ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่สามารถรวมข้อความเหล่านั้น ข้อความคุณสามารถวางตำแหน่งในแนวนอน หรือแนวตั้ง และนั่นอาจปรากฏขึ้นในหนึ่งบรรทัดหรือตัดหลายบรรทัด

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความ และคุณก็สามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุด หรือปรับขนาดรูปร่างสำหรับข้อความให้พอดีกับดียิ่งขึ้น

บรรทัดและตัวเชื่อมต่อที่มีรูปร่างที่ไม่มีข้อความเหล่านั้น

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน หมุน และแบบเรียงซ้อน

ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางที่อ่านข้อความ นั่นคือ คุณสามารถปรับข้อความ 90 หรือ 270 องศาเพื่อให้ปรากฏด้านข้าง

 1. คลิกขวาขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด เลือกรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครง/ขนาดและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

 4. ภายใต้กล่องข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

  การเลือกทิศทางของข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ตัวเลือกแบบเรียงซ้อน จะพร้อมใช้งานในPowerPoint และExcel แต่ไม่Word

ด้านบนสุดของหน้า

หมุนข้อความ (สะท้อน) ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ตัวอย่างของข้อความหน้าคู่: แรกคือ 180 องศาหมุนบนแกน x และอาร์กิวเมนต์ที่สองคือ 180 องศาหมุนบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ จากนั้น พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวากล่องหรือรูปร่าง และเลือกรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง เลือกเอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ภายใต้การหมุนสามมิติ ในกล่องการหมุน X หรือหมุน Y ใส่180

 5. (เลือกได้) ถ้ากล่องข้อความของคุณจะถูกเติม ด้วยสี คุณสามารถเอาสีในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ตัวเลือกรูปร่าง คลิกแท็บเติมและเส้น แท็บเส้นและสีเติม ขยายเติม และเลือกไม่เติม

 6. (เลือกได้) เมื่อต้องการเอาเค้าร่างกล่องข้อความ คลิกขวากล่องข้อความ คลิกเส้นกรอบ ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น และเลือกไม่มีเส้นกรอบ

ตัวเลือกการวางตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าเดียวหรือเส้น:

 1. คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก
Aligned ซ้าย กึ่งกลาง การจัดชิดขวา หรือ Justified ทั้งระยะขอบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างกล่องข้อความหรือ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนด้านหน้าแรก tab, (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวเลือกการจัดแนวข้อความที่แนวตั้งสาม: บน กลาง และด้านล่าง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครง/ขนาดและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือกในกล่องข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

เมื่อข้อความมีตัดนั้นโดยอัตโนมัติยังคงบนบรรทัดใหม่ในขณะที่จะถึงเส้นขอบด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด เลือกรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง เลือกขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ จากนั้นตัดข้อความในรูปร่าง

  ตัดข้อความในกล่องกาเครื่องหมายรูปร่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบเป็นระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของกล่องข้อความหรือรูปร่างล้อมรอบ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด เลือกรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครง/ขนาดและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือกในกล่องข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ระบุการประเมินเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (mm) สำหรับใด ๆ ของระยะขอบต่อไปนี้:

  ระยะขอบ

  คำอธิบาย

  ระยะขอบซ้าย

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านซ้ายของรูปร่างและข้อความอยู่ซ้ายสุด

  ระยะขอบขวา

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างและข้อความอยู่ขวาสุด

  ระยะขอบบน

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนสุดของรูปร่างและข้อความด้านบนสุด

  ระยะขอบล่าง

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความต่ำสุด

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ คลิกกล่องข้อความ จากนั้นปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่เลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน และหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหมุนข้อความ 90 หรือ 270 องศาเพื่อให้ปรากฏด้านข้าง

 1. คลิกขวาขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด เลือกรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ภายใต้เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างกล่องข้อความ ของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

หมุนข้อความ (สะท้อน) ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ตัวอย่างของข้อความหน้าคู่: แรกคือ 180 องศาหมุนบนแกน x และอาร์กิวเมนต์ที่สองคือ 180 องศาหมุนบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ จากนั้น พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวากล่องหรือรูปร่าง และเลือกรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง เลือกการหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ในกล่องX ใส่180

ตัวเลือกการวางตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกส่วนหัวที่ด้านล่างนี้เพื่อเปิดสมุดงาน และดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าเดียวหรือเส้น:

 1. คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก
Aligned ซ้าย กึ่งกลาง การจัดชิดขวา หรือ Justified ทั้งระยะขอบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างกล่องข้อความหรือ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนด้านหน้าแรก tab, (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ปรับพอดีอัตโนมัติ คลิกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านซ้ายของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนสุดของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านบนสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านล่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน และหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความระหว่าง (จากซ้ายไปขวา) แนวนอนและแนวตั้ง (จากบนลงล่าง หรือ จากด้านล่างไปยังด้านบน)

Word และ Outlook

 1. คลิกสองครั้งรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มข้อ ความ คลิกทิศทางของข้อความ ทิศทางของข้อความ คุณสามารถคลิทิศทางของข้อความ หลายครั้งเพื่อวนผ่านตัวเลือกที่สาม (หมุน 90 องศาหมุน 270 องศาแนวนอน )

PowerPoint

 1. ด้วยกล่องข้อความที่เลือก บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกทิศทางของข้อความ ทิศทางของข้อความ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 2. ปรับขนาดกล่องข้อความตามที่ต้องการทำให้ข้อความให้พอดีในนั้นได้อย่างถูกต้อง

ด้านบนสุดของหน้า

หมุนข้อความ (สะท้อน) ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ตัวอย่างของข้อความหน้าคู่: แรกคือ 180 องศาหมุนบนแกน x และอาร์กิวเมนต์ที่สองคือ 180 องศาหมุนบนแกน y

ในOffice 2007 คุณสามารถหมุนข้อความ ในExcel หรือPowerPoint ไม่ ใช่Word

 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ จากนั้น พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวากล่องหรือรูปร่าง และเลือกรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง เลือกการหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ในกล่องX ใส่180

ตัวเลือกการวางตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกส่วนหัวที่ด้านล่างนี้เพื่อเปิดสมุดงาน และดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าเดียวหรือเส้น:

 1. คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก
Aligned ซ้าย กึ่งกลาง การจัดชิดขวา หรือ Justified ทั้งระยะขอบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างกล่องข้อความหรือ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนด้านหน้าแรก tab, (หรือแท็บข้อความ ใน Outlook), คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนสุดของหน้า

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. สำหรับรูปร่างบนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

  หากล่องข้อความ บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

PowerPoint

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนสุดของหน้า

เมื่อคุณตัดข้อความ ข้อความโดยอัตโนมัติเริ่มบรรทัดใหม่ในขณะที่คุณเข้าถึงเส้นขอบด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายWord ตัดข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ

PowerPoint

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัดข้อความในรูปร่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยระยะขอบที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้ายขวาบน และด้านล่าง เพื่อระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบของรูปร่างและข้อความ

PowerPoint

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยระยะขอบที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้ายขวาบน และด้านล่าง เพื่อระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบของรูปร่างและข้อความ

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

Word และ Outlook

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติให้พอดีกับข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

PowerPoint

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ปรับพอดีอัตโนมัติ เลือกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ด้วยการเลือกลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

ด้านบนสุดของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ วงกลมหรือรูปร่างอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×