ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการประชุมแบบออนไลน์และการประชุมทางโทรศัพท์

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการประชุมแบบออนไลน์และการประชุมทางโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการประชุมแบบออนไลน์เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ขนาดเล็กหรือเซสชันที่มีการแชร์และการทำงานร่วมกันกับผู้ที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ ถ้าคุณกำลังจัดกำหนดการประชุมแบบออนไลน์กับผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ หรือวางแผนที่จะเชิญผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 คน ให้ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุม เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าใครควรรอที่ล็อบบี้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประชุม ใครควรมีสิทธิ์ผู้นำเสนอระหว่างการประชุม และระดับของการเข้าร่วมที่อนุญาตให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้นำไปใช้กับผู้เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์โดยใช้Skype for Business หรือการโทรเข้าในการใช้โทรศัพท์ของพวกเขา

ฉันจะสามารถตั้งค่าตัวเลือกการประชุมแบบออนไลน์ได้ที่ใด

เริ่มต้นใน Outlook

  1. จากปฏิทิน Outlook ให้คลิก การประชุม Skype ใหม่

    ปุ่มประชุม Skype ใหม่ของ outlook

  2. ในหน้าต่างการประชุม คลิกตัวเลือกการประชุม

    ปุ่มตัวเลือกการประชุมของ outlook

บุคคลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรอในล็อบบี้

ล็อบบี้เป็นสถานที่เสมือนสำหรับผู้เข้าร่วมในการรอรับอนุญาตเพื่อเข้าสู่การประชุม ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่:

ใครเข้าสู่การประชุมได้โดยตรง

สิ่งที่เกิดขึ้น

แนะนำให้ใช้เมื่อ...

เฉพาะฉัน ที่เป็นผู้จัดการประชุม

คุณเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าสู่การประชุมได้โดยตรง คนอื่นที่เหลือต้องรอจนกว่าจะได้รับอนุญาต

คุณมีการประชุมที่มีความปลอดภัยสูงและมีข้อมูลที่เป็นความลับ

บุคคลจากบริษัทของฉันที่ฉันเชิญ

เฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรง คนอื่นที่เหลือต้องรอจนกว่าจะได้รับอนุญาต

คุณจะพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ และต้องการอนุญาตให้เฉพาะบางบุคคลเข้าร่วมเท่านั้น

ทุกคนจากองค์กรของฉัน

ทุกคนจากบริษัทของคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรง แม้ว่าจะไม่ได้รับเชิญ

คุณไม่มีผู้เข้าร่วมภายนอก และคุณไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องที่เป็นความลับ

ทุกคน (ไม่มีข้อจำกัด)

ใครก็ตามที่เข้าถึงการลิงก์ของการประชุมได้สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรง

คุณกำลังเชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกและคุณไม่ได้กำลังอภิปรายข้อมูลที่เป็นความลับ

หมายเหตุ: ถ้ามีการเลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ทุกคน ผู้นำเสนอที่ใช้ Skype for Business ที่เป็นไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อปจะไม่เห็นผู้ใช้ที่โทรเข้าที่รออยู่ในล็อบบี้และไม่สามารถอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่การประชุมได้

ใครคือผู้นำเสนอ

ตัวเลือกผู้นำเสนอจะควบคุมว่าผู้เข้าร่วมคนใดจะได้รับสิทธิ์ผู้นำเสนอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณจัดกำหนดการประชุม ผู้นำเสนอยังสามารถอนุญาตให้ผู้ที่กำลังรออยู่ในล็อบบี้เข้าสู่การประชุมได้อีกด้วย ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกแต่ละตัวเลือกเหล่านี้โดยละเอียด

ตัวเลือกผู้นำเสนอ

ใครคือผู้นำเสนอ

เมื่อใดที่ควรเลือกตัวเลือกนี้

เฉพาะฉัน ที่เป็นผู้จัดการประชุม

เฉพาะบุคคลที่จัดกำหนดการประชุมเท่านั้น

สำหรับงานนำเสนอที่ผู้เข้าร่วมไม่ต้องโต้ตอบกับเนื้อหาการประชุม (คุณสามารถกำหนดผู้นำเสนอเพิ่มเติมได้ในระหว่างการประชุม)

บุคคลที่ฉันเลือก

คุณและผู้เข้าร่วมที่คุณเลือก

สำหรับงานนำเสนอที่มีผู้นำเสนอมากกว่าหนึ่งคน

ทุกคนจากองค์กรของฉัน

ทุกคนที่คุณเชิญซึ่งมีบัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายของคุณ

สำหรับเซสชันการทำงานเป็นกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทำงานที่องค์กรของคุณและสามารถแชร์และปรับเปลี่ยนเนื้อหาการประชุมได้

ทุกคน (ไม่มีข้อจำกัด)

ทุกคนที่คุณเชิญ

สำหรับเซสชันการทำงานเป็นกลุ่มกับบุคคลที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณ

คลิก เลือกผู้นำเสนอ เพื่อตัดสินใจว่าใครในกลุ่มผู้ได้รับเชิญของคุณจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้นำเสนอ คุณต้องเพิ่มผู้ได้รับเชิญเข้าในการเรียกประชุมของคุณให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้เห็นชื่อในรายการนี้

คุณต้องการจำกัดการมีส่วนร่วมหรือไม่

การมีส่วนร่วมในการประชุม Skype for Business ประกอบด้วยการส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันที การพูดคุย หรือรับชมวิดีโอ ตัวเลือกการมีส่วนร่วมจะมีผลต่อผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น คุณไม่สามารถอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนมีส่วนร่วมแล้วไม่อนุญาตให้กับอีกส่วนทำไม่ได้ ถ้าคุณต้องการให้คนใดคนหนึ่งเท่านั้นมีส่วนร่วมในการประชุม ให้กำหนดบุคคลนั้นเป็นผู้นำเสนอ

ตัวเลือก

เมื่อใดที่ควรเลือกตัวเลือกนี้

ปิดใช้งาน IM

เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนใดส่งหรือรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีระหว่างการประชุม

ปิดเสียงผู้เข้าร่วมทั้งหมด

เมื่อผู้นำเสนอต้องการนำเสนอโดยไม่ต้องรับคำถามจากผู้ฟัง

บล็อกวิดีโอของผู้เข้าร่วม

เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นวิดีโอที่กำลังนำเสนอ

เปิด หรือปิดเสียงแจ้งเตือน

ถ้าคุณไม่ต้องการได้ยินเสียง beep หรือกริ่งเมื่อบุคคลเข้าร่วม หรือออกจากการประชุม คุณสามารถปิดเสียงแจ้งเตือน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูตัวเลือกเสียงและการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สิ่งที่แนบมาโหลดสำหรับ Skype สำหรับการประชุมทางธุรกิจ

ติดตั้ง Skype สำหรับธุรกิจประชุมใน Outlook

เริ่ม Skype สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ทางธุรกิจ

ตั้งค่าการโทรเข้าหรือการประชุมทางเสียงใน Office 365 สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทรเข้าการประชุม

ตั้ง Skype สำหรับตัวเลือกการประชุมทางธุรกิจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×