ตั้งค่าอีเมลบน Windows Mobile 6.5

คุณสามารถตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บน Windows Mobile 6.5 ได้ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงและซิงโครไนซ์อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อของคุณได้ ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บน Windows Mobile 6.5 ได้

ตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บน Windows Mobile 6.5

 1. แตะที่ เริ่ม > การรับส่งอีเมล > การตั้งค่าอีเมล

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะที่ ถัดไป

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พยายามรับการตั้งค่าอีเมลโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ต แล้วแตะที่ ถัดไป

 4. โทรศัพท์มือถือของคุณจะพยายามรับการตั้งค่าการอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ถ้าล้มเหลว ให้แตะที่ ถัดไป ไม่เช่นนั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่ 8

 5. สำหรับ ผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ Exchange แล้วแตะที่ ถัดไป สองครั้ง

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ (เช่น tony@contoso.com) แล้วแตะที่ ถัดไป

  ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.cn) แล้วแตะที่ ถัดไป

 7. แตะในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ และพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วแตะที่ ถัดไป ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ outlook.office365.com สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ ActiveSync ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

  แตะในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ และพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วแตะที่ถัดไป ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ partner.outlook.cn สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ActiveSync ต่อไปในบทความนี้

 8. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะที่ ถัดไป โดยชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลของคุณ

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชนิดของรายการที่คุณต้องการดูบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วแตะที่ เสร็จสิ้น

 10. แตะที่ ตกลง ถ้า Exchange ActiveSync ขอให้คุณบังคับใช้นโยบายบนโทรศัพท์ของคุณ นโยบายจะให้คุณกำหนดค่ารหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือของคุณและใช้การล้างอุปกรณ์ระยะไกลเพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดจากโทรศัพท์มือถือของคุณถ้าโทรศัพท์สูญหายหรือถูกขโมย

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณไม่สามารถค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้โดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องค้นหาเอง

 • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ outlook.office365.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange และไม่ได้ใช้ Office 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้Outlook Web App หากต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange แต่ไม่ได้ใช้ Office 365 ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync จะอยู่ในแถบที่อยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บแต่จะไม่มี https:// นำหน้าและไม่มี /owa อยู่ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Outlook บนเว็บเป็น https://mail.contoso.com/owa ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ที่จะใช้คือ mail.contoso.com

 3. ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณได้โดยใช้ข้อมูลก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณสามารถลองใช้ค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถดูได้ในตัวเลือก Outlook Web App

  1. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือของคุณ คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > POP หรือ IMAP

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 คุณจะต้องใช้ค่านี้เพื่อหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

  2. ภายใต้ การตั้งค่า POP ให้ดูที่ค่าสำหรับ ชื่อเซิร์ฟเวอร์

   ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ เป็น outlook.office365.com หมายความว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณคือ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน Office 365 และคุณสามารถใช้ outlook.office365.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณได้

   ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ outlook.office365.com คุณสามารถลองใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงรายการบนหน้าตัวเลือกของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อเซิร์ฟเวอร์คือ mail.contoso.com ให้ลองใช้ mail.contoso.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ

ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณไม่สามารถค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้โดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องค้นหาเอง

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ โดยสามารถใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync เป็น partner.outlook.cn ได้ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 เวอร์ชันล่าสุด

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Office 365 เวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App

 2. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือ คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > POP และ IMAP

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 คุณจะใช้ค่านี้เพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 3. ภายใต้ การตั้งค่า POP ให้ดูที่ค่าสำหรับ ชื่อเซิร์ฟเวอร์

 4. ถ้า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แสดงเป็น partner.outlook.cnบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณเป็น Office 365 เวอร์ชันล่าสุด และคุณสามารถใช้ partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้

 5. ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อยู่ในรูปแบบ podxxxxx.partner.outlook.cn หมายถึงบัญชี บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณไม่ใช่ Office 365 เวอร์ชันล่าสุด และคุณสามารถใช้ m.partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้

 6. ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ มีชื่อองค์กรของคุณอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น pop.contoso.com นั่นหมายถึงชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณจะอยู่ในแถบที่อยู่ในเบราว์เซอร์เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ แต่ไม่มี https:// นำหน้าและไม่มี /owa อยู่ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Outlook บนเว็บ คือ https://mail.contoso.com/owa ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณจะเป็น mail.contoso.com

 1. แตะที่ เริ่ม > การรับส่งอีเมล > การตั้งค่าอีเมล

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะที่ ถัดไป

 3. ล้างกล่อง พยายามรับการตั้งค่าอีเมลโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ต แล้วแตะที่ ถัดไป

 4. เลือก อินเทอร์เน็ตอีเมล สำหรับ ผู้ให้บริการอีเมลของคุณ แล้วแตะที่ ถัดไป

 5. พิมพ์ชื่อของคุณ (เช่น วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ) และคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยน ชื่อบัญชีที่แสดง แล้วแตะที่ ถัดไป

 6. ระบุ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP จะเป็น outlook.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

  ระบุ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP จะเป็น partner.outlook.cn ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

 7. เลือก ชนิดของบัญชี (ไม่ว่าจะเป็น POP3 หรือ IMAP4) แล้วแตะที่ ถัดไป

 8. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ (เช่น tony@contoso.com) แล้วแตะที่ ถัดไป รหัสผ่านของคุณควรถูกพิมพ์ไว้แล้วจากขั้นตอนที่ 2

  พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ (เช่น tony@contoso.com) แล้วแตะที่ ถัดไป รหัสผ่านของคุณควรถูกพิมพ์ไว้แล้วจากขั้นตอนที่ 2

 9. พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเป็น smtp.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

  พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเป็น smtp.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

 10. เลือกกล่องที่ทำเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องการการรับรองความถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องที่ทำเครื่องหมาย ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันสำหรับการส่งอีเมล

 11. เลือกว่าคุณต้องการให้โทรศัพท์มือถือของคุณตรวจสอบข้อความใหม่บ่อยแค่ไหน ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบข้อความใหม่ ให้เลือก ด้วยตนเอง

 12. แตะที่ เสร็จสิ้น

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ IMAP และ POP จะเป็น outlook.office365.com และชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ SMTP จะเป็น smtp.office365.com

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ IMAP และ POP จะเป็น partner.outlook.cn และชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ SMTP จะเป็น smtp.office365.cn คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 เวอร์ชันล่าสุด

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange และไม่ได้ใช้ Office 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App หากต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

  ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App

 2. บนแถบเครื่องมือใน Outlook บนเว็บ คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีของฉัน >ตั้งค่าการเข้าถึง POP หรือ IMAP

 3. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่นั้นจะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่านทาง Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น พยายามเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

 • ถ้าคุณได้รับแจ้งให้สร้างรหัสผ่านแต่คุณไม่สร้าง คุณจะไม่สามารถส่งและรับอีเมลได้

 • ถ้าคุณไม่ยอมรับนโยบายที่ส่งถึงโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×