ตั้งค่าอีเมลในแอป Outlook for Android

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จุดสังเกต
เปิด Outlook สำหรับ Android ไอคอนมีลักษณะดังนี้:

Outlook สำหรับ Android

หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด คุณสามารถดาวน์โหลด Outlook สำหรับ Android จาก Google Play Store

จุดสังเกต
แตะ เริ่มต้นใช้งาน ถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณ

หรือ ไปที่ ตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

ไปที่ การตั้งค่า

เลือกเพิ่มบัญชีผู้ใช้

จุดสังเกต
ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ แล้วแตะ ดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณถูกขอให้เลือกผู้ให้บริการอีเมลของ คุณอาจต้องตั้งค่าด้วยตนเอง หรือ ตั้งค่าบัญชี IMAP หรือ POP

ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ

จุดสังเกต
ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ถัดไป

หมายเหตุ: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้อาจมีลักษณะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

จุดสังเกต
ถ้าเปิดใช้งานการตรวจสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบตัวคุณเองโดยใช้เมธอดคุณตั้งค่า (โค้ดเลข 6 โทรศัพท์ หรือแอป Microsoft การรับรองความถูกต้อง)

ตรวจสอบข้อความของคุณ และใส่โค้ดเลข 6

หมายเหตุ: ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ตั้งค่าขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสำหรับ Office 365อาจต้อง โดยผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

จุดสังเกต
Outlook อาจขออนุญาตเข้าถึงปฏิทิน ที่ติตด่อของคุณ เป็นต้น แตะ ใช่ หรือ อนุญาต

คุณพร้อมที่จะใช้ Outlook สำหรับ Android แล้ว!

เครื่องหมายถูก

ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ Outlook สำหรับ Android ใช่หรือไม่

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมล IMAP หรือ Outlook สำหรับ Android ไม่ตรวจหาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ถ้าคุณตั้งค่าอีเมลด้วยตัวเองโดยใช้ IMAP อีเมลของคุณเท่านั้นที่จะถูกซิงค์ และจะไม่ซิงค์ปฏิทินหรือผู้ติดต่อ IMAP และ POP คืออะไร

เพื่อตั้งค่าบัญชี POP ดูที่ ตั้งค่าบัญชีอีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android

ตั้งค่าบัญชี IMAP ใน Outlook สำหรับ Android

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ไปยัง การตั้งค่า > เพิ่มบัญช > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วแตะ ดำเนินการต่อ

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่คุณอาจต้องการ แตะ ลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลนี้อยู่แล้ว คุณต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับคาวช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปและการอ้างอิง ดูที่ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจำเป็นต้องได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอาจต้องการ

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ไปยัง การตั้งค่า > เพิ่มบัญช > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมล แตะ ดำเนินการต่อ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เลือก Exchange

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่คุณอาจต้องการ แตะ ลงชื่อเข้าใช้

  สำหรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้ถ้าพร้อมใช้งาน:

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  • โดเมน\ชื่อผู้ใช้
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณปรากฎขึ้น ตัวอย่างเช่น yourname@outlook.com

  • รหัสผ่าน
   ให้ใช้รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ

  • เซิร์ฟเวอร์

   • ใส่ eas.outlook.com สำหรับบัญชีอีเมลใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com หรือ @live.com รวมทั้งบัญชีอื่นๆ ที่โฮสต์บน Outlook.com

   • ใช้ outlook.office365.com สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนใดก็ตามที่โฮสต์บน Office 365 สำหรับธุรกิจ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังตั้งค่าบัญชีของ Exchangeและคุรไม่ทราบชื่อของ Exchange Server ของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  • พอร์ต
   ใช้ 443 หรือ 993

  • ประเภทความปลอดภัย
   เลือก SSL/TLS หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแล้ว (SSL) แล้วแตะ ถัดไป

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP

   • ใช้ smtp-mail.outlook.com ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Outlook.com

   • ใช้ smtp.office365.com ถ้าคุณมีบัญชี Office 365 สำหรับธุรกิจ

   • สำหรับบัญชีอีเมล Exchange ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

  • ชนิดของความปลอดภัย
   เลือก TLS

  • หมายเลขพอร์ต
   ใส่ 587 แตะ ถัดไป

ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณไม่สามารถใช้แอป Outlook Mobile ได้ คุณยังสามารถ ตั้งค่าอีเมลในแอปอีเมลในตัวของ Android ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณต้องไปเปลี่ยนที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมล @hotmail.com ให้ลงชื่อเข้าใช้ login.live.com หรือถ้าคุณใช้ Gmail ให้ไปที่ Gmail.com

 2. ไปยังการตั้งค่าบัญชีหรือโพรไฟล์

 3. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 4. Outlook สำหรับ Android จะตรวจพบข้อผิดพลาดการซิงค์ และขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณมีปัญหาในการทำให้ Outlook สำหรับ Android ซิงค์กับรหัสผ่านใหม่ของคุณ ให้ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของที่เป็นบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Microsoft อื่น ๆ

สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Outlook.com (รวมถึง hotmail.com, msn.com, live.com และอื่น ๆ) ให้ตรวจสอบ สถานะของเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com ที่นี่ ขณะนี้ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง:

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้มีการอัปเดตล่าสุด ในเดือน 6 ธันวาคม 2017 เนื่องจากคำติชมของคุณ ถ้าคุณยังต้องช่วยในการตั้งค่าอีเมลโดยใช้Outlook สำหรับ Android แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับคำถามของคุณในรายละเอียดที่ใช้กล่องข้อคิดเห็นที่ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถระบุที่อยู่ในอนาคต

 • ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

 • ถ้าคุณมีการทำงาน หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้ที่ใช้Office 365 สำหรับธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Exchange การพูดคุยกับผู้ดูแล Office 365 หรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

การปรับให้เหมาะสม Outlook mobile app สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×