ตั้งค่าผู้ดูแลระบบสำหรับฟีเจอร์การบันทึกใน PowerPoint 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์การบันทึกในPowerPoint 2016 นโยบายกลุ่มสามได้

ผู้ดูแลระบบสามารถทำอะไร

  • ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบนแท็บการบันทึกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดผ่านนโยบายกลุ่ม

  • ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าเสียง และ/หรือวิดีโอบันทึกจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

  • ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานแอปสำหรับ Office (รวมถึงโปรแกรมแบบทดสอบ)

ตำแหน่งที่จะรับไฟล์นโยบายกลุ่ม

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตการจัดการนโยบายกลุ่มได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ตัว

เปิดใช้บนแท็บการบันทึก

ถ้าคุณต้องการให้มีแท็บการบันทึกที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "เปิดบนแท็บ ribbon บันทึก" คุณสามารถค้นหาการตั้งค่านโยบายนี้ภายใต้รายการ 2016\Disable PowerPoint Templates\Microsoft Configuration\Administrative ผู้ใช้ใน Interface\Predefined ผู้ใช้

การปิดไมโครโฟนบันทึกตามค่าเริ่มต้นใช้งาน

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "ปิดไมโครโฟนบันทึกตามค่าเริ่มต้นเมื่อบันทึกการนำเสนอสไลด์" คุณสามารถค้นหาการตั้งค่านโยบายนี้ภายใต้ผู้ใช้ Configuration\Administrative Templates\Microsoft PowerPoint 2016

การปิดกล้องบันทึกตามค่าเริ่มต้นใช้งาน

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "ปิดกล้องบันทึกตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกการนำเสนอสไลด์" คุณสามารถค้นหาการตั้งค่านโยบายนี้ภายใต้ผู้ใช้ Configuration\Administrative Templates\Microsoft PowerPoint 2016

จัดการแอปสำหรับ Office

คุณสามารถจัดการ และบังคับให้มีการตั้งค่าสำหรับ "แอปสำหรับ Office" (เช่นแบบทดสอบต่าง ๆ และสำรวจความคิดเห็น) โดยใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่ม ดู "นโยบาย กลุ่มโดยใช้การจัดการวิธีที่ผู้ใช้สามารถติดตั้ง และใช้แอปสำหรับ Office" ในบทความภาพรวมของแอปสำหรับ Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×