ตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับติดตามอีเมลขึ้น

ตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับติดตามอีเมลขึ้น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยการตั้งค่าสถานะข้อความอีเมล คุณสามารถติดตามการตอบกลับข้อความที่คุณส่ง คุณสามารถทำการสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตามได้ในข้อความที่คุณได้รับด้วย ในทั้งสองกรณี คุณสามารถรวมการแจ้งเตือนตัวเตือน

เมื่อคุณต้องมีการตอบกลับที่เหมาะกับข้อความ ใช้ค่าสถานะสำหรับผู้รับ

เคล็ดลับ: ใช้ฟีเจอร์นี้ดุลยพินิจ ขอบคุณผู้รับบางอย่างอาจไม่มีตัวเตือนที่เพิ่มลงใน Outlook ของพวกเขาได้

 1. ก่อนที่คุณคลิกส่ง บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแท็ก คลิกตามงาน นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 2. คลิกการตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

 3. ภายใต้การตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ คลิกการตั้งค่าสถานะในรายการตั้งค่าสถานะ

 4. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนมาพร้อมกับงาน เมื่อต้องการส่งค่าสถานะ โดยไม่มีการแจ้งเตือนการเตือน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน

  ตั้งค่าสถานะข้อความที่ผู้รับได้รับปรากฏในอินโฟบาร์

  ค่าสถานะและตัวเตือนสำหรับผู้รับจะแสดงในแถบข้อมูลของข้อความ

ถ้าคุณต้องทำตามข้อความที่คุณจะส่ง ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับตัวคุณเอง

 1. ก่อนที่คุณคลิกส่ง บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแท็ก คลิกตาม งาน

 2. คลิกการตั้งค่าสถานะสำหรับเมื่อคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความนี้

  ตามค่าเริ่มต้น ค่าสถานะต่อไปนี้ และเริ่ม ต้นวัน วันครบกำหนด ตัวเตือนจะพร้อมใช้งาน:

ค่าสถานะ

วันที่เริ่มต้น

วันครบกำหนด

ตัวเตือน

วันนี้

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของวันนี้

พรุ่งนี้

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกหนึ่งวันทำงาน

สัปดาห์นี้

วันที่ปัจจุบันบวกสองวัน แต่ไม่ใช่หลังจากวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกสองวันทำงาน

สัปดาห์หน้า

วันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์หน้า

เวลาเริ่มต้นของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

วันที่ปัจจุบัน

กำหนดเอง

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

มาระหว่าง คลิกกำหนดเอง เพื่อสร้างวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด ที่ไม่ปรากฏในรายการ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ตั้งค่าสถานะข้อความที่ผู้รับได้รับปรากฏในแถบข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าสถานะ โดยการระบุวันที่เริ่ม และครบกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อแจ้งเตือนตัวเตือนปรากฏขึ้น ทำตามขั้นตอนในส่วนการตั้งค่าสถานะเพื่อเตือนคุณและผู้รับเพื่อตามงาน คุณสามารถยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ เพื่อกำหนดค่าสถานะที่คุณเท่านั้นที่มองเห็น

เมื่อต้องการตั้งค่าสถานะข้อความใหม่สำหรับ ทั้งคุณและผู้รับ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแท็ก คลิกตามงาน แล้ว คลิ กเพิ่มตัวเตือน

 2. คลิกการตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

  เมื่อต้องการส่งค่าสถานะ โดยไม่มีการแจ้งเตือนการเตือน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าสถานะให้ฉัน และ ถ้าคุณ ต้อง กล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน ออก

 4. คุณสามารถระบุเป็นวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด สำหรับการตั้งค่าสถานะให้ฉัน

 5. ในรายการตั้งค่าสถานะ คลิกการตั้งค่าสถานะข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏ คุณสามารถพิมพ์ข้อความแบบกำหนดเองในกล่อง นั้นแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสถานะข้อความ หรือตั้งค่าวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

 6. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน สำหรับการตั้งค่าสถานะให้ฉัน หรือตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ ระบุเวลาสำหรับตัวเตือน

 7. คลิก ตกลง

  ตั้งค่าสถานะข้อความปรากฏในแถบข้อมูล

  แถบข้อมูลสำหรับข้อความที่มีตัวเตือน ตามงาน

หลังจากที่คุณส่งข้อความที่ใช้ค่าสถานะ คุณสามารถค้นหาคำตอบ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ส่งข้อความถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และย้ายรายการที่ถูกส่งของคุณไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ด้วยตนเอง หรือเก็บถาวร อัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งาน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดข้อความต้นฉบับในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

