ตั้งค่าตัวเตือนแบบกำหนดเองสำหรับโอกาสพิเศษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มวันเกิดหรือวันครบรอบให้ที่ติดต่อ Outlook จะตั้งค่าตัวเตือนบนปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีประโยชน์มาก แต่ Outlook ตั้งค่าตัวเตือนเริ่มต้นที่ 18 ชั่วโมงสำหรับเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการซื้อของขวัญ หรือการวางแผนฉลอง ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเตือนแบบกำหนดเอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาพอสำหรับจัดเตรียม

  1. คลิก ปฏิทิน

    ตัวเลือกปฏิทินจากบานหน้าต่างนำทาง

  2. กด CTRL+G แล้วเลือกวันที่ของเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนตัวเตือน

  3. ดับเบิลคลิกที่วันเกิดหรือวันครบรอบ

  4. ในกล่องโต้ตอบเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร คลิกทั้งชุด

  5. เลือกใหม่เวลาเตือน และคลิกบันทึก และปิด

    เปลี่ยนเวลาเตือนสำหรับวันเกิดหรือวันครบรอบของที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×