ตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์ Nokia (Symbian OS)

คุณสามารถเชื่อมต่อ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ Exchange อื่น ๆ ของคุณบนอุปกรณ์ Nokia (Symbian OS) ของคุณได้ คุณสามารถใช้ Mail for Exchange ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอีเมลของ Nokia เพื่อตั้งค่าอีเมลของคุณได้โดยใช้ Exchange ActiveSync ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ อีเมล ปฏิทิน ผู้ติดต่อ และงานได้ เมื่อต้องการตั้งค่าอีเมล ให้ดูที่ การตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รุ่นอื่นๆ สำหรับ POP หรือ IMAP ในแบบ Nokia

โทรศัพท์มือถือของ Nokia ส่วนใหญ่สนับสนุน Exchange ActiveSync สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Nokia ที่สนับสนุนจดหมายสำหรับ Exchange ให้ดูที่ ฉันต้องรู้อะไรอีก ต่อไปในหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ถ้าโทรศัพท์ Nokia ของคุณเป็น Windows Phone ให้ดูที่ ตั้งค่าอีเมลบน Windows Phone

ตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บนโทรศัพท์มือถือของ Nokia

 1. บนเมนู แอปพลิเคชัน ให้เลือก แอปพลิเคชัน > จดหมาย

 2. เลือก สร้างกล่องจดหมายใหม่ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการตั้งค่า

 3. ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Nokia แล้วเลือก เริ่ม

 4. เลือก Mail for Exchange จากรายการของชนิดบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ แล้วใส่ข้อมูลต่อไปนี้

  1. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  2. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ

  3. ในกล่อง โดเมน ให้ใส่โดเมนของคุณ โดเมนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลของคุณซึ่งตามหลังสัญลักษณ์ (@) และนำหน้าจุด ตัวอย่างเช่น contoso

  4. เลือก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะพยายามตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

 5. ถ้าตัวช่วยสร้างสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าไม่สามารถทำขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติได้ คุณจะต้องใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณด้วยตัวเอง ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ในกล่อง จดหมายสำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange และเลือก ถัดไป

  ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมลของคุณ Office 365 ให้ใช้ outlook.office365.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ActiveSyncของคุณ ต่อไปในบทความนี้

  ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ActiveSyncของคุณ ต่อไปในบทความนี้

 6. เลือก ตกลง เมื่อจดหมายสำหรับ Exchange จะแจ้งให้คุณทราบว่า จะไม่แนะนำให้ใช้วิธีซิงโครไนซ์หลายวิธีเพื่อติดต่อกับโทรศัพท์ของคุณ

 7. เลือกว่าคุณต้องการซิงค์กับปฏิทิน ที่ติดต่อ และงานของคุณโดยการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม แล้วเลือก ถัดไป

ถ้าแอปอีเมลของคุณไม่สามารถค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้โดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องค้นหาด้วยตัวเอง

 • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ outlook.office365.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange และไม่ได้ใช้อีเมล Office 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App หากต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange แต่ไม่ได้ใช้ Office 365 ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync จะอยู่ในแถบที่อยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บแต่จะไม่มี https:// นำหน้าและไม่มี /owa อยู่ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Outlook บนเว็บเป็น https://mail.contoso.com/owa ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ที่จะใช้คือ mail.contoso.com

 3. ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณได้โดยใช้ข้อมูลก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณสามารถลองใช้ค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถดูได้ในตัวเลือก Outlook Web App

  1. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือของคุณ คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > POP หรือ IMAP

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 คุณจะต้องใช้ค่านี้เพื่อหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

  2. ภายใต้ การตั้งค่า POP ให้ดูที่ค่าสำหรับ ชื่อเซิร์ฟเวอร์

   ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ เป็น outlook.office365.com หมายความว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณคือ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน Office 365 และคุณสามารถใช้ outlook.office365.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณได้

   ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ outlook.office365.com คุณสามารถลองใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงรายการบนหน้าตัวเลือกของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อเซิร์ฟเวอร์คือ mail.contoso.com ให้ลองใช้ mail.contoso.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ

ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณไม่สามารถค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้โดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องค้นหาด้วยตัวเอง

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้ partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ โดยสามารถใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync เป็น partner.outlook.cn ได้ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 เวอร์ชันล่าสุด

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Office 365 เวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App

 2. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือ คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > POP และ IMAP

หมายเหตุ:  แม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP แต่คุณจะใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP เพื่อกำหนด ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณ

 1. บนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP และ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP ให้ดูที่ค่าสำหรับ ชื่อเซิร์ฟเวอร์

 2. ถ้า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แสดงเป็น partner.outlook.cn หมายถึงบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณอยู่บน Office 365 เวอร์ชันล่าสุด และคุณสามารถใช้ partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้

 3. ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อยู่ในรูปแบบ podxxxxx.partner.outlook.cn หมายความว่า Office 365 ของคุณหรือบัญชีผู้ใช้ Exchange Online อื่นๆ ไม่ใช่ Office 365 เวอร์ชันล่าสุด และคุณสามารถใช้ m.partner.outlook.cn เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณได้

 4. ถ้าค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ มีชื่อองค์กรของคุณอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น pop.contoso.com นั่นหมายถึงชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณจะอยู่ในแถบที่อยู่ในเบราว์เซอร์เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ แต่ไม่มี https:// นำหน้าและไม่มี /owa อยู่ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Outlookบนเว็บ คือ https://mail.contoso.com/owa ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณจะเป็น mail.contoso.com

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าคุณไม่ยอมรับนโยบายที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่านทาง Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น พยายามเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

 • ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ภายใต้ การตั้งค่า POP, , การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP คุณอาจต้องติดต่อผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลเพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×