ตั้งค่าวันแรกของสัปดาห์ปฏิทิน และเปลี่ยนวันทำงานในปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกวันในสัปดาห์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ทำงานของคุณ เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของวันทำงานของคุณ รวมทั้งเลือกวันในสัปดาห์ที่คุณต้องการให้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณได้

ตามค่าเริ่มต้น สัปดาห์ทำงานจะกำหนดเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยเวลาทำงานจะเริ่มต้นจาก 9.00 น. ไปจนถึง 17.00 น. วันแรกของสัปดาห์ คือวันอาทิตย์

เมื่อต้องการเปลี่ยนวันและเวลาทำงานของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ปฏิทิน

 4. ภายใต้ เวลาทำงาน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  ส่วน เวลาทำงาน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ของ Outlook

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานของคุณ     ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้คลิกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของวันทำงานของคุณ ซึ่งโดยหลักใหญ่จะใช้เพื่อเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาว่าง/ไม่ว่างของคุณในกรณีที่บุคคลอื่นต้องการเรียกประชุม

  • เมื่อต้องการตั้งค่าสัปดาห์การทำงานของคุณ     ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การทำงานของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การทำงานของคุณ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันแรกของสัปดาห์     ในรายการ วันแรกของสัปดาห์ ให้คลิกวัน

  • เมื่อต้องการตั้งค่าสัปดาห์แรกของปี     ในรายการ สัปดาห์แรกของปี ให้คลิกรายการ

ตามค่าเริ่มต้นในMicrosoft Office Outlook 2007 สัปดาห์การทำงานถูกตั้งค่าจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ด้วยการทำงานวันขยายจาก 8 A.M. ถึง 5 นาฬิกา วันแรกของสัปดาห์ในปฏิทินเป็นวันอาทิตย์

คุณสามารถเลือกวันในสัปดาห์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ทำงานของคุณ เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของวันทำงานของคุณ รวมทั้งเลือกวันในสัปดาห์ที่คุณต้องการให้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณได้

เปลี่ยนวันทำงานในปฏิทินของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. ภายใต้ปฏิทินสัปดาห์การทำงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันที่เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การทำงานของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน

  ภาพหน้าจอตัวเลือกสัปดาห์การทำงานในปฏิทิน

เปลี่ยนวันเริ่มต้นของสัปดาห์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. ภายใต้ปฏิทินสัปดาห์การทำงาน ในรายการวันแรกของสัปดาห์ เลือกวันที่นำไปใช้กับทั้งทั้งสัปดาห์และสัปดาห์การทำงาน

  ภาพหน้าจอตัวเลือกสัปดาห์การทำงานในปฏิทิน

เปลี่ยนชั่วโมงการทำงานของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. ภายใต้ปฏิทินสัปดาห์การทำงาน ในรายการเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของวันทำงานของคุณ นี้ส่วนใหญ่จะใช้การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของคุณเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับการประชุมจากบุคคลอื่น

  ภาพหน้าจอตัวเลือกสัปดาห์การทำงานในปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×