ตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังใช้ Power View คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดกลุ่มของแถวรายละเอียดและให้การจัดวางตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลที่ระบุได้ดียิ่งขึ้น (เช่น ชื่อ รูปถ่ายแสดงตน หรือรูปโลโก้) ในที่เก็บไทล์ บัตร และ แผนภูมิ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องตั้งค่า ตัวระบุแถว ก่อนที่คุณจะตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ ได้

 1. เปิด Power Pivot ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเริ่มต้น Power Pivot in Microsoft Excel 2013 ของadd-in สำหรับข้อมูล.

 2. คลิกแท็บตารางที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อเลือกตารางที่คุณจะกำหนดค่าคุณสมบัติให้

 3. คลิก ขั้นสูง > ลักษณะการทำงานของตาราง

 4. ใน ตัวระบุแถว ให้เลือกคอลัมน์ในตารางที่มีเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีค่าว่างอยู่ การตั้งค่าตัวระบุแถวเป็นขั้นตอนแรกในการระบุคุณสมบัติอื่นๆ

 5. ใน เก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน ให้เลือกคอลัมน์ที่ควรจัดให้เป็นคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลซ้ำกันอยู่ (เช่น ชื่อและนามสกุลของพนักงาน ในกรณีที่มีพนักงานชื่อเดียวกันหลายคน)

 6. คอลัมน์ ป้ายชื่อเริ่มต้น จะมีชื่อที่ใช้แสดงเพื่อแสดงข้อมูลในแถว (ตัวอย่างเช่น ชื่อพนักงานในระเบียนพนักงาน)

  ในบางการแสดงข้อมูลเป็นภาพของ Power View เช่น บัตร ป้ายชื่อเริ่มต้นจะแสดงเป็นฟอนต์ที่ใหญ่กว่า ถ้าคุณได้ตั้งค่ารูปเริ่มต้นไว้ด้วย ป้ายชื่อเริ่มต้นจะปรากฏภายใต้รูปเริ่มต้นในแท็บของที่เก็บไทล์

 7. ใน รูปเริ่มต้น ให้เลือกคอลัมน์ที่จะให้รูปที่จะเป็นตัวแสดงแทนข้อมูลในแถว (เช่น รูปถ่ายแสดงตนในระเบียนพนักงาน)

ในบทความนี้

เหตุใดจึงควรตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตาราง

เขตข้อมูลเริ่มต้น

คุณสมบัติตัวระบุแถว

คุณสมบัติเก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน

ป้ายชื่อเริ่มต้น

รูปเริ่มต้น

การปรับเค้าโครงที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสม

รูปขาดหายไป

เมื่อต้องการระบุว่าคอลัมน์มี URL ของรูป

เมื่อต้องการระบุว่าคอลัมน์มีรูปไบนารี

ไม่มีแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวในตาราง

เค้าโครงเมทริกซ์แออัดมากเกินไป

แผนภูมิแสดงรายการและระดับบนแกนมากเกินไป

ขั้นตอนถัดไป

ดูเพิ่มเติม

เหตุใดจึงควรตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตาราง

Power View จัดกลุ่มรายการต่างๆ โดยอัตโนมัติโดยยึดตามเขตข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอที่คุณกำลังใช้อยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ การจัดกลุ่มเริ่มต้นจะให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม แต่สำหรับบางตาราง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตารางที่มีข้อมูลรายละเอียด ลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มเริ่มต้นบางครั้งจะจัดกลุ่มแถวที่ไม่ควรถูกจัดกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ระเบียนพนักงานหรือลูกค้าที่ควรจะแสดงเป็นรายการเดี่ยวๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายบุคคลที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน) สำหรับตารางเช่นนี้ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติให้แสดงแถวแยกกันแต่ละรายการแทนที่จะจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นบนตารางที่ทำหน้าที่เป็นตารางการค้นหา (เช่น ตารางวันที่ ตารางประเภทผลิตภัณฑ์ หรือตารางแผนก ซึ่งมีจำนวนแถวและคอลัมน์ไม่มากนัก) หรือตารางสรุปที่มีแถวต่างๆ ที่จะน่าสนใจต่อเมื่อได้รับการสรุปผล (เช่น ข้อมูลสำมะโนประชากรที่รวบรวมขึ้นตามเพศ อายุ หรือสภาพภูมิศาสตร์) สำหรับตารางการค้นหาและตารางสรุป ลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มเริ่มต้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูลเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้เพิ่มเขตข้อมูลใดลงใน Power View โดยอัตโนมัติได้ ถ้ามีคนคลิกชื่อตารางในรายการเขตข้อมูล Power View ตารางอาจมีเขตข้อมูลจำนวนมาก แต่บางเขตข้อมูลอาจถูกใช้บ่อยกว่าเขตข้อมูลอื่นๆ

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot > แท็บ ขั้นสูง > ชุดเขตข้อมูลเริ่มต้น

 2. เลือกเขตข้อมูลใน เขตข้อมูลในตาราง และคลิก เพิ่ม

 3. เขตข้อมูลนั้นจะถูกย้ายไปยัง เขตข้อมูลเริ่มต้นตามลำดับ

 4. หลังจากที่คุณได้เขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่จะให้เขตข้อมูลเหล่านั้นปรากฏได้ เลือกเขตข้อมูล แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณสมบัติตัวระบุแถว

ภายในตาราง ตัวระบุแถวจะระบุคอลัมน์เดