ตั้งค่าที่เก็บไฟล์และการแชร์ใน Office 365

ผู้สนับสนุน: Tom Werner Diane Faigel

หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการตั้งค่าการจัดเก็บและการแชร์ไฟล์สำหรับธุรกิจของคุณคือการใช้ OneDrive for Business และทีมไซต์ Office 365 ร่วมกัน วิธีนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่มาก

Office 365 มีทีมไซต์พื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานให้คุณ คุณสามารถเริ่มจัดเก็บไฟล์ได้ทันทีใน OneDrive for Business และร่วมกันทำงานบนไฟล์ในทีมไซต์ของคุณ

ที่ที่คุณสามารถจัดเก็บเอกสารได้ใน Office 365

 • OneDrive for Business ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล และการแชร์ไฟล์อย่างเป็นครั้งคราว OneDrive for Business เหมาะสำหรับการจัดเก็บไฟล์ด้วยตนเอง

 • ทีมไซต์ Office 365 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแชร์และการรวบรวมไฟล์อย่างสม่ำเสมอ ทีมไซต์เหมาะสำหรับการจัดเก็บไฟล์ที่ได้แชร์ความเป็นเจ้าของ ซึ่งบุคคลอื่นหรือทั้งทีมจะเป็นเจ้าของไฟล์นั้นๆ และอาจทำงานร่วมกันบนไฟล์

ทั้ง OneDrive for Business และทีมไซต์จะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่โดยคุณและพนักงานของคุณ

ไดอะแกรมของวิธีที่คุณสามารถใช้ที่เก็บข้อมูลสองชนิด: OneDrive หรือไซต์ทีม

คำแนะนำสำหรับสิ่งที่ควรจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งแต่ละส่วนเมื่อคุณใช้ OneDrive for Business และทีมไซต์ Office 365 ร่วมกันมีดังนี้:

ตำแหน่งที่ตั้งของที่เก็บข้อมูล

มีไว้สำหรับ

สิ่งที่ควรจัดเก็บที่นี่

OneDrive for Business

การจัดเก็บเนื้อหาบน OneDrive for Business จะเหมือนกับการจัดเก็บไฟล์ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยที่บุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้โดยง่าย

ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บไฟล์เชิงธุรกิจที่คุณทำงานด้วยตนเอง

ไฟล์เชิงธุรกิจที่สมาชิกทีมคนอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องทำงานด้วยหรือเข้าถึงอยู่เป็นประจำ

Office 365 ทีมไซต์

ทีมไซต์ Office 365 จะมีลักษณะเหมือนกับเว็บไซต์ แต่จะไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่คุณมอบสิทธิ์ให้เท่านั้น

ระบบนี้เหมาะสำหรับการแชร์และการทำงานร่วมกันบนไฟล์

เอกสารที่แชร์ที่พนักงานทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น ทำงานร่วมกันบนงานนำเสนอ PowerPoint จัดเก็บแผนงานของทีมที่ทุกคนได้อัปเดตข้อมูล หรือประกาศกำหนดการการประชุม

Office 365 ไซต์ย่อยของทีม

ไซต์ย่อยของทีม Office 365 จะเหมือนกับส่วนที่แยกออกมาจากทีมไซต์ของคุณซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือสิทธิ์เฉพาะสำหรับการเข้าถึง

ระบบนี้เหมาะสำหรับการแชร์และการทำงานร่วมกันบนไฟล์กับลูกค้าหรือคู่ค้าภายนอกสำหรับธุรกิของคุณ

นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับการจัดเก็บไฟล์ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นในธุรกิจของคุณที่มีการเข้าถึงทีมไซต์ คุณสามารถตั้งค่าให้ไซต์ย่อยมีเฉพาะคุณ (อีกหนึ่งหรือสองคนถ้าต้องการ) ที่สามารถเข้าถึงได้

เรียนรู้วิธีสร้างไซต์ย่อยของทีม

ไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ธุรกิจของคุณกับบุคคลภายนอก

ไฟล์ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นในธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและการเงินไว้ที่นี่

