ตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับการพิมพ์โดยใช้ Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องพิมพ์จำนวนมากจะไม่พิมพ์ในพื้นที่บริเวณขอบของกระดาษ ซึ่งอาจมากถึงครึ่งนิ้ว คุณสามารถดูพื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ได้บนแท็บ ไฟล์ ภายใต้ พิมพ์

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการพิมพ์ในมุมมอง Backstage

 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์

 3. ชี้ไปที่ไอคอนข้อมูลขนาดเล็กและใต้ ขอบเขตที่สามารถพิมพ์ได้ คุณจะพบระยะขอบการพิมพ์ต่ำที่สุดของด้านซ้ายและด้านบน

  ไอคอนข้อมูลเครื่องพิมพ์

  โปรดคำนึงถึงระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณตั้งค่าระยะขอบสิ่งพิมพ์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

 1. คลิก การออกแบบหน้า > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  ระยะขอบแบบกำหนดเองสำหรับการพิมพ์

 2. ภายใต้ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้พิมพ์ระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์ หรือพิมพ์ระยะขอบที่มากกว่าขอบเขตที่ไม่มีการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ของคุณ

  เส้นบอกแนวระยะขอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×