ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ Publisher สำหรับขนาดหน้ากระดาษของผู้ผลิตเฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนป้ายชื่อของผู้ผลิตเฉพาะหรือกระดาษผลิตภัณฑ์ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายเลือกขนาดของผลิตภัณฑ์ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มต้น ด้วยสิ่งพิมพ์ จากนั้น พิมพ์บนกระดาษของผู้ผลิตเฉพาะเจาะจง

ตั้งค่าสิ่งพิมพ์เปล่าให้พิมพ์บนกระดาษขนาดที่เฉพาะเจาะจง

เริ่มต้น ด้วยสิ่งพิมพ์ จากนั้น พิมพ์บนกระดาษของผู้ผลิตเฉพาะเจาะจง

สิ่งพิมพ์หลายสามารถตั้งค่าการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์กระดาษหรือป้ายชื่อของผู้ผลิตเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบป้ายชื่อหรือนามบัตร โดยใช้หนึ่งในตัวออกแบบในMicrosoft Office Publisher 2007 แล้ว พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนไปรษณียบัตรของผู้ผลิตเฉพาะหรือนามบัตรกระดาษ เช่น Avery, Georgia แปซิฟิก หรือยี่ห้อลูกค้าได้

 1. เริ่มโปรแกรม Publisher

 2. เลือกชนิดของสิ่งพิมพ์จากรายการชนิดของสิ่งพิมพ์ นั่นคือตัวอย่างนามบัตร หรือป้ายชื่อ

 3. คลิกออกแบบที่คุณต้องการในสิ่งพิมพ์ชนิดของแค็ตตาล็อก และกำหนดสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิแบบแผนชุดสี หรือฟอนต์ เพื่อเลือกสีหรือฟอนต์อื่น

 4. คลิก สร้าง

 5. เมื่อต้องการแทนข้อความตัวแทน ด้วยข้อความของคุณเอง คลิกตัวแทนข้อความ ทางแล้ว พิมพ์

 6. ก่อนที่คุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ บนเมนูไฟล์ เพื่อเลือกขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องใช้

 7. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่คุณได้สร้างนั่นคือตัวอย่างป้ายจ่าหน้าจดหมาย

  หมายเหตุ: 

  • ทั้งหมดของขนาดกระดาษมาตรฐานพร้อมใช้งานใน Publisher สำหรับชนิดของสิ่งพิมพ์ที่อยู่ภายใต้ป้ายจ่าหน้าจดหมาย อย่างไรก็ตาม บางชนิดสิ่งพิมพ์ เช่นของขวัญใบประกาศเกียรติคุณ และปฏิทิน จะไม่ได้มอบแสดงที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ นั้น แทน พวกเขาจะถูกจัดกลุ่มภายใต้ขนาดหน้ากระดาษมาตรฐาน

  • ถ้าคุณไม่เห็นขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องในรายการ คลิกขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง จากนั้น สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองที่เหมาะสมกับขนาดของป้ายชื่อของผู้ผลิตหรือกระดาษผลิตภัณฑ์

   การสร้างปุ่มขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ดูกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

 8. คลิกขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือกขนาดหน้ากระดาษแบบ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและเค้าโครงตัวเลือกใด ๆ พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวเลือกป้ายชื่อ และตัวเลือกของขวัญ เปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษของคุณเป็นขนาดหน้าเริ่มต้น และสิ่งพิมพ์ของคุณอาจไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้องในผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อหรือกระดาษที่คุณกำลังใช้

 9. เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าสิ่งพิมพ์เปล่าให้พิมพ์บนกระดาษขนาดที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดหน้ามาตรฐานพร้อมใช้งานใน Publisher ทั้งหมดอยู่

 3. เลื่อนเพื่อให้มีขนาดกระดาษที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณลากกล่องเลื่อน คุณอาจเลื่อนไปตามรายการได้อย่างรวดเร็วเกินไปเมื่อต้องการดูความพร้อมใช้งานการเลือกทั้งหมด

  • ถ้าคุณไม่เห็นขนาดหน้ากระดาษที่คุณ ต้องในรายการ คลิกขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง แล้ว สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

   การสร้างปุ่มขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ดูกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×