  • เปิดการตั้งค่าสถานะส่งข้อความในแถบรายการที่ต้องทำ

  • เปิดข้อความใด ๆ ที่มีการตอบกลับไปยังข้อความต้นฉบับ คลิกแถบข้อมูล แล้ว คลิ กเปิดต้นฉบับถูกตั้งค่าสถานะข้อความ

 2. คลิกแถบข้อมูล แล้ว คลิ กค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้อง

  กล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง ปรากฏขึ้น และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับข้อความที่มีการตอบสนองต่อข้อความของคุณถูกตั้งค่าสถานะ

เมื่อไม่ต้องการติดตามข้อความ คุณสามารถล้างค่าสถานะบนข้อความ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเพิ่มค่าสถานะข้อความว่า คุณยังไม่ได้ส่ง แต่ตอนนี้ ต้องการเอาค่าสถานะ   

  1. ในตัวแบบร่างข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแท็ก คลิกตามงาน

  2. คลิก ล้างค่าสถานะ

 • ส่งข้อความที่ใช้ค่าสถานะสำหรับตัวคุณเองหรือผู้อื่น แต่ตอนนี้ ต้องการเอาค่าสถานะ   

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ลบข้อความถูกตั้งสถานะไว้ในแถบรายการที่ต้องทำ

   นี่ยังลบข้อความในโฟลเดอร์จดหมาย ของคุณ

  2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในข้อความนั้นปรากฏใน Outlook แล้ว คลิ กทำเครื่องหมายทั้งหมด หรือล้างค่าสถานะ

   หมายเหตุ: ผู้รับของข้อความยังคงเห็นค่าสถานะออก เมื่อคุณเอาค่าสถานะ นั้นเท่านั้นมีผลต่อสิ่งที่คุณเห็น

 • ตัวเตือนค่าสถานะปรากฏขึ้น และคุณต้องการเอาค่าสถานะ   

  1. เมื่อตัวเตือนตัวเตือนปรากฏขึ้น คลิกขวา นั้นแล้ว คลิกทำเครื่องหมายทั้งหมด หรือล้างค่าสถานะ

   บอกฉันทำเครื่องหมายทั้งหมด และล้างค่าสถานะ ความแตกต่าง

   ทำเครื่องหมายทำให้เสร็จสมบูรณ์     รายการนั้นยังคงทำเครื่องหมาย ด้วยสถานะเพื่อตาม อย่างไรก็ตาม ปรากฏ โดยมีขีดทับ ถ้าแถบรายการที่ต้องทำหรืองานถูกกำหนดค่าเพื่อแสดงงานและรายการที่ต้องทำโดยไม่คำนึงว่าพวกเขากำลังทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือไม่ทั้งหมด ข้อความปรากฏขึ้นจนกระทั่งคุณได้ลบออกจากโฟลเดอร์จดหมาย ของคุณ

   ล้างค่าสถานะ     ตั้งค่าสถานะจะถูกเอาออกจากข้อความ และไม่มีระเบียนของข้อความจะปรากฏในมุมมองเช่นแถบรายการที่ต้องทำและงาน

   ถ้าคุณต้องการเก็บระเบียนของสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์ ใช้ค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณลบข้อความ รายการทั้งหมดหายไปจากมุมมอง Outlook ทั้งหมด

 • รับการตอบกลับไปยังข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ และคุณต้องการเอาค่าสถานะ   

  1. ใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือ ในข้อความเปิด คลิกแถบข้อมูล แล้ว คลิ กเปิดตั้งค่าสถานะข้อความต้นฉบับ

  2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแท็ก คลิกตามงาน

  3. คลิก ล้างค่าสถานะ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะข้อความที่คุณได้รับการเตือนตัวคุณเองเพื่อตามงาน หรือดำเนินการในภายหลัง เมื่อต้องการตั้งค่าสถานะข้อความได้รับ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในรายการข้อความ คลิกคอลัมน์ค่าสถานะอยู่ถัดจากข้อความ

  เว้นแต่ว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสถานะเป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่าสถานะใช้วันของวันนี้สำหรับวัน เริ่มและวันครบกำหนด

