ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับโครงการ Visual Basic

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับโครงการ Visual Basic จากนั้นกำหนดวิธีที่คุณต้องการช่วยปกป้องโครงการ

ให้เลือกทำดังนี้

ตั้งค่าคุณสมบัติโครงการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก คุณสมบัติโครงการ จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ในกล่อง ชื่อโครงการ ให้ใส่ชื่อที่ระบุคอมโพเนนต์ของคุณในรีจิสทรีของ เบราว์เซอร์วัตถุ

  ชื่อโครงการคือชื่อของไลบรารีชนิดสำหรับคอมโพเนนต์ของคุณ ไลบรารีชนิด หรือ TypeLib มีคำอธิบายของวัตถุและส่วนติดต่อที่ให้โดยคอมโพเนนต์ของคุณ

 3. ในกล่อง คำอธิบายโครงการ ให้ใส่คำอธิบายที่จะแสดงในบานหน้าต่าง คำอธิบาย ที่ด้านล่างสุดของ เบราว์เซอร์วัตถุ

 4. ในกล่อง อาร์กิวเมนต์การคอมไพล์ตามเงื่อนไข ให้ใส่ประกาศค่าคงที่ใช้สำหรับการคอมไพล์ตามเงื่อนไข

ช่วยป้องกันโครงการ

คุณสามารถล็อกโครงการเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อดูคุณสมบัติของโครงการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก คุณสมบัติโครงการ จากนั้นคลิกแท็บ การป้องกัน

 2. เมื่อต้องการล็อกโครงการ Visual Basic ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกโครงการสำหรับการดู

 3. ภายใต้ รหัสผ่านเพื่อดูคุณสมบัติของโครงการ ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านจากนั้นในแบบกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

PowerPoint

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับโครงการ Visual Basic จากนั้นกำหนดวิธีที่คุณต้องการช่วยปกป้องโครงการ

ให้เลือกทำดังนี้

ตั้งค่าคุณสมบัติโครงการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก คุณสมบัติ VBAProject จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ในกล่อง ชื่อโครงการ ให้ใส่ชื่อที่ระบุคอมโพเนนต์ของคุณในรีจิสทรีของ เบราว์เซอร์วัตถุ

  ชื่อโครงการคือชื่อของไลบรารีชนิดสำหรับคอมโพเนนต์ของคุณ ไลบรารีชนิด หรือ TypeLib มีคำอธิบายของวัตถุและส่วนติดต่อที่ให้โดยคอมโพเนนต์ของคุณ

 3. ในกล่อง คำอธิบายโครงการ ให้ใส่คำอธิบายที่จะแสดงในบานหน้าต่าง คำอธิบาย ที่ด้านล่างสุดของ เบราว์เซอร์วัตถุ

 4. ในกล่อง อาร์กิวเมนต์การคอมไพล์ตามเงื่อนไข ให้ใส่ประกาศค่าคงที่ใช้สำหรับการคอมไพล์ตามเงื่อนไข

ช่วยป้องกันโครงการ

คุณสามารถล็อกโครงการเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อดูคุณสมบัติของโครงการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก คุณสมบัติ VBAProject จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. เมื่อต้องการล็อกโครงการ Visual Basic ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกโครงการสำหรับการดู

 3. ภายใต้ รหัสผ่านเพื่อดูคุณสมบัติของโครงการ ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านจากนั้นในแบบกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

Excel

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับโครงการ Visual Basic จากนั้นกำหนดวิธีที่คุณต้องการช่วยปกป้องโครงการ

ให้เลือกทำดังนี้

ตั้งค่าคุณสมบัติโครงการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก คุณสมบัติ VBAProject จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ในกล่อง ชื่อโครงการ ให้ใส่ชื่อที่ระบุคอมโพเนนต์ของคุณในรีจิสทรีของ เบราว์เซอร์วัตถุ

  ชื่อโครงการคือชื่อของไลบรารีชนิดสำหรับคอมโพเนนต์ของคุณ ไลบรารีชนิด หรือ TypeLib มีคำอธิบายของวัตถุและส่วนติดต่อที่ให้โดยคอมโพเนนต์ของคุณ

 3. ในกล่อง คำอธิบายโครงการ ให้ใส่คำอธิบายที่จะแสดงในบานหน้าต่าง คำอธิบาย ที่ด้านล่างสุดของ เบราว์เซอร์วัตถุ

 4. ในกล่อง อาร์กิวเมนต์การคอมไพล์ตามเงื่อนไข ให้ใส่ประกาศค่าคงที่ใช้สำหรับการคอมไพล์ตามเงื่อนไข

ช่วยป้องกันโครงการ

คุณสามารถล็อกโครงการเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อดูคุณสมบัติของโครงการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก คุณสมบัติ VBAProject จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. เมื่อต้องการล็อกโครงการ Visual Basic ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกโครงการสำหรับการดู

 3. ภายใต้ รหัสผ่านเพื่อดูคุณสมบัติของโครงการ ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านจากนั้นในแบบกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×