ตั้งค่าระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือสำหรับหน้าประชิด

ใช้ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือเพื่อตั้งค่าหน้าประชิดสำหรับเอกสารแบบหน้าคู่ เช่น หนังสือ หรือนิตยสาร ระยะขอบของหน้าซ้ายคือรูปสะท้อนของระยะขอบที่อยู่หน้าขวา กล่าวคือ ระยะขอบด้านในมีความกว้างเท่ากัน และระยะขอบด้านนอกก็มีความกว้างเท่ากันด้วย

  1. คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ระยะขอบ

    รูปภาพของแกลเลอรีระยะขอบกระดาษ

  2. เลือก หน้าคู่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของระยะขอบ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่างของแกลเลอรี ระยะขอบ ใส่ค่าใหม่ลงในกล่อง ภายใน และ ภายนอก

เพิ่มระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารเข้าเล่ม

ระยะขอบเย็บกระดาษจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้าง ระยะขอบด้านบน หรือระยะขอบด้านในของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ซึ่งจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

  1. คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  2. ในกล่อง ขอบเย็บกระดาษ ให้ใส่ความกว้างสำหรับระยะขอบเย็บกระดาษ

  3. ในกล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ ให้คลิก ซ้าย หรือ บน

หมายเหตุ: กล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวเลือก ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ, 2 หน้าต่อหน้ากระดาษ หรือ หนังสือพับ สำหรับตัวเลือกเหล่านั้น ตำแหน่งเย็บกระดาษจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×