 • ในรายการข้อความ คลิกขวาคอลัมน์ค่าสถานะถัดจากข้อความ เลือกวันครบกำหนดสำหรับงาน

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกสัปดาห์หน้า แบบวันเริ่มต้น ของวันจันทร์ถัดไปและวันครบกำหนด ต่อไปนี้วันศุกร์ถูกตั้งค่า คลิกกำหนดเอง เพื่อใช้เป็นวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด ที่ไม่ปรากฏในรายการ

หลังจากที่คุณคลิกตกลง ค่าสถานะข้อความปรากฏในแถบข้อมูล

ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะปรากฏ ใน แถบรายการที่ต้องทำ งาน และ รายการปฏิทินงานรายวัน

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการตั้งค่าสถานะต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน

ค่าสถานะ

วันที่เริ่มต้น

วันครบกำหนด

ตัวเตือน

วันนี้

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของวันนี้

พรุ่งนี้

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกหนึ่งวันทำงาน

สัปดาห์นี้

วันที่ปัจจุบันบวกสองวัน แต่ไม่ใช่หลังจากวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกสองวันทำงาน

สัปดาห์หน้า

วันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์หน้า

เวลาเริ่มต้นของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

วันที่ปัจจุบัน

กำหนดเอง

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

อีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะข้อความวิธีใช้ที่คุณจัดการข้อความของคุณได้ดียิ่งขึ้น ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะสร้างสิ่งที่ต้องทำสำหรับคุณเพียงอย่างเดียว หรือสำหรับผู้รับข้อความอีเมล และคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลที่ร้องขอข้อมูลที่คุณต้องการ โดยวันแน่นอน เมื่อผู้รับได้รับข้อความ ค่าสถานะปรากฏขึ้นกับข้อมูล และข้อความพิเศษปรากฏบนแถบข้อมูล ใน บานหน้าต่างการอ่าน และ ที่ด้านบนสุดของข้อความเมื่อเปิดใน Outlook

ตั้งค่าสถานะสำหรับตัวคุณเองข้อความสามารถช่วยให้คุณติดตามผู้ที่มีตอบกลับไปยังข้อความ ในสถานการณ์สมมติก่อนหน้า คุณส่งข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะร้องขอข้อมูลตามวันแน่นอน คุณกำลังเตือนเพื่อตรวจหาข้อความตอบกลับ โดยยัง การตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับตัวคุณเอง Outlook สามารถแม้ช่วยให้คุณโดยอัตโนมัติข้อความตอบกลับการค้นหาการตั้งค่าสถานะข้อความต้นฉบับ

ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะจะแสดง ใน แถบรายการที่ต้องทำ งาน และ รายการงานประจำวันในปฏิทิน

คุณต้องการตอบสนองต่อข้อความอีเมลที่คุณกำลังจะส่ง เพื่อเตือนผู้รับของคุณเพื่อตอบสนอง คุณสามารถใช้ค่าสถานะการส่งการแจ้งเตือน ด้วยข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ใช้ฟีเจอร์นี้ดุลยพินิจ ขอบคุณผู้รับบางอย่างอาจไม่มีตัวเตือนที่เพิ่มเข้าไปMicrosoft Outlook ของพวกเขาได้

 1. ในข้อความใหม่อีเมล บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม

 2. คลิกการตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

 3. ภายใต้การตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ คลิกชนิดของค่าสถานะในรายการตั้งค่าสถานะ

 4. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะแสดงพร้อมกับงาน ถ้าคุณต้องการเฉพาะค่าสถานะ โดยไม่มีการแจ้งเตือนเตือน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน

  หลังจากที่คุณคลิกตกลง แถบข้อมูลแสดงตัวเลือกที่คุณเลือก

  แถบข้อมูล Outlook

หมายเหตุ: ข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะที่ได้รับจะไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติลงงาน แถบรายการที่ต้องทำ หรือ รายการงานรายวัน ถ้าตัวเตือนจะถูกรวม การแจ้งเตือนการเตือนเรียกใช้ในเวลาที่ระบุเว้นแต่ว่าจะเปิดรายการ และตัวเตือนถูกปิดใช้งาน

ในบางครั้งคุณทราบว่า คุณต้องการตอบสนองต่อข้อความอีเมลที่คุณจะส่งออก เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณโปรดอย่าลืมตรวจหาการตอบกลับของผู้รับ ทำต่อไปนี้:

 1. ในข้อความใหม่อีเมล บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม

 2. ระบุว่า เมื่อคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความนี้

  ตามค่าเริ่มต้น ต่อไปนี้ตั้งค่าสถานะเริ่มต้นวัน วันครบกำหนด และตัวเตือนจะพร้อมใช้งาน