Office 365 ไซต์คอลเลกชัน

ไซต์คอลเลกชันใช้สำหรับการจัดเก็บและการแชร์ไฟล์ แต่จะแยกออกจากทีมไซต์เดิมของคุณอย่างสิ้นเชิง

ไซต์คอลเลกชัน Office 365 ใหม่จะมีที่อยู่และสิทธิ์ของตนเอง ระบบนี้สามารถใช้ทำงานร่วมกันได้ทั้งภายในและภายนอก

ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะใช้ไซต์คอลเลกชันในลักษณะเดียวกันกับที่ธุรกิจขนาดเล็กใช้ไซต์ย่อย ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการความปลอดภัยชั้นสูงและทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่งอาจจะต้องการสร้างไซต์คอลเลกชันด้วยเช่นกัน

จัดเก็บข้อมูลที่แชร์เหมือนกันไว้ในไซต์คอลเลกชัน เช่นเดียวกับที่คุณดำเนินการในไซต์ทีมและไซต์ย่อย

วิดีโอ: การย้ายไฟล์ของคุณไปยังระบบคลาวด์

ดูวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นบันทึกเอกสารของคุณในระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว ข้ามไปยังขั้นตอน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ขั้นตอน: เริ่มต้นใช้งาน OneDrive for Business และทีมไซต์ของคุณสำหรับการจัดเก็บไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

เวลาที่จะดำเนินการเสร็จโดยประมาณ: 5–10 นาที

ทุกคนในธุรกิจของคุณ Office 365 ที่ได้รับ OneDrive for Business ที่เก็บข้อมูลบน Cloud บอกทุกคนให้เก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ที่นี่ ถ้ามีเฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่ต้องการใช้ไฟล์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บุคคลดังกล่าวอาจจะจัดเก็บข้อเสนอฉบับร่าง บันทึกย่อการประชุมของตน หรือสคริปต์สำหรับตัวอย่างที่กำลังจะจัดส่ง

การแจ้งให้พนักงานแชร์โฟลเดอร์ OneDrive for Business ของตนเองกับคุณและเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพนักงานลาป่วยหรือลาออกจากบริษัท การเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน OneDrive for Business นับว่าเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าโฟลเดอร์ OneDrive for Business ได้ถูกแชร์ไว้แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

วิธีการที่แต่ละคนในทีมของคุณจะได้รับ OneDrive for Business และแชร์โฟลเดอร์ของตนมีดังนี้

 1. ไปที่ https://portal.office.com เพื่อลงชื่อเข้าใช้

 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณและรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 3. บนโฮมเพจ Office 365 ให้เลือก OneDrive

  จากตัวเปิดใช้แอป ให้เลือกไทล์ OneDrive

 4. ใน OneDrive for Business ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ แชร์กับทุกคน ให้เปิดขึ้นมา สมาชิกในทีมควรจัดเก็บเอกสารของตนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ใน OneDrive for Business เลือก แชร์ และไปยังขั้นตอนถัดไป

  หรือถ้าคุณไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งค่าเป็น แชร์กับทุกคน และเลือก เชิญบุคคล ถ้าคุณหา เชิญบุคคล ไม่พบ ให้คลิก สร้าง จากนั้นคลิกขวาที่โฟลเดอร์ใหม่แล้วคลิก แชร์

  เลือกโฟลเดอร์ แชร์กับทุกคนใน OneDrive

 5. ในกล่อง เชิญบุคคล ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของสมาชิกทีมที่คุณต้องการให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้ คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลของคุณเองเพื่อรับสำเนาของอีเมลที่จะส่งไปยังบุคคลอื่นๆ ที่คุณให้สิทธิ์การเข้าถึง

  กล่องโต้ตอบสำหรับการแสดงรายการที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ OneDrive for Business ด้วย

 6. เลือกการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์เป็น สามารถแก้ไขได้ หรือ สามารถดูได้

 7. พิมพ์ข้อความที่จะส่งไปพร้อมกับอีเมลที่จะส่งให้แก่บุคคลที่คุณเชิญ เพื่อให้พนักงานรู้ว่าอีเมลนี้มีลิงก์ที่ไปยังไฟล์ธุรกิจที่คุณแชร์ไว้ เลือก สร้าง อีเมลจะถูกส่งไปยังบุคคลที่คุณเชิญในทันที

