ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คนส่วนใหญ่มักมีหลายบัญชีอีเมล แต่มักจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชี คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีที่คุณใช้บ่อยที่สุดเป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

ตั้งค่าบัญชีจดหมายเริ่มต้นของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  เคล็ดลับ: รายการของบัญชีของคุณอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่อง บัญชี และบัญชีเริ่มต้นคือด้านบนสุดของรายการ

  ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลเริ่มต้น

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการทำให้เป็นบัญชีเริ่มต้น

 3. ที่ด้านล่าง บานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องบัญชีผู้ใช้ คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เมนูป็อปอัพการกระทำ

  ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นี้เป็นบัญชีผู้ใช้อีเมลเริ่มต้นของคุณ

บันทึกย่อ

 • เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลจากบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณ ภายใต้ กล่องจดหมายเข้า เลือกบัญชีในรายการ ในตอนนี้คุณสามารถส่งอีเมลจากบัญชีอีเมลที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณได้แล้ว เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ภายใต้ กล่องจดหมายเข้า คลิกบัญชีเริ่มต้นของคุณ

  ส่งอีเมลจากบัญชีผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

 • เมื่อคุณส่งต่อ หรือตอบกลับข้อความ Outlook จะใช้บัญชีที่ถูกส่งข้อความต้นฉบับ เมื่อต้องการเปลี่ยนการกำหนดลักษณะนี้ บนเมนู Outlook คลิก การกำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ อีเมล คลิก การสร้าง ภายใต้ รูปแบบและบัญชี ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับและส่งต่อโดยใช้บัญชีอีเมลเริ่มต้น

ตั้งค่าตัวอ่านอีเมลเริ่มต้นของคุณ

ตัวอ่านจดหมายเริ่มต้นของคุณเป็นสิ่งที่ถูกใช้เมื่อคุณเรียกดูเว็บเพจ และแชร์ผ่านทางอีเมลกับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน หรืออีเมลถึงตัวคุณเองสำหรับการอ่านเพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นสำหรับ Mac คือการใช้แอปจดหมาย แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเป็น Outlook ได้

 1. เปิด Finder > แอปพลิเคชัน

 2. เลือก จดหมาย

 3. เลือก จดหมาย > การกำหนดลักษณะ

 4. บนแท็บ ทั่วไปใน ตัวอ่านอีเมลเริ่มต้น เลือก Microsoft Outlook

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าบัญชีจดหมายเริ่มต้นของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  รายการของบัญชีของคุณจะอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ บัญชี และบัญชีเริ่มต้นจะเป็นรายการแรก

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการทำให้เป็นบัญชีเริ่มต้น

 3. บนการกระทำ เมนูป็อปอัพ เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ POP หลายบัญชี ข้อความจะถูกส่งจากบัญชีที่ถูกเลือกอยู่ในปัจจุบัน หรือบัญชีเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีในการส่งข้อความ ให้เลือกบัญชีบนเมนูป็อปอัพ จาก ในข้อความอีเมล ถ้าคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้เพียงหนึ่งบัญชีไปยัง Outlook เมนูป็อปอัพ จาก จะไม่มีให้ใช้งานได้

  • เมื่อคุณส่งต่อ หรือตอบกลับข้อความ Outlook จะใช้บัญชีที่ใช้ส่งข้อความต้นฉบับ เมื่อต้องการเปลี่ยนการกำหนดลักษณะนี้ บนเมนู Outlook คลิก การกำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ อีเมล คลิก การสร้าง ภายใต้ รูปแบบและบัญชี ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับและส่งต่อโดยใช้บัญชีอีเมลเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×