ค่าสถานะ

วันที่เริ่มต้น

วันครบกำหนด

ตัวเตือน

วันนี้

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของวันนี้

พรุ่งนี้

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกหนึ่งวันทำงาน

สัปดาห์นี้

วันที่ปัจจุบันบวกสองวัน แต่ไม่ใช่หลังจากวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกสองวันทำงาน

สัปดาห์หน้า

วันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์หน้า

เวลาเริ่มต้นของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

วันที่ปัจจุบัน

กำหนดเอง

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

มาระหว่าง คลิกกำหนดเอง เพื่อสร้างวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด ที่ปรากฏในรายการ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

แถบข้อมูลแสดงตัวเลือกที่คุณเลือก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการ กำหนดค่าสถานะของคุณ โดยการระบุจุดเริ่มต้น และวันครบ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อการแจ้งเตือนตัวเตือนจะปรากฏขึ้น ทำตามขั้นตอนในส่วนการตั้งค่าสถานะข้อความที่คุณส่งไปยังผู้รับเพื่อติดตามและคุณสามารถเลือกเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับข้อความตอบกลับเตือน คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ เพื่อกำหนดค่าสถานะสำหรับคุณเพิ่งเสมอ

เมื่อต้องการตั้งค่าสถานะข้อความทั้ง สำหรับตัวคุณเองและผู้รับพร้อมกัน ทำต่อไปนี้:

 1. ในข้อความใหม่อีเมล บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม

 2. คลิกการตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

  ตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ และตัวเตือน สำหรับกล่องกาเครื่องหมายผู้รับจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะได้รับการตั้งค่าสถานะ แต่ไม่มีการแจ้งเตือนการเตือน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าสถานะให้ฉัน และ ถ้าคุณ ต้อง กล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน ออก

 4. คุณสามารถระบุเป็นวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด สำหรับการตั้งค่าสถานะให้ฉัน

 5. สำหรับตัวคุณเอง หรือ สำหรับผู้รับ คุณสามารถใส่ค่าสถานะข้อความที่คุณต้องการแสดง ถ้ารายการตั้งค่าสถานะเป็น ไม่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้อง พิมพ์รายการใหม่ในกล่องข้อความ นั้นแล้ว กด ENTER

 6. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน สำหรับการตั้งค่าสถานะให้ฉัน หรือตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ คุณสามารถระบุเวลาตัวเตือนสามารถเปิดใช้งาน

 7. คลิก ตกลง

  แถบข้อมูลแสดงตัวเลือกที่คุณเลือก

  แถบข้อมูล Outlook

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสถานะข้อความ หรือตั้งค่าวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องให้คุณบันทึกข้อความอีเมลส่งของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ส่งข้อความถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ถ้าตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นของคุณนั่นคือสถานที่ถูกบันทึกจดหมายขาเข้าซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange ให้แน่ใจว่า คุณไม่ย้าย ด้วยตนเอง หรือผ่าน ทางการเก็บ ถาวรอัตโนมัติ ของรายการที่ถูกส่งไปยังไฟล์ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การทำเช่นนั้นจะเป็นสาเหตุให้ฟีเจอร์ไม่ทำงาน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดข้อความต้นฉบับในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

  • เปิดการตั้งค่าสถานะส่งข้อความในแถบรายการที่ต้องทำ

  • เปิดข้อความอีเมลที่อยู่การตอบกลับไปยังข้อความต้นฉบับ คลิกแถบข้อมูล แล้ว คลิ กเปิดต้นฉบับถูกตั้งค่าสถานะข้อความ

 2. คลิกแถบข้อมูล แล้ว คลิ กค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้อง

  กล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง จะเปิด และเริ่มการค้นหาข้อความอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเลือกที่จะปิดการติดตามค่าสถานะข้อความตลอดเวลา

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คุณได้ประกอบด้วยข้อความอีเมล และเลือกการตั้งค่าสถานะ แต่ตอนนี้ ต้องการเอาค่าสถานะ   

  1. ในตัวแบบร่างข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม

  2. คลิก ล้างค่าสถานะ

 • คุณได้ส่งข้อความอีเมลที่คุณถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตัวคุณเองหรือผู้อื่น แต่ตอนนี้ ต้องการเอาค่าสถานะ   

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ลบข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะเดิมจากแถบรายการที่ต้องทำ

