ตั้งค่าตัวเลือกสถานะ

ใช้ตัวเลือกสถานะเพื่อระบุว่าที่ติดต่อของคุณจะดูสถานะของคุณในซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online ได้อย่างไร

คุณต้องการทำอะไร

เปิดตัวเลือกสถานะ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนสถานะไม่ได้ใช้งานและไม่อยู่

ระบุบุคคลที่คุณสามารถดูสถานะการแสดงตนของฉัน

เปิดตัวเลือกสถานะ

จากหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถเปิดตัวเลือกสถานะได้สองวิธีดังนี้:

  • คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก สถานะ

  • ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกลูกศร แสดงเมนู คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก สถานะ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนสถานะไม่ได้ใช้งานและไม่อยู่

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ Lync Online จะเปลี่ยนสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ได้ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง Lync จะแสดงตัวบ่งชี้สถานะสีเหลือง พร้อมกับข้อความ “ไม่ได้ใช้งาน” หลังจากที่คุณมีสถานะ “ไม่ได้ใช้งาน” เป็นระยะเวลาหนึ่ง Lync จะแสดงตัวบ่งชี้สถานะสีเหลืองต่อ พร้อมกับข้อความ “ไม่อยู่” ช่วงเวลาเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกนี้คือห้านาที แต่คุณสามารถระบุระยะเวลาให้นานขึ้นกว่านี้ได้

  1. เปิดตัวเลือกสถานะ และถัดจาก แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่ได้ใช้งาน เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเป็นเวลานาน ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อระบุระยะเวลาก่อนที่ Lync จะเปลี่ยนสถานะของคุณเป็น ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลาสูงสุดที่คุณสามารถป้อนคือ 360 นาที

  1. ถัดจาก แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่อยู่ เมื่อสถานะของฉันนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อระบุระยะเวลาก่อนที่ Lync จะเปลี่ยนสถานะของคุณเป็น ไม่อยู่ ช่วงเวลาสูงสุดที่คุณสามารถป้อนคือ 360 นาที

ด้านบนของหน้า

ระบุบุคคลที่คุณสามารถดูสถานะการแสดงตนของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนยกเว้น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก สามารถดูสถานะการแสดงตนของฉัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้โดยเปิดตัวเลือกสถานะ และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ฉันต้องการให้ทุกคนเห็นสถานะของฉันโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าระบบ (แทนที่การตั้งค่าเริ่มต้น)

  • ฉันต้องการให้ผู้ดูแลระบบตัดสินใจ ปัจจุบันทุกคนเห็นสถานะของฉัน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

องค์กรของคุณอาจเปิดใช้โหมดความเป็นส่วนตัวใน Lync ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้แทนตัวเลือกก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเลือกว่าจะจำกัดการแสดงข้อมูลการแสดงตนของคุณเฉพาะกับบุคคลที่คุณได้เพิ่มไว้ในรายการที่ติดต่อของคุณหรือไม่:

  • ฉันต้องการให้ทุกคนมองเห็นสถานะของฉันได้

  • ฉันต้องการให้เฉพาะบุคคลในรายการที่ติดต่อเห็นสถานะของฉัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×