ข้อความและตาราง

ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่สามารถมีข้อความอยู่ภายในได้ คุณสามารถวางตำแหน่งข้อความตามแนวนอนหรือแนวตั้งได้ และสามารถปรากฏบนบรรทัดเดียว หรือตัดข้อความเป็นหลายบรรทัดได้

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความ และยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุด หรือปรับขนาดรูปร่างสำหรับให้พอดีกับข้อความได้ดียิ่งขึ้น

เส้นและตัวเชื่อมต่อเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถมีข้อความอยู่ภายในได้

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน หมุน และแบบเรียงซ้อน

ในกล่องข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการอ่านข้อความได้ โดยคุณสามารถหมุนข้อความ 90 องศาหรือ 270 องศาให้ข้อความปรากฏอยู่ด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

 4. ภายใต้ กล่องข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  เลือกทิศทางของข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ตัวเลือก แบบเรียงซ้อน จะพร้อมใช้งานใน PowerPoint และ Excel แต่ไม่พร้อมใช้งานใน Word

ด้านบนสุดของหน้า

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก เอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ภายใต้ หมุนสามมิติ ในกล่อง หมุน X หรือ หมุน Y ให้ใส่ 180

 5. (ไม่บังคับ) ถ้ากล่องข้อความของคุณจะถูกเติมสี คุณสามารถเอาสีออกได้ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ตัวเลือกรูปร่าง คลิกที่ แท็บ สีเติมและเส้น แท็บสีเติมและบรรทัด ขยาย การเติม และเลือก ไม่เติม

 6. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเอาเค้าโครงกล่องข้อความออก ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิก เส้นกรอบ ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ และเลือก ไม่มีเส้นกรอบ

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก
จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง จัดชิดขวา หรือชิดขอบของระยะขอบทั้งสองด้าน

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวเลือกการจัดข้อความแนวตั้งสามแบบ: บน กลาง และด้านล่าง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือก กล่องข้อความ บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

เมื่อข้อความถูกตัด ข้อความจะต่อไปยังบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง เลือก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ แล้วเลือก ตัดข้อความในรูปร่าง

  การตัดข้อความในกล่องกาเครื่องหมายรูปร่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบ คือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของที่ล้อมรอบรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือก กล่องข้อความ บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ระบุหน่วยวัดเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (mm) ของระยะขอบต่อไปนี้:

  ระยะขอบ

  คำอธิบาย

  ระยะขอบซ้าย

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความด้านซ้ายสุด

  ระยะขอบขวา

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความด้านขวาสุด

  ระยะขอบบน

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนของรูปร่างและข้อความด้านบนสุด

  ระยะขอบล่าง

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความด้านล่างสุด

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง รูปร่าง คลิก เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ แล้วคลิก กล่องข้อความ จากนั้น เลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ.

  การเลือกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอนและการหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหมุนข้อความ 90 องศาหรือ 270 องศาให้ข้อความปรากฏอยู่ด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เลือก กล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ใต้ เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในบานหน้าต่าง กล่องข้อความ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ใส่ 180 ในกล่อง X

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก
จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง จัดชิดขวา หรือชิดขอบของระยะขอบทั้งสองด้าน

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

รูปร่างที่แสดงการจัดแนวข้อความตามแนวตั้ง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ปรับพอดีอัตโนมัติ คลิก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบภายในคือระยะห่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องหรือข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ระยะขอบภายใน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ด้านบน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ด้านล่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอนและการหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความระหว่างแนวนอน (จากซ้ายไปขวา) และแนวตั้ง (จากด้านบนไปยังด้านล่างหรือจากด้านล่างไปยังด้านบน) ได้

Word และ Outlook

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือก และเปิดในแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก ทิศทางข้อความ ทิศทางของข้อความ คุณสามารถคลิก ทิศทางข้อความ หลายครั้งเพื่อวนผ่านตัวเลือกสามรายการ (หมุน 90 องศาหมุน 270 องศาแนวนอน)

PowerPoint

 1. เลือกกล่องข้อความไว้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า คลิก ทิศทางข้อความ ทิศทางของข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 2. ปรับขนาดกล่องข้อความตามต้องการเพื่อให้พอดีกับขนาดข้อความ

ด้านบนสุดของหน้า

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y

ใน Office 2007 คุณสามารถหมุนข้อความใน Excel หรือ PowerPoint แต่ไม่สามารถทำได้ใน Word

 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ใส่ 180 ในกล่อง X

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก
จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง จัดชิดขวา หรือชิดขอบของระยะขอบทั้งสองด้าน

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

รูปร่างที่แสดงการจัดแนวข้อความตามแนวตั้ง

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. สำหรับรูปร่าง บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

  สำหรับกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนสุดของหน้า

เมื่อคุณตัดข้อความ ข้อความจะขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงเส้นขอบด้านขวาของกล่องข้อความ

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บ กล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างเว้นแต่ว่ารูปร่างจะมีข้อความ

  • บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัดข้อความ Word ในรูปร่างอัตโนมัติ

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัดข้อความในรูปร่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบภายในคือระยะห่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องหรือข้อความ

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีระยะขอบที่คุณต้องการปรับ

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บ กล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างเว้นแต่ว่ารูปร่างจะมีข้อความ

  • บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ระยะขอบด้านใน ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ซ้ายขวาบน และ ล่าง เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบของรูปร่างและข้อความ

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีระยะขอบที่คุณต้องการปรับ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ระยะขอบด้านใน ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ซ้ายขวาบน และ ล่าง เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบของรูปร่างและข้อความ

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บ กล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างเว้นแต่ว่ารูปร่างจะมีข้อความ

  • บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติให้พอดีกับข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ปรับพอดีอัตโนมัติ เลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการเลือก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ วงกลมหรือรูปร่างอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×