ตั้งค่าอีเมลในแอป Outlook for Android

จุดสังเกต
เปิด Outlook สำหรับ Android ไอคอนมีลักษณะดังนี้:

Outlook สำหรับ Android

หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด คุณสามารถดาวน์โหลด Outlook สำหรับ Android จาก Google Play Store

จุดสังเกต
แตะ เริ่มต้นใช้งาน ถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณ

หรือ ไปที่ ตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

ไปที่ การตั้งค่า

เลือกเพิ่มบัญชีผู้ใช้

จุดสังเกต
ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ แล้วแตะ ดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณถูกขอให้เลือกผู้ให้บริการอีเมลของ คุณอาจต้อง ตั้งค่าบัญชี IMAP หรือ POP

ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ

จุดสังเกต
ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ถัดไป

หมายเหตุ: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้อาจมีลักษณะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

จุดสังเกต
ถ้าคุณเปิดการตรวจสอบ 2 ขั้นตอนไว้ ให้ระบุตัวคนของคุณโดยใช้วิธีที่คุณเลือก (รหัส 6 หลัก โทรศัพท์ หรือใช้แอป Microsoft Authenticator

หมายเหตุ: คุณได้รับพร้อมท์ให้ตั้งค่าการตรวจสอบ 2 ขั้นตอนใช่ไหม ดู ตั้งค่าการตรวจสอบ 2 ขั้นตอนสำหรับ Office 365 หรือ ใช้แอป Microsoft Authenticator สำหรับการตรวจสอบง่ายๆ

จุดสังเกต
Outlook อาจขออนุญาตเข้าถึงปฏิทิน ที่ติตด่อของคุณ เป็นต้น แตะ ใช่ หรือ อนุญาต

คุณพร้อมที่จะใช้ Outlook สำหรับ Android แล้ว!

เครื่องหมายถูก

ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ Outlook สำหรับ Android ใช่หรือไม่

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมล IMAP หรือ Outlook สำหรับ Android ไม่ตรวจหาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ถ้าคุณตั้งค่าอีเมลด้วยตัวเองโดยใช้ IMAP อีเมลของคุณเท่านั้นที่จะถูกซิงค์ และจะไม่ซิงค์ปฏิทินหรือผู้ติดต่อ IMAP และ POP คืออะไร

เพื่อตั้งค่าบัญชี POP ดูที่ ตั้งค่าบัญชีอีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android

ตั้งค่าบัญชี IMAP ใน Outlook สำหรับ Android

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ไปยัง การตั้งค่า > เพิ่มบัญช > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วแตะ เพิ่มบัญชี

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่คุณอาจต้องการ แตะ ลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลนี้อยู่แล้ว คุณต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับคาวช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปและการอ้างอิง ดูที่ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจำเป็นต้องได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอาจต้องการ

ถ้าคุณใชับัญชี Office 365 ของที่ทำงานหรือโรงเรียนหรือบัญชี Outlook.com ให้ใช้การตั้งค่าทางด้านล่าง ถ้าคุณไม่ได้ทำ คุณจะต้องรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

สำหรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้ถ้าพร้อมใช้งาน:

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

 • โดเมน\ชื่อผู้ใช้
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณปรากฎขึ้น ตัวอย่างเช่น yourname@outlook.com

 • รหัสผ่าน
  ให้ใช้รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์

  • ใส่ eas.outlook.com สำหรับบัญชีอีเมลใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com หรือ @live.com รวมทั้งบัญชีอื่นๆ ที่โฮสต์บน Outlook.com

  • ใช้ outlook.office365.com สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนใดก็ตามที่โฮสต์บน Office 365 สำหรับธุรกิจ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังตั้งค่าบัญชีของ Exchangeและคุรไม่ทราบชื่อของ Exchange Server ของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • พอร์ต
  ใช้ 443 หรือ 993

 • ประเภทความปลอดภัย
  เลือก SSL/TLS หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแล้ว (SSL) แล้วแตะ ถัดไป

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

 • เซิร์ฟเวอร์ SMTP

  • ใช้ smtp-mail.outlook.com ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Outlook.com

  • ใช้ smtp.office365.com ถ้าคุณมีบัญชี Office 365 สำหรับธุรกิจ

  • สำหรับบัญชีอีเมล Exchange ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 • ชนิดของความปลอดภัย
  เลือก TLS

 • หมายเลขพอร์ต
  ใส่ 587 แตะ ถัดไป

ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณไม่สามารถใช้แอป Outlook Mobile ได้ คุณยังสามารถ ตั้งค่าอีเมลในแอปอีเมลในตัวของ Android ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณต้องไปเปลี่ยนที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมล @hotmail.com ให้ลงชื่อเข้าใช้ login.live.com หรือถ้าคุณใช้ Gmail ให้ไปที่ Gmail.com

 2. ไปยังการตั้งค่าบัญชีหรือโพรไฟล์

 3. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 4. Outlook สำหรับ Android จะตรวจพบข้อผิดพลาดการซิงค์ และขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณมีปัญหาในการทำให้ Outlook สำหรับ Android ซิงค์กับรหัสผ่านใหม่ของคุณ ให้ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของที่เป็นบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Microsoft อื่น ๆ

สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Outlook.com (รวมถึง hotmail.com, msn.com, live.com และอื่น ๆ) ให้ตรวจสอบ สถานะของเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com ที่นี่ ขณะนี้ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง:

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ 31 สิงหาคม 2017 เนื่องจากคำติชมของคุณ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Outlook สำหรับ Android โปรดแจ้งคำถามของคุณให้เราทราบอย่างละเอียดโดยใช้กล่องข้อคิดเห็นที่ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถจัดการได้ในอนาคต

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×