ตั้งค่านโยบายโทรศัพท์มือถือสำหรับองค์กรของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าวิธีที่ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์โดยใช้ Skype ที่สำหรับแอปธุรกิจบนอุปกรณ์มือถือ เช่นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโทรออก หรือรับสายโทรศัพท์บนโทรศัพท์มือถือของพวกเขา โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาทำงานแทนที่เป็นช่โทรศัพท์มือถือของพวกเขา mber นโยบายอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อแบบเมื่อทำการโทร หรือรับสายที่จำเป็นต้องใช้

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายโทรศัพท์มือถือในเวลาที่นโยบายจะถูกสร้างขึ้น หรือคุณสามารถใช้Set-CsMobilityPolicy cmdlet เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่านโยบายการที่มีอยู่

ตั้งค่านโยบายโทรศัพท์มือถือของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับทั้งหมดของการตั้งค่านโยบายโทรศัพท์มือถือในSkype for Business Online คุณต้องใช้ Windows PowerShell และคุณไม่สามารถใช้Skype สำหรับธุรกิจศูนย์การจัดการ

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

  1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

  3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

  4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

  ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

 • เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

  1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

   หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายใหม่สำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้:

  New-CsMobilityPolicy -Identity MobilityPolicy -RequireWIFIForIPVideo $true

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletใหม่ CsMobilityPolicy

 • เมื่อต้องการให้สิทธิ์นโยบายใหม่คุณสร้างผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณ เรียกใช้:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity"amos.marble@contoso.com" -PolicyName MobilityPolicy

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsMobilityPolicy cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsMobilityPolicyเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ แล้ว ใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsMobilityPolicyเพื่อใช้การตั้งค่า ผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายใหม่สำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้:

  New-CsMobilityPolicy -Identity NoAppClientPolicy -EnableMobility $false 

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletใหม่ CsMobilityPolicy

 • เมื่อต้องการให้คุณสร้างนโยบายใหม่หินอ่อน Amos เรียกใช้:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com"-PolicyName NoAppClientPolicy

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsMobilityPolicy cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsMobilityPolicyเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ แล้ว ใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsMobilityPolicyเพื่อใช้การตั้งค่า ผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายใหม่สำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้:

  New-CsMobilityPolicy -Identity VoIPClientPolicy -EnableIPAudioVideo $false

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletใหม่ CsMobilityPolicy

 • เมื่อต้องการให้สิทธิ์นโยบายใหม่คุณสร้างผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณ เรียกใช้:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName VoIPClientPolicy

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsMobilityPolicy cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsMobilityPolicyเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ แล้ว ใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsMobilityPolicyเพื่อใช้การตั้งค่า ผู้ใช้ของคุณ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell ใช่หรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×