ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ข้อความและตาราง

ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่สามารถมีข้อความอยู่ภายในได้ คุณสามารถวางตำแหน่งข้อความตามแนวนอนหรือแนวตั้งได้ และสามารถปรากฏบนบรรทัดเดียว หรือตัดข้อความเป็นหลายบรรทัดได้

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความ และยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุด หรือปรับขนาดรูปร่างสำหรับให้พอดีกับข้อความได้ดียิ่งขึ้น

เส้นและตัวเชื่อมต่อเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถมีข้อความอยู่ภายในได้

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน หมุน และแบบเรียงซ้อน

ในกล่องข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการอ่านข้อความได้ โดยคุณสามารถหมุนข้อความ 90 องศาหรือ 270 องศาให้ข้อความปรากฏอยู่ด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ

 4. ภายใต้ กล่องข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  เลือกทิศทางของข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ตัวเลือก แบบเรียงซ้อน จะพร้อมใช้งานใน PowerPoint และ Excel แต่ไม่พร้อมใช้งานใน Word

ด้านบนสุดของหน้า

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก เอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ภายใต้ หมุนสามมิติ ในกล่อง หมุน X หรือ หมุน Y ให้ใส่ 180

 5. (ไม่บังคับ) ถ้ากล่องข้อความของคุณจะถูกเติมสี คุณสามารถเอาสีออกได้ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ตัวเลือกรูปร่าง คลิกที่แท็บ สีเติมและเส้น แท็บสีเติมและเส้น ขยาย สีเติม และเลือก ไม่เติม

 6. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเอาเค้าโครงกล่องข้อความออก ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิก เส้นกรอบ ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ และเลือก ไม่มีเส้นกรอบ

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวเลือกการจัดข้อความแนวตั้งสามแบบ: บน กลาง และด้านล่าง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือกกล่องข้อความบนบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

เมื่อข้อความถูกตัด ข้อความจะต่อไปยังบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง เลือก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ แล้วเลือก ตัดข้อความในรูปร่าง

  การตัดข้อความในกล่องกาเครื่องหมายรูปร่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบ คือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของที่ล้อมรอบรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือกกล่องข้อความบนบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ระบุหน่วยวัดเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (mm) ของระยะขอบต่อไปนี้:

  ระยะขอบ

  คำอธิบาย

  ระยะขอบซ้าย

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความด้านซ้ายสุด

  ระยะขอบขวา

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความด้านขวาสุด

  ระยะขอบบน

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนของรูปร่างและข้อความด้านบนสุด

  ระยะขอบล่าง

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความด้านล่างสุด

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง รูปร่าง คลิก เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ แล้วคลิก กล่องข้อความ จากนั้น เลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ.

  การเลือกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอนและการหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหมุนข้อความ 90 องศาหรือ 270 องศาให้ข้อความปรากฏอยู่ด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เลือก กล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ใต้ เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในบานหน้าต่าง กล่องข้อความ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่มวิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ใส่ 180 ในกล่อง X

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ปรับพอดีอัตโนมัติ คลิก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบภายในคือระยะห่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องหรือข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ระยะขอบภายใน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ด้านบน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ด้านล่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ วงกลมหรือรูปร่างอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×