ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Mac OS คุณสามารถล็อกไฟล์เพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และป้องกันการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ

ให้เลือกทำดังนี้

ล็อกเอกสารเพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ถ้ามีการแชร์เอกสารของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเขียนสามารถล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวได้ สำหรับการป้องกันอย่างรัดกุม ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  1. เปิดตัวค้นหา และเลือกเอกสารคุณต้องการป้องกัน

  2. บนเมนูป็อปอัพ การกระทำ  เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิก รับข้อมูล

  3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวของเอกสาร

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไฟล์ หรือมีสิทธิ์การเขียน จึงจะสามารถล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวได้

  1. เปิดตัวค้นหา และเลือกเอกสารที่คุณไม่ต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวอีกต่อไป

  2. บนเมนูป็อปอัพ การกระทำ  เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิก รับข้อมูล

  3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ดูเพิ่มเติม

การจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะอ่านอย่างเดียว

เอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×