   ซึ่งลบข้อความอีเมลจากโฟลเดอร์จดหมายของคุณด้วย

  2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ข้อความจะปรากฏขึ้น แล้วคลิกทำเครื่องหมายทั้งหมด หรือล้างค่าสถานะ ออก

   หมายเหตุ: ผู้รับของข้อความอีเมลของคุณจะยังคงเห็นค่าสถานะ เอาค่าสถานะเท่านั้นมีผลต่อสิ่งที่คุณเห็น

 • ตัวเตือนค่าสถานะปรากฏขึ้น และคุณต้องการเอาค่าสถานะ   

  1. เมื่อตัวเตือนตัวเตือนปรากฏขึ้น คลิกขวา นั้นแล้ว คลิกทำเครื่องหมายทั้งหมด หรือล้างค่าสถานะ

   คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีทำเครื่องหมายทั้งหมด และล้างค่าสถานะ แตกต่างกัน

   ทำเครื่องหมายทำให้เสร็จสมบูรณ์     รายการนั้นยังคงทำเครื่องหมาย ด้วยสถานะเพื่อตาม อย่างไรก็ตาม เดี๋ยวนี้แสดงอยู่ โดยมีขีดทับ ถ้าแถบรายการที่ต้องทำหรืองานถูกกำหนดค่าการแสดงงานทั้งหมดและรายการที่ต้องทำโดยไม่คำนึงว่าพวกเขากำลังทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือไม่ คุณจะยังคงเห็นข้อความจนกว่าคุณลบออกจากโฟลเดอร์จดหมายของคุณ

   ล้างค่าสถานะ     ตั้งค่าสถานะจะถูกเอาออกจากข้อความอีเมล และไม่มีระเบียนของข้อความจะปรากฏในมุมมองเช่นแถบรายการที่ต้องทำและงาน

   ถ้าคุณต้องการเก็บระเบียนของสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์ ใช้ค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณลบข้อความอีเมลของรายการทั้งหมดจะ หายไปจากมุมมอง Outlook ทั้งหมด

 • การตอบสนองอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะข้อความมาถึง และคุณต้องการเอาค่าสถานะ   

  1. ใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือ ในข้อความเปิด คลิกแถบข้อมูล แล้ว คลิ กเปิดตั้งค่าสถานะข้อความต้นฉบับ

  2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการติดตาม คลิกตามงาน รูปปุ่ม

  3. คลิก ล้างค่าสถานะ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลของคุณได้รับ การเตือนตัวคุณเองเพื่อติดตามดำเนินการในภายหลัง เมื่อต้องการตั้งค่าสถานะข้อความได้รับ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. ในรายการข้อความ คลิกในคอลัมน์ค่าสถานะถัดจากข้อความการตั้งค่าสถานะข้อความ ด้วยการตั้งค่าสถานะเป็นค่าเริ่มต้น

  เว้นแต่ว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสถานะเป็นค่าเริ่มต้น มีวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดวันนี้

 2. ในรายการข้อความ คลิกขวาคอลัมน์ค่าสถานะถัดจากข้อความ

 3. เลือกวันครบกำหนดสำหรับงาน เลือกสัปดาห์หน้า ระบุตัวอย่าง วันเริ่มต้นของวันจันทร์ถัดไปและวันครบกำหนดต่อไปนี้เป็นวันศุกร์ คลิกกำหนดเอง เพื่อสร้างวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดที่ปรากฏในรายการ

  หลังจากที่คุณคลิกตกลง แถบข้อมูลแสดงตัวเลือกที่คุณเลือก

  ข้อความของคุณถูกตั้งค่าสถานะจะปรากฏ ใน แถบรายการที่ต้องทำ งาน และ รายการงานประจำวันในปฏิทิน

  ตามค่าเริ่มต้น ค่าสถานะต่อไปนี้ และเริ่ม ต้นวัน วันครบกำหนด ตัวเตือนจะพร้อมใช้งาน

ค่าสถานะ

วันที่เริ่มต้น

วันครบกำหนด

ตัวเตือน

วันนี้

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของวันนี้

พรุ่งนี้

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกหนึ่งวันทำงาน

สัปดาห์นี้

วันที่ปัจจุบันบวกสองวัน แต่ไม่ใช่หลังจากวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกสองวันทำงาน

สัปดาห์หน้า

วันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์หน้า

เวลาเริ่มต้นของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

วันที่ปัจจุบัน

กำหนดเอง

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×