ตั้งค่าอีเมลในแอป Outlook for Android

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการใช้Outlook สำหรับ Androidแอปบนมือถือ ให้เปิดตั๋วการสนับสนุน Outlook ภายในแอป หรือถ้าคุณมีบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนที่ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ หรือบัญชีที่ใช้ Exchange ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบ Office 365 สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ขั้นตอนที่ 1
จุดสังเกต
เปิดOutlook สำหรับ Android แอป ไอคอนมีลักษณะดังนี้:

Outlook สำหรับ Android

ถ้าคุณยังไม่มี ให้ดาวน์โหลด Outlook สำหรับ Android จาก Google Play Store

หมายเหตุ: ดู www.products.office.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดขั้นต่ำ

ขั้นตอนที่ 2
จุดสังเกต
แตะ เริ่มต้นใช้งาน ถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณ

มิฉะนั้น ให้เปิด เมนู แล้วแตะ การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

แตะและเปิดเมนู

ไปที่ การตั้งค่า

เลือกเพิ่มบัญชีผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 3
จุดสังเกต
ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ จากนั้นแตะ ดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณถูกขอให้เลือกผู้ให้บริการของคุณ คุณจะต้องตั้งค่า Exchange ของคุณด้วยตนเองหรือตั้งค่าบัญชี IMAP หรือ POP

ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 4
จุดสังเกต
ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ถัดไป

หมายเหตุ: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้อาจมีลักษณะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 5
จุดสังเกต
ถ้าเปิดใช้งานการตรวจสอบสองชั้นอยู่ ให้รับรองความถูกต้องของตัวคุณเองโดยใช้วิธีที่คุณตั้งไว้ (รหัส 6 หลัก โทรศัพท์ หรือแอป Microsoft Authenticator)

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับพร้อมพ์ให้ตั้งค่าการตรวจสอบสองชั้นสำหรับ Office 365 แสดงว่าผู้ดูแลระบบ IT ของคุณต้องการให้คุณทำ

ตรวจสอบข้อความของคุณ แล้วใส่รหัส 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 6
จุดสังเกต
ถ้าผู้ดูแลระบบ IT ของคุณได้ตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม ให้แตะ เปิดใช้งาน และ เปิดใช้งาน อีกครั้ง Outlook อาจร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงปฏิทินของคุณ ผู้ติดต่อ และอื่นๆ แตะ ใช่ หรือ อนุญาต

แตะ เปิดใช้งาน เพื่อยอมรับนโยบายอุปกรณ์ผู้ดูแลระบบของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่า Outlook สำหรับ Android หรือไม่

บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2018 เนื่องจากคำติชมของคุณ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Outlook สำหรับ Android ให้เปิดตั๋วการสนับสนุน Outlook ภายในแอป หรือแจ้งคำถามของคุณให้เราทราบอย่างละเอียดโดยใช้กล่องข้อคิดเห็นที่ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถจัดการได้ในอนาคต

คลิกที่การขยายเพื่อเปิด:

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ไปยัง การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วแตะ ดำเนินการต่อ

 3. แตะ ตั้งค่าบัญชีด้วยตัวเอง ถ้าพร้อมใช้งาน จากนั้น บนหน้าผู้ให้บริการอีเมล ให้เลือก Exchange และเปิด การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ใส่รายละเอียดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าพร้อมใช้งาน แล้วแตะไอคอน เครื่องหมายถูก

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  • โดเมน\ชื่อผู้ใช้
   ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ เช่น ชื่อของคุณ@โดเมนของคุณ.com

  • รหัสผ่าน
   ให้ใช้รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ

  • เซิร์ฟเวอร์

  • พอร์ต
   ใช้ 443 หรือ 993

  • ประเภทความปลอดภัย
   เลือก SSL/TLS หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแล้ว (SSL) แล้วแตะ ถัดไป

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP

   • บัญชี Exchange - สอบถามข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

   • บัญชี Office 365 ของที่ทำงานหรือโรงเรียน - ใช้ smtp.office365.com

  • ชนิดของความปลอดภัย
   เลือก TLS

  • หมายเลขพอร์ต
   ใส่ 587 แตะ ถัดไป

 5. คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณอีกครั้งหรือยอมรับ/เปิดใช้งานสิทธิ์ที่จำเป็นต่างๆ

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมล IMAP หรือ POP หรือไม่มีบัญชีอีเมลที่มี Exchange ActiveSync ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลโดยใช้ IMAP หรือ POP อีเมลของคุณเท่านั้นที่จะถูกซิงค์ และจะไม่ซิงค์ปฏิทินหรือที่ติดต่อ IMAP และ POP คืออะไร

เพื่อตั้งค่าบัญชี POP ดูที่ ตั้งค่าบัญชีอีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android

ตั้งค่าบัญชี IMAP ใน Outlook สำหรับ Android

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมล แตะ ดำเนินการต่อ เมื่อถูกขอให้เลือกผู้ให้บริการอีเมล ให้เลือก IMAP

 3. เปิด การตั้งค่าขั้นสูง แล้วใส่การตั้งค่ารหัสผ่านและเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลนี้อยู่แล้ว คุณต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับคาวช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปและการอ้างอิง ดูที่ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจำเป็นต้องได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 4. แตะไอคอน เครื่องหมายถูก เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอาจต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณต้องไปเปลี่ยนที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมล @hotmail.com ให้ลงชื่อเข้าใช้ login.live.com หรือถ้าคุณใช้ Gmail ให้ไปที่ Gmail.com

 2. ไปยังการตั้งค่าบัญชีหรือโพรไฟล์

 3. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 4. Outlook สำหรับ Android จะตรวจพบข้อผิดพลาดการซิงค์ และขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณมีปัญหาในการทำให้ Outlook สำหรับ Android ซิงค์กับรหัสผ่านใหม่ของคุณ ให้ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของที่เป็นบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Microsoft อื่น ๆ

สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Outlook.com (รวมถึง hotmail.com, msn.com, live.com และอื่น ๆ) ให้ตรวจสอบ สถานะของเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com ที่นี่ ขณะนี้ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง:

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าอีเมลในแอปอีเมลสำหรับ Android

ปรับแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×