ตั้งค่าหน่วยวัดใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถระบุหน่วยวัดเริ่มต้นใน Publisher รวมถึงนิ้ว เซนติเมตร พิ จุด หรือพิกเซล

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  2. ภายใต้แสดง ถัดจากแสดงการวัดในหน่วยของ เลือกหน่วยการวัดที่คุณต้องการใช้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคลิกแท็บทั่วไป

  3. ในกล่องหน่วยวัดเลือกหน่วยการวัดที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าหน่วยการวัด คุณเท่านั้นจำเป็นต้องพิมพ์ตัวเลขเมื่อคุณระบุเป็นหน่วยวัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×