ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่ (ยกเว้นเส้นและตัวเชื่อมต่อ) สามารถรวมข้อความที่แนบไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง ข้อความคุณสามารถวางตำแหน่งในแนวนอน หรือแนวตั้ง และจะสามารถตัด หรือปรากฏอยู่บนหนึ่งบรรทัดเท่านั้น คุณก็สามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุด ปรับขนาดรูปร่างที่เหมาะสมข้อความ หรือเปลี่ยนทิศทางของข้อความ

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวนอน

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าเดียวหรือเส้น:

 1. คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างกล่องข้อความหรือ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนด้านหน้าแรก tab, (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของหน้า

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ

  ตัวเลือกในกล่องข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เมื่อคุณตัดข้อความ ข้อความโดยอัตโนมัติเริ่มบรรทัดใหม่เป็นเส้นขอบด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถึงคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ คลิกกล่องข้อความ และ แล้ว เลือกตัดข้อความในรูปร่าง

  ตัดข้อความในกล่องกาเครื่องหมายรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ

  ตัวเลือกในกล่องข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ระยะขอบซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ระยะขอบขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ระยะขอบบน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ระยะขอบล่าง

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ คลิกกล่องข้อความ จากนั้นปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

ด้านบนของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหมุนข้อความ 90 หรือ 270 องศาเพื่อให้ปรากฏด้านข้าง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  การเลือกทิศทางของข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวนอน

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

ระบุทิศทางของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวนอน

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าเดียวหรือเส้น:

 1. คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างกล่องข้อความหรือ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนด้านหน้าแรก tab, (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของหน้า

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เมื่อคุณตัดข้อความ ข้อความโดยอัตโนมัติเริ่มบรรทัดใหม่เป็นเส้นขอบด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถึงคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัดข้อความในรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านซ้ายของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนสุดของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านบนสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ปรับพอดีอัตโนมัติ คลิกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

ด้านบนของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในบานหน้าต่าง กล่องข้อความ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวนอน

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

ระบุทิศทางของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวนอน

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าเดียวหรือเส้น:

 1. คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างกล่องข้อความหรือ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนด้านหน้าแรก tab, (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของหน้า

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. สำหรับรูปร่างบนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

  หากล่องข้อความ บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

PowerPoint

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เมื่อคุณตัดข้อความ ข้อความโดยอัตโนมัติเริ่มบรรทัดใหม่ในขณะที่คุณเข้าถึงเส้นขอบด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายWord ตัดข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ

PowerPoint

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัดข้อความในรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยระยะขอบที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้ายขวาบน และด้านล่าง เพื่อระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบของรูปร่างและข้อความ

PowerPoint

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยระยะขอบที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้ายขวาบน และด้านล่าง เพื่อระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบของรูปร่างและข้อความ

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติให้พอดีกับข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ปรับพอดีอัตโนมัติ เลือกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ด้วยการเลือกลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

ด้านบนของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความระหว่าง (จากซ้ายไปขวา) แนวนอนและแนวตั้ง (จากบนลงล่าง หรือ จากด้านล่างไปยังด้านบน)

Word และ Outlook

 1. คลิกสองครั้งรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มข้อ ความ คลิกทิศทางของข้อความ ทิศทางของข้อความ คุณสามารถคลิทิศทางของข้อความ หลายครั้งเพื่อวนผ่านตัวเลือกสาม

PowerPoint

 1. คลิกสองครั้งรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิทิศทางของข้อความ ทิศทางของข้อความ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×