Office

ตั้งค่าสีเริ่มต้นของเส้นและรูปร่าง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เส้นที่คุณวาดในเอกสารเป็นสีน้ำเงิน และรูปร่างที่คุณแทรกลงในเอกสารมีเส้นขอบสีฟ้าและสีเติมสีน้ำเงิน คุณสามารถเปลี่ยนสีเส้นค่าเริ่มต้น เส้นขอบรูปร่าง หรือสีของเส้นใด ๆ และรูปร่างที่คุณแทรกลง ในเอกสารปัจจุบัน หรือ สำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

ตั้งค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและรูปร่างคุณสมบัติสำหรับเอกสารปัจจุบัน

คุณสามารถตั้งค่าสีเส้นและรูปร่างเริ่มต้นสำหรับเส้นและรูปร่างใหม่ที่คุณแทรกในเอกสารได้

 1. เลือกเส้นหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง เลือกสีเติม สีเส้น หรือเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ (ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเส้น)

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่ มีเส้นแกลเลอรี

 3. ควบคุม + คลิกเส้นหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นบรรทัด หรือตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  ตัวเลือกเมนูหลังควบคุม + คลิกเส้น

ตั้งค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและรูปร่างคุณสมบัติสำหรับเอกสารในอนาคต

คุณสามารถกำหนดเทมเพลต Normal ด้วยตนเอง และเปลี่ยนสีเส้นและรูปร่างเริ่มต้นสำหรับทุกเส้นและรูปร่างที่คุณแทรกในเอกสารใหม่ได้ การเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้นและรูปร่างใดก็ตาม จะเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติทั้งหมดของเส้นและรูปร่าง โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภท

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม เทมเพลตของคุณปกติเราขอแนะนำว่า คุณเป็นระยะ ๆ สำรองไฟล์ เมื่อต้องการสำรองข้อมูลเทมเพลตของคุณปกติ คัดลอกไฟล์ และเปลี่ยนชื่อ หรือคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่น

 1. ในเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ /ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 เนื้อหาที่ผู้ ใช้/office/แม่ แบบ/, แล้ว ดับเบิลคลิ Normal.dotm

  เทมเพลต Normal จะเปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเรียกดูไปยังโฟลเดอร์ไลบรารีจากกล่องโต้ตอบเปิด กดสั่ง + SHIFT + G และในกล่องไปที่โฟลเดอร์ พิมพ์ ~ / ไลบรารี

 3. คลิกแทรก >รูปร่าง แล้ว เลือกเส้นหรือรูปร่าง

 4. ในเอกสาร ให้คลิกและลากเพื่อวาดเส้นหรือรูปร่าง

 5. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง เลือกสีเติม สีเส้น หรือเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่ มีเส้นแกลเลอรี

 6. ควบคุม + คลิกเส้นหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นบรรทัด หรือตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

 7. ลบเส้นหรือรูปร่างที่คุณเพิ่งแทรก

 8. บันทึกแล้วปิดเทมเพลต Normal

  ทุกครั้งที่คุณสร้างเอกสารเปล่าใหม่ เส้นหรือรูปร่างจะมีคุณสมบัติที่คุณตั้งไว้

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีข้อความเริ่มต้น (สีฟอนต์)

ตั้งค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและรูปร่างคุณสมบัติสำหรับเอกสารปัจจุบัน

คุณสามารถตั้งค่าสีเส้นและรูปร่างเริ่มต้นสำหรับเส้นและรูปร่างใหม่ที่คุณแทรกในเอกสารได้

 1. เลือกเส้นหรือรูปร่าง

 2. ในแท็บ รูปร่าง จากนั้นภายใต้ สไตล์รูปร่าง ให้เลือกสีเติม สีเส้น หรือเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. กดตัวควบคุม คลิกเส้นหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นบรรทัด หรือตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

ตั้งค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและรูปร่างคุณสมบัติสำหรับเอกสารในอนาคต

คุณสามารถกำหนดเทมเพลต Normal ด้วยตนเอง และเปลี่ยนสีเส้นและรูปร่างเริ่มต้นสำหรับทุกเส้นและรูปร่างที่คุณแทรกในเอกสารใหม่ได้ การเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้นและรูปร่างใดก็ตาม จะเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติทั้งหมดของเส้นและรูปร่าง โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภท

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมเทมเพลต Normal ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์เป็นระยะๆ ถ้าต้องการสำรองข้อมูลเทมเพลต Normal ของคุณ ให้คัดลอกไฟล์จากนั้นตั้งชื่อใหม่ หรือย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 1. ในเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้หาโฟลเดอร์ /Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/ แล้วดับเบิลคลิก Normal.dotm

  เทมเพลต Normal จะเปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเรียกดูไปยังโฟลเดอร์ไลบรารีจากกล่องโต้ตอบเปิด กดสั่ง + SHIFT + G และในกล่องไปที่โฟลเดอร์ พิมพ์ ~ / ไลบรารี

 3. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกเส้นหรือรูปร่าง

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 4. ในเอกสาร ให้คลิกและลากเพื่อวาดเส้นหรือรูปร่าง

 5. ในแท็บ รูปร่าง จากนั้นภายใต้ สไตล์รูปร่าง ให้เลือกสีเติม สีเส้น หรือเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 6. กดตัวควบคุม คลิกเส้นหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นบรรทัด หรือตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

 7. ลบเส้นหรือรูปร่างที่คุณเพิ่งแทรก

 8. บันทึกแล้วปิดเทมเพลต Normal

  ทุกครั้งที่คุณสร้างเอกสารเปล่าใหม่ เส้นหรือรูปร่างจะมีคุณสมบัติที่คุณตั้งไว้

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×