ตั้งค่าทิศทางของข้อความ และจัดตำแหน่งกล่องข้อความหรือรูปร่างใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่ (ยกเว้นเส้นและตัวเชื่อมต่อ) สามารถรวมข้อความ และคุณสามารถจัดตำแหน่ง หรือตัดข้อความนั้น คุณสามารถปรับขนาดรูปร่างที่เหมาะสมข้อความ หรือเปลี่ยนทิศทางของข้อความ

จัดตำแหน่งข้อความในแนวนอนในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือเส้นเดียว

 1. ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการจัดแนวข้อความ

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มย่อหน้า คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการจัดแนวข้อความ

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มขนาดของกล่องข้อความหรือรูปร่างตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความภายในพอดีกับกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. ควบคุม + คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

  ปรับขนาดข้อความรูปร่างจะถูกเน้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. ควบคุม + คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

  ทิศทางของข้อความจะถูกเน้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการตัดข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น การตัดข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ลงในกล่องข้อความหรือรูปร่าง ถ้าคุณไม่ต้องการตัดข้อความ ทำต่อไปนี้:

 1. ควบคุม + คลิกที่รูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา คลิกตัวเลือกข้อความ

 3. คลิกเค้าโครงและคุณสมบัติ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากตัดข้อความในรูปร่าง แล้ว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม คัดลอก หรือเอากล่องข้อความ

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างเพื่อเลือก

 2. พิมพ์หรือวางข้อความของคุณลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง [โหมดความเข้ากันได้]

โหมดความเข้ากันได้ระบุว่า เอกสารถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้า หรือบันทึกในรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. คลิกรูปร่างเพื่อเลือก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่รูปร่าง จากนั้นคลิก เพิ่มข้อความ

 3. พิมพ์หรือวางข้อความของคุณลงในรูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×