  นี่คือลักษณะของอีเมลที่ถูกส่งไปแล้ว อีเมลนี้มีลิงก์ไปยัง โฟลเดอร์ที่แชร์กับทุกคน อยู่ที่ด้านล่างเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้

  เปิดอีเมล แล้วคลิกเปิดเว็บไซต์

เวลาที่จะดำเนินการเสร็จโดยประมาณ: 5–10 นาที

Office 365 มีทีมไซต์พื้นฐานที่มีฟีเจอร์บางประเภทสำหรับช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน เฉพาะบุคคลในธุรกิจของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ภายในนี้ได้

วิธีที่คุณจะเข้าถึงทีมไซต์ของคุณมีดังนี้:

 1. ในระหว่างที่ยังลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ให้เลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก ไซต์ ที่มุมซ้ายบนในหน้านี้

  ที่มุมบนขวาของหน้า ให้เลือก ตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ไซต์

 2. บนหน้าไซต์ ให้เลือก ไซต์ทีม

  เมื่อต้องการเข้าถึงไซต์ทีมของคุณ ให้คลิก ไซต์ แล้วคลิก ไซต์ทีม

คุณจะเห็นโฮมเพจของเว็บไซต์ภายในของทีมของคุณที่มีชื่อเริ่มต้นเป็น ทีมไซต์ของ<ชื่อธุรกิจของคุณ > โฮมเพจนี้ประกอบด้วย:

 • ไทล์สำหรับฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นการกำหนดค่าทีมไซต์ของคุณ

 • ลิงก์ด้านซ้ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ในทีมไซต์ของคุณ

 • ไลบรารีเอกสาร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและแชร์เอกสารกับทีมของคุณ

ไซต์ทีมเริ่มต้นประกอบด้วยไทล์ของฟีเจอที่ใช้ทั่วไปสำหรับการกำหนดไซต์ของคุณ

เวลาที่จะดำเนินการเสร็จโดยประมาณ: 2-3 ไฟล์แรกของคุณใช้เวลา 20–30 นาที

เพื่อช่วยให้คุณทำการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ได้รวดเร็วขึ้น ทีมไซต์ของคุณจึงมาพร้อมกับพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์ พื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า ไลบรารีเอกสาร เช่นเดียวกับใน "ไลบรารีของเอกสาร"

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ในโฮมเพจของทีมไซต์ของคุณ ให้เลือก เอกสาร จากเมนูการนำทางที่ด้านซ้าย ซึ่งจะนำคุณไปยัง ไลบรารีเอกสาร ของคุณ

  เลือกไลบรารีเอกสารบนเมนูทางด้านซ้าย

 2. ในระหว่างที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ Office 365 อยู่ ให้เปิด File Explorer จากแถบเริ่มของคุณหรือจากตำแหน่งอื่นๆ

  เปิดไฟล์ Internet Explorer จากแถบ เริ่ม หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 3. ไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดลงในทีมไซต์ของคุณ

  เลือก เรียกดู เพื่อนำทางไปยังไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังไซต์ทีมของคุณ

 4. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดลงในทีมไซต์ของคุณ และลากไฟล์ไปที่ไลบรารีเอกสาร

  ตัวอย่างของไฟล์ที่อัปโหลดไปยังไลบรารีเอกสารบนเว็บไซต์ของทีมของคุณ

  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ไฟล์ดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ในทีมไซต์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  รูปของลักษณะไลบรารีเอกสารหลังจากที่คุณอัปโหลดไฟล์เข้าไป

  คุณสามารถลบไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 4: ซิงค์ไฟล์แบบออนไลน์กับเดสก์ท็อปของคุณ หมายถึง คุณกำลังจะสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับไฟล์ดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ถ้าคุณมีไฟล์จำนวนมากหรือไฟล์ขนาดใหญ่ที่ต้องการอัปโหลดลงในทีมไซต์ของคุณ โปรดอ่านเคล็ดลับเกี่ยวกับ การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือจำนวนมากลงในไลบรารี

