมื่อต้องการดูผลของการตั้งค่าเค้าโครงหน้าสะท้อน คุณต้องการดูหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นทั้งสองหน้า เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  • บนเมนูมุมมอง คลิกสองหน้า

  1. บนเมนูจัดเรียง คลิกเส้นบอกแนวเค้าโครง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเส้นบอกแนวระยะขอบ

  2. ภายใต้หน้าต้นแบบ เลือกต้นแบบสองหน้า

  3. คลิก ตกลง

ขณะนี้มีตั้งค่าหน้าต้นแบบปัจจุบันเป็นสองหน้า

วัตถุอยู่ในตำแหน่งบนหน้าต้นแบบด้านซ้ายและขวาควรสะท้อนกันและกัน

เมื่อต้องการดูผลของการตั้งค่าเค้าโครงหน้าสะท้อน คุณต้องการดูหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นทั้งสองหน้า เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  • บนเมนูมุมมอง คลิกสองหน้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณแสดงแท็บเส้นบอกแนวระยะขอบ ของกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง คุณจะเห็นว่า ป้ายผนึกสำหรับกล่องซ้าย และขวา ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบ เปลี่ยนเป็นภายใน และภายนอก ที่เหมือนกัน ข้อมูลอื่น ๆ บนหน้าเน็ต

ดูเพิ่มเติม

กระจายมุมมองแบบสองหน้า

เปลี่ยนหน้าต้นแบบสองหน้าลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×