ตั้งค่าสถานะบันทึกย่อเพื่อติดตามผล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าสถานะรายการที่สำคัญใน OneNote สำหรับการติดตามผลเพื่อให้ปรากฏเป็นงานใน Outlook ได้

หมายเหตุ: 

 • คุณต้องมี Outlook 2013 เวอร์ชันที่มีสิทธิ์การใช้งานสมบูรณ์ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่ติดตั้ง OneNote ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าสถานะบันทึกย่อเป็นงานของ Outlook ได้

 • ถ้าคุณไม่ต้องการลิงก์บันทึกย่อกับงาน Outlook แต่คุณต้องการค้นหาได้อย่างรวดเร็วในภายหลัง คุณสามารถนำแท็กไปใช้กับบันทึกย่อได้ แท็กเป็นวิธีที่ดีในการทำเครื่องหมายบันทึกย่อที่สำคัญและจะไม่มีการลิงก์ไปยัง Outlook

ด้วยการลิงก์บันทึกย่อลงในงาน Outlook คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้อื่นในทีมของคุณ ให้ตั้งค่าตัวเตือนและติดตามงานใน Outlook ได้

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความที่ต้องการตั้งค่าสถานะเป็นงาน Outlook

 2. คลิก หน้าแรก > งาน Outlook (ถ้าปุ่มนี้หายไปแสดงว่าคุณไม่ได้ติดตั้ง Outlook)

  คุณสามารถสร้างงานที่คุณสามารถติดตามได้ใน Outlook

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกวันครบกำหนดให้กับบันทึกย่อที่ถูกตั้งค่าสถานะ คลิก กำหนดเอง ถ้าต้องการเปิดฟอร์มงาน Outlook เพื่อดูตัวเลือกการติดตามผลที่ใช้ได้ทั้งหมด

 4. ถ้าค่าสถานะงาน Outlook เป็นสีแดงปรากฏขึ้นถัดจากบันทึกย่อในหน้า OneNote แสดงว่าบันทึกย่อได้ลิงก์กับ Microsoft Outlook เพื่อติดตามผลเรียบร้อยแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนงานหลังจากการตั้งค่าสถานะแล้ว ให้คลิกขวาที่ค่าสถานะสีแดงที่อยู่ติดกับงานนั้น

  • เมื่อต้องการลบค่าสถานะงานออก ให้คลิกขวาที่ค่าสถานะในหน้า OneNote แล้วคลิก ลบงาน Outlook

Top ของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×