ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีเครื่องพิมพ์โปรดหรือไม่ Word ไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์โปรดให้คุณโดยอัตโนมัติหรือเปล่า ใช้แผงควบคุมในการบอกคอมพิวเตอร์ของคุณว่าคุณต้องการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณเอง

  1. กดแป้น Windows + X แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  2. ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

    ขั้นตอนนี้จะสมมติว่าได้มีการตั้งค่าแผงควบคุมให้แสดงตาม ประเภท ถ้าตั้งค่าแผงควบคุมให้แสดงตาม ไอคอน แค่คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

    เครื่องหมายถูกสีเขียวจะแสดงว่าเครื่องพิมพ์ไหนที่คอมพิวเตอร์กำลังใช้งานอยู่

    เครื่องหมายถูกสีเขียวบนเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

    ถ้าคุณต้องการพิมพ์อื่นเป็นค่าเริ่มต้นของคุณ คลิกขวารูปของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกการตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×