ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตั้งค่าทิศทางของข้อความ และจัดตำแหน่งกล่องข้อความหรือรูปร่างใน Office for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่ (ยกเว้นเส้นและตัวเชื่อมต่อ) สามารถรวมข้อความ และคุณสามารถจัดตำแหน่ง หรือตัดข้อความนั้น คุณสามารถปรับขนาดรูปร่างที่เหมาะสมข้อความ หรือเปลี่ยนทิศทางของข้อความ

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. ควบคุม + คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. คลิกไอคอนสาม กล่องข้อความ แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการทิศทางของข้อความ

  ทิศทางของข้อความจะถูกเน้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

จัดตำแหน่งข้อความในแนวนอนในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือเส้นเดียว

 1. ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการจัดแนวข้อความ

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการจัดแนวข้อความ

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มขนาดของกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความภายในพอดีกับกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. ควบคุม + คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  ปรับขนาดข้อความรูปร่างจะถูกเน้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการตัดข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น การตัดข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถ้าคุณไม่ต้องการตัดข้อความ ทำต่อไปนี้:

 1. ควบคุม + คลิกที่รูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากตัดข้อความในรูปร่าง แล้ว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม คัดลอก หรือเอากล่องข้อความ

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่าง กล่องข้อความ หรือเซลล์ของตาราง

 1. ใส่ข้อความในข้อความหรือรูปร่างกล่องหรือตารางเซลล์ นั้นแล้ว เลือกข้อความ

 2. Ctrl + คลิกข้อความที่เลือก แล้ว คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บกล่องข้อความ ในกล่องโต้ตอบ เลือกทิศทางจากกล่องทิศทางของข้อความ

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวนอน

 1. เลือกข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า ให้คลิกที่ปุ่มจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ปุ่ม การจัดแนวข้อความแนวนอน

  (จัดชิดซ้ายกึ่งกลางจัดชิดขวาจัดเต็มแนว หรือกระจายข้อความ )

จัดตำแหน่งข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง

 1. เลือกข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า คลิ ปุ่ม จัดแนวข้อความ แล้ว คลิ กจัดแนวตามแนวตั้งที่คุณต้องการ

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ตามค่าเริ่มต้น การตัดข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถ้าคุณไม่ต้องการตัดข้อความ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกรูปร่าง

 3. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ คลิกกล่องข้อความ

 4. ภายใต้ระยะขอบภายใน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัดข้อความในรูปร่าง

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

 1. เลือกข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกรูปร่าง

 3. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ คลิกกล่องข้อความ

 4. ภายใต้ปรับพอดีอัตโนมัติ คลิกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรูปร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×