ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถล็อกแฟ้มนั้นแบบอ่านอย่างเดียว และป้องกันถูกลบไปโดยบังเอิญ

ล็อกเวิร์กบุ๊กเพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ ทุกคนที่สามารถเขียนสิทธิ์สามารถยกเลิกเลือกสถานะแบบอ่านอย่างเดียว เพื่อป้องกันแกร่ง จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดการค้นหา และเลือกเวิร์กบุ๊กคุณต้องการป้องกัน

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวของเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไฟล์ หรือมีสิทธิ์การเขียนเพื่อล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

 1. เปิดการค้นหา และเลือกเวิร์กบุ๊กคุณต้องการป้องกัน

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล็อกเวิร์กบุ๊กเพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ ทุกคนที่สามารถเขียนสิทธิ์สามารถยกเลิกเลือกสถานะแบบอ่านอย่างเดียว เพื่อป้องกันแกร่ง จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดการค้นหา และเลือกเวิร์กบุ๊กคุณต้องการป้องกัน

 2. บนการกระทำ เมนูป็อปอัพ เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวของเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไฟล์ หรือมีสิทธิ์การเขียน จึงจะสามารถล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวได้

 1. เปิดการค้นหา และเลือกเวิร์กบุ๊กคุณไม่ต้องเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 2. บนการกระทำ เมนูป็อปอัพ เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ดูเพิ่มเติม

การจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะอ่านอย่างเดียว

พร้อมท์ให้เปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×