ตั้งค่านโยบายการประชุมสำหรับองค์กรของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การประชุมเป็นส่วนสำคัญของSkype for Business Online: กลุ่มของผู้ใช้มาพร้อมกันช่วยให้การประชุมแบบออนไลน์เพื่อดูและวิดีโอในสไลด์ แชร์แอปพลิเคชัน ไฟล์ exchange และมิฉะนั้นสื่อสาร และทำงานร่วมกัน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณเมื่อต้องการรักษาควบคุมการประชุมและการตั้งค่าการประชุม ในบางกรณี อาจมีข้อสงสัยความปลอดภัย: ตามค่าเริ่มต้น ทุกคน รวมถึงผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง สามารถเข้าร่วมการประชุม และบันทึกใด ๆ ของภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย distributed ในระหว่างการประชุมเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ อาจมีข้อสงสัยทางกฎหมายเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับอนุญาตให้ทำให้คำอธิบายประกอบบนเนื้อหาที่แชร์ อย่างไรก็ตาม คำอธิบายประกอบเหล่านี้จะถูกบันทึกเมื่อการประชุมจะถูกเก็บถาวร ถ้าองค์กรของคุณจะต้องเก็บบันทึกการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด คุณอาจต้องการปิดใช้งานคำอธิบายประกอบ

ในSkype for Business Online ประชุมจะถูกจัดการ โดยใช้นโยบายการประชุม นโยบายการประชุมกำหนดลักษณะการทำงานและความสามารถที่สามารถใช้ในการประชุม รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างจากการประชุมสามารถรวม IP เสียง และวิดีโอไปยังจำนวนสูงสุดของบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ สามารถกำหนดค่านโยบายการประชุม ที่ขอบเขตส่วนกลาง หรือ ทางขอบเขตต่อผู้ใช้ นี้แก่ผู้ดูแลความยืดหยุ่นขนาดใหญ่มาเพื่อตัดสินใจความสามารถที่จะมีพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายในเวลาที่จะสร้างนโยบาย หรือคุณสามารถใช้Set-CsConferencingPolicy cmdlet เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่านโยบายการที่มีอยู่

ตั้งค่านโยบายการประชุมของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับทั้งหมดของการตั้งค่านโยบายการประชุมในSkype for Business Online คุณต้องใช้ Windows PowerShell และคุณไม่สามารถใช้Skype สำหรับธุรกิจศูนย์การจัดการ

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

  1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

  3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

  4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

  ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

 • เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

  1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

   หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายใหม่สำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้:

  New-CsConferencingPolicy -Identity DesktopConferencingPolicy -EnableAppDesktopSharing None $true -EnableFileTransfer $false

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletใหม่ CsConferencingPolicy

 • เมื่อต้องการให้สิทธิ์นโยบายใหม่คุณสร้างผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของคุณ เรียกใช้:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName DesktopConferencingPolicy

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsConferencingPolicy cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsConferencingPolicyเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ และใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsConferencingPolicyเพื่อนำไปใช้แล้ว ยัง ตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายใหม่สำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้:

  New-CsConferencingPolicy -Identity ConferencingPolicy -AllowAnonymousParticipantsInMeetings $false -AllowConferenceRecording $false

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletใหม่ CsConferencingPolicy

 • เมื่อต้องการให้คุณสร้างนโยบายใหม่หินอ่อน Amos เรียกใช้:

   Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName ConferencingPolicy

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsConferencingPolicy cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsConferencingPolicyเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ และใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsConferencingPolicyเพื่อนำไปใช้แล้ว ยัง ตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายใหม่สำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้:

  New-CsConferencingPolicy -Identity BlockedConferencingPolicy -AllowExternalUsersToRecordMeeting $false -AllowExternalUsersToSaveContent $false 

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletใหม่ CsConferencingPolicy

 • เมื่อต้องการให้สิทธิ์นโยบายใหม่คุณสร้างผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณ เรียกใช้:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName BlockedConferencingPolicy

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsConferencingPolicy cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsConferencingPolicyเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ และใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsConferencingPolicyเพื่อนำไปใช้แล้ว ยัง ตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell ใช่หรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×