ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อการออกแบบเทมเพลตฟอร์มMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม ค่าเริ่มต้นคือ ค่าที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มการเติมออก

ในบทความนี้

ภาพรวมของค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม

ตั้งค่าเริ่มต้นที่ใช้กฎ

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบทั้งหมด

ภาพรวมของค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มของคุณได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายแบบพนักงาน คุณสามารถกำหนดวันของวันนี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน ผลลัพธ์เป็น วันปัจจุบันถูกเติมโดยอัตโนมัติในตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม และไม่มีการใส่วันด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นในแม่แบบของฟอร์มโดย:

 • การกำหนดค่าระบุลงในตัวควบคุม ซึ่งจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มการเติมออก

 • ใช้ตัวกฎ เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม โดยยึดตามข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในการควบคุมบนฟอร์มอื่น

 • ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม

เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณจะระบุค่าที่ควรปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้โดยยึดตามเทมเพลฟอร์ม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลที่มีค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการตั้งค่า แล้ว คลิ กคุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ค่าระบุเป็นค่าเริ่มต้น พิมพ์ค่าเริ่มต้นในกล่องค่า

  • เมื่อต้องการใช้นิพจน์ XPath เพื่อสร้างค่าเริ่มต้น คลิกแทรกสูตร Button image และในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร สร้างนิพจน์ XPath

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติค่าในเขตข้อมูลที่เลือกแต่ละครั้งที่มีคำนวณสูตร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดค่านี้เมื่อมีการคำนวณผลลัพธ์ของสูตรใหม่ ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลหรือคุณสมบัติของกลุ่ม

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

รายละเอียดด้านเทคนิค

เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม คุณจะยังตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลที่ที่ถูกผูกตัวควบคุม ตัวควบคุมใด ๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นเดียวกัน

ถ้าค่าเริ่มต้นคือ ค่าที่ระบุ ค่านั้นถูกเก็บไว้ในไฟล์ template.xml ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์ม เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นด้วยการเขียนโปรแกรม เปลี่ยนค่าของเขตข้อมูลที่เหมาะสมในไฟล์ template.xml ถ้าค่าเริ่มต้นเป็นผลลัพธ์ของนิพจน์ XPath นิพจน์ที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้ม manifest.xsf ในองค์ประกอบxsf:calculatedFieldสำหรับเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเริ่มต้นที่ใช้กฎ

คุณสามารถใช้กฎการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวควบคุมที่ยึดตามค่าของตัวควบคุมอื่น กฎคือ การกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์มกับตัวควบคุมสำหรับสถานะและตัวควบคุมอื่นสำหรับรหัสไปรษณีย์ เมื่อผู้ใช้ใส่รหัสไปรษณีย์ในตัวควบคุมรหัสไปรษณีย์ ตัวควบคุมสถานะจะปรากฏขึ้นพร้อมกับสถานะถูกต้องโดยอัตโนมัติ

เพื่อที่จะทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีตัวควบคุมที่สองในแม่แบบของฟอร์มได้แก่ที่ผู้ใช้ที่จะใส่ข้อมูลลงในหนึ่ง และอีกหนึ่งที่จะถูกสร้างขึ้น ด้วยค่าเริ่มต้น โดยยึดตามข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมแรก

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่จะยึดตามตัวควบคุมที่ มีค่าเริ่มต้น

  ตัวอย่างเช่น ในกรณีของตัวควบคุมสถานะและรหัสไปรษณีย์ คุณจะคลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมรหัสไปรษณีย์

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้คลิก กฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเวลาที่กฎควรทำงาน ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข

 7. ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไข ใส่เงื่อนไข แล้ว คลิ กตกลง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ค่าเริ่มต้นที่จะถูกเพิ่มลงในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุม อื่นในกล่องแรก คลิกเขตข้อมูลที่ผู้ใช้ที่จะใส่ ข้อมูลลงใน คลิกเท่ากับ ในกล่องสอง และ ในกล่องสุดท้าย ใส่ข้อมูลผู้ใช้ที่จะใส่ลงในตัวควบคุม

 8. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่มการกระทำ

 9. ในรายการของแอคชัน คลิกตั้งค่าของเขตข้อมูล

 10. คลิก รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่องเขตข้อมูล และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกตัวควบคุมที่มีค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการตั้งค่า

 11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การใช้ค่าที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น พิมพ์ค่าในกล่องค่า แล้ว คลิ กตกลง

  • เมื่อต้องการใช้นิพจน์ XPath เพื่อสร้างค่าเริ่มต้น คลิกแทรกสูตร Button image ใส่สูตรในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร ทางแล้ว คลิกตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบทั้งหมด

ถ้าคุณทราบว่าตัวควบคุมทั้งหมดในแม่แบบของฟอร์มที่จะมีค่าเริ่มต้น และกฎไม่ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. คลิกขั้นสูง ในรายการประเภท แล้ว คลิ กแก้ไขค่าเริ่มต้น

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่าเริ่มต้น เลือกเขตข้อมูลที่มีค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการตั้งค่า

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ค่าที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในกล่องค่าเริ่มต้น ทางแล้ว คลิกตกลง

  • เมื่อต้องการใช้นิพจน์ XPath เพื่อสร้างค่าเริ่มต้น คลิกแทรกสูตร Button image และในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร สร้างนิพจน์ XPath

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติค่าในเขตข้อมูลที่เลือกแต่ละครั้งที่มีคำนวณสูตร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดค่านี้เมื่อมีการคำนวณผลลัพธ์ของสูตรใหม่ ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่าเริ่มต้น

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่มีค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการตั้งค่า

 6. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×