  ถ้าคุณต้องการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ

เวลาที่จะดำเนินการเสร็จโดยประมาณ: 2-3 ไฟล์แรกของคุณใช้เวลา 20–30 นาที

เนื่องจากว่าคุณมีไฟล์อยู่บนทีมไซต์ของคุณ คุณจึงสามารถตั้งค่าไฟล์ให้ซิงค์กับพีซีหรือ Mac ของคุณได้ ด้วยวิธีการนี้ คุณจะสามารถทำงานกับไฟล์ของคุณได้จากพีซีหรือ Mac ของคุณแทนการทำงานใน Internet Explorer, Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นๆ การซิงค์ไฟล์เวอร์ชันนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณนับว่าเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเข้าถึงไฟล์และไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หลังจากที่คุณตั้งค่าไฟล์ให้ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

วิธีซิงโครไนซ์ไฟล์บนทีมไซต์ของคุณเข้ากับเดสก์ท็อปของคุณมีดังนี้:

 1. ในโฮมเพจของทีมไซต์ของคุณ ให้เลือก เอกสาร จากเมนูการนำทางที่ด้านซ้าย คุณไม่สามารถตั้งค่าการซิงโครไนซ์ได้จากโฮมเพจ คุณจะต้องเปิดไลบรารีจากเมนูการนำทาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซิงค์ไฟล์บนทีมไซต์ของคุณ คุณกำลังซิงค์ไลบรารีเอกสารแต่ละส่วนบนไซต์ ไม่ไซต์ทั้งหมด

  เลือกไลบรารีเอกสารบนเมนูทางด้านซ้าย

 2. ในไลบรารีเอกสาร ให้เลือก ซิงค์ หรือเลือกไฟล์ที่คุณต้องการซิงค์ทีละไฟล์

  เลือกไฟล์ แล้วเลือก ซิงค์
 3. ที่กล่อง OneDrive for Business ให้เลือก ซิงค์ทันที (OneDrive for Business คือกระบวนการของการซิงโครไนซ์)

  เลือกปุ่ม ซิงค์เดี๋ยวนี้ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์ไฟล์จากไซต์ทีมของคุณกับเดสก์ท็อปของคุณ
 4. ถ้าหลังจากนั้นคุณได้รับพร้อมท์ความปลอดภัย ให้เลือก อนุญาต ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Office 365 ของคุณ ให้ป้อน ID ผู้ใช้ Office 365 และตามด้วยรหัสผ่านของคุณ เมื่อเริ่มกระบวนการซิงค์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบนี้:

  รูปของกล่องโต้ตอบที่คุณจะเห็นเมื่อการซิงโครไนซ์เริ่มต้น
 5. เลือก แสดงไฟล์ของฉัน เพื่อดูเอกสารของคุณใน Windows Explorer คุณสามารถดูไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ในโฟลเดอร์ SharePoint ของคุณ เครื่องหมายถูกสีเขียวเล็กๆ ที่อยู่ด้านข้างไฟล์ หมายถึงไฟล์นี้เป็นปัจจุบันและได้รับการซิงโครไนซ์ด้วยเวอร์ชันของทีมไซต์แล้ว

  ใช้ File Explorer เพื่อนำทางไปยังไฟล์ที่ซิงโครไนซ์บนเดสก์ท็อปของคุณ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ SharePoint

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณซิงค์ไฟล์บน OneDrive for Business ไฟล์จะถูกนำไปไว้บนเดสก์ท็อปของคุณในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ

  • สกรีนช็อตของลักษณะที่จะปรากฏใน File Explorer หลังจากที่คุณซิงค์ไฟล์ OneDrive for Business กับเดสก์ท็อปของคุณ

 6. ไปยังโฟลเดอร์ SharePoint ของคุณ และเปิดไฟล์ ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก บันทึก ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะเห็น กำลังอัปโหลดไปยัง SharePoint ที่ด้านล่างหน้าจอของคุณ ซึ่งหมายถึงไฟล์ดังกล่าวกำลังได้รับการบันทึกไว้ในทีมไซต์ของคุณ นอกจากนี้ ไฟล์จะถูกบันทึกลงในเดสก์ท็อปของคุณในโฟลเดอร์ SharePoint ไปพร้อมกัน ถ้าคุณได้รับข้อความ "ไม่สามารถอัปโหลด" ให้ลองอีกครั้ง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่สอดคล้องกันอาจขัดขวางกระบวนการบันทึกได้

  รูปของข้อความบอกสถานะที่คุณได้รับเมื่อไฟล์ถูกบันทึกไว้ในไซต์ทีมของคุณ

  ขอแสดงความยินดี! คุณได้ทำการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์สำหรับองค์กรของคุณเรียบร้อยแล้ว

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บและแชร์ไฟล์

 • องค์กรขนาดเล็กที่ไม่แสวงหากำไร: สร้างทีมไซต์ Office 365 เพื่อจัดเก็บเอกสารที่แชร์ เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางและจัดเก็บถาวร ด้วยวิธีการนี้ ข้อมูลจะไม่สูญหายไปในระหว่างการส่งผ่านบุคลากร เช่น ส่งให้แก่กรรมการอีกคน สร้างไซต์ย่อยของทีม Office 365 แบบส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไฟล์ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนบุคคลจากผู้อื่นในทีม เช่น เอกสารเกี่ยวกับบุคลากรและการเงิน

 • ความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว: ใช้ OneDrive for Business เพื่อจัดเก็บไฟล์ของคุณและแชร์ไฟล์กับลูกค้าตามแต่ละกรณี

 • การเป็นเจ้าของร่วมกัน: ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร่วม คุณยังสามารถใช้ OneDrive for Business ของคุณได้ แต่คุณจำเป็นต้องแชร์ไฟล์ของคุณโดยตรงกับเจ้าของอีกราย และในทางกลับกัน

 • ธุรกิจที่มีไคลเอ็นต์ภายนอกหรือคู่ค้าที่ต้องการเข้าถึงไฟล์: ใช้ไซต์ย่อยของทีม Office 365 เพื่อจัดเก็บและแชร์เอกสารสำหรับลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากการเข้าถึงไซต์ย่อยได้มีการกำหนดไว้สำหรับลูกค้าบางรายและจำกัดไว้ที่ไซต์ย่อย คุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าลูกค้าจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับลูกค้ารายอื่นโดยบังเอิญ

เมื่อคุณจัดเก็บไฟล์ไว้ใน OneDrive for Business คุณเท่านั้นที่เข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้ เว้นแต่ว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลอื่น ขณะแชร์ไฟล์ คุณสามารถเลือกบุคคลที่จะแชร์ไฟล์ด้วยทีละคนหรือเลือกแชร์กับทุกคน คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์แยกใน OneDrive เพื่อใช้งานในแบบต่างๆ เช่น สาธารณะ ส่วนตัว หรือสำหรับโครงการแต่ละโครงการ โดยที่แต่ละโฟลเดอร์สามารถแชร์กับคนอื่นๆ หรือกลุ่มอื่นๆ หรือไม่แชร์กับใครเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ ให้ดูที่ แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ใน OneDrive for Business

เมื่อต้องการดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมีใน OneDrive for Business ให้ดู จัดการที่เก็บข้อมูล OneDrive for Business ของคุณ

แม้ว่าคุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้เกือบทุกรูปแบบ แต่ไม่อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์บางอย่างโดยมีเหตุผล 2 ประการคือ ความปลอดภัยและชื่อไฟล์มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง OneDrive for Business นโยบายความปลอดภัยจะบล็อกไฟล์บางชนิดและชุดอักขระกลุ่มเล็กๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์และอักขระที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ โปรดดูที่ อักขระในไฟล์และชนิดไฟล์ของ OneDrive for Business ที่ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนต่อไป

เราคอยช่วยเหลือคุณตรงนี้แล้ว!

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา ได้ฟรีทุกเวลา

บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อ 22 มีนาคม 2017 เนื่องจากคำติชมของคุณ

ถ้าคุณมีคำถามหรือคำแนะนำ โปรดแจ้งให้เราทราบในกล่องข้อคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้เราสามารถจัดการได้ในการอัปเดตบทความนี้ในอนาคต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×