ตั้งค่าสถานะหรือปักหมุดข้อความใน Outlook.com

เมื่อต้องการเตือนความจำของคุณให้ติดตามข้อความ คุณสามารถเพิ่มค่าสถานะติดตามได้ ค่าสถานะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องการกลับไปยังข้อความนั้นในภายหลัง รายการที่มีค่าสถานะติดตามสามารถกำหนดวันครบกำหนดได้ ในรายการข้อความ รายการที่มีค่าสถานะจะแสดงเครื่องหมาย ตั้งค่าสถานะข้อความนี้ เมื่อคุณทำเครื่องหมายรายการที่มีค่าสถานะสำเร็จ สัญลักษณ์ค่าสถานะจะเปลี่ยนเป็น เครื่องหมายถูก

การปักหมุดข้อความจะย้ายข้อความไปยังบนสุดของกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในภายหลัง ข้อความที่ปักหมุดจะถูกระบุโดยสัญลักษณ์ ยกเลิกการปักหมุด

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com ใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com ใหม่

ตั้งค่าสถานะข้อความ

 1. ในรายการข้อความ ให้นำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางเหนือข้อความเพื่อดูตัวเลือกการตั้งค่าสถานะ

  สกรีนช็อตของตัวเลือกการตั้งค่าสถานะในรายการข้อความ

 2. เลือก ตั้งค่าสถานะข้อความนี้ เพื่อตั้งสถานะข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดของคุณ ให้เลือก งาน ที่มุมล่างซ้ายของหน้า

ปักหมุดข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปักหมุดข้อความ หรือดูข้อความที่ปักหมุดไว้ กล่องขาเข้าของคุณต้องมีการเรียงลำดับตามวัน เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนของรายการข้อความเมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับกล่องขาเข้าของคุณ

 1. ในรายการข้อความ ให้นำเคอร์เซอร์ไปวางเหนือข้อความเพื่อดูตัวเลือกการปักหมุด

  สกรีนช็อตของตัวเลือกการปักหมุด

 2. เลือก ปักหมุด เมื่อต้องการเก็บข้อความไว้ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ

 3. เลือก ยกเลิกการปักหมุด เพื่อยกเลิกการปักหมุดข้อความ

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

ตั้งค่าสถานะข้อความ

 1. ในรายการข้อความ ให้นำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางเหนือข้อความ หรือเลือกข้อความเพื่อดูตัวเลือกการตั้งค่าสถานะ

  สกรีนช็อตของตัวเลือกการตั้งค่าสถานะในรายการข้อความ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ตั้งค่าสถานะข้อความนี้ เพื่อตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามวันนี้

  • คลิกขวาที่ ตั้งค่าสถานะข้อความนี้ เพื่อเลือกตัวเลือกวันที่อื่นๆ

   ตัวเลือกติดตามจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณตั้งค่าสถานะข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดของคุณ ให้เลือก งาน ที่มุมล่างซ้ายของหน้า

ปักหมุดข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปักหมุดข้อความ หรือดูข้อความที่ปักหมุดไว้ กล่องขาเข้าของคุณต้องมีการเรียงลำดับตามวัน เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนของรายการข้อความเมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับกล่องขาเข้าของคุณ

 1. ในรายการข้อความ ให้นำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางเหนือข้อความ หรือเลือกข้อความเพื่อดูตัวเลือกการปักหมุด

  สกรีนช็อตของตัวเลือกการปักหมุดในรายการข้อความ

 2. เลือก ปักหมุด เมื่อต้องการเก็บข้อความไว้ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ

 3. เลือก ยกเลิกการปักหมุด เพื่อยกเลิกการปักหมุดข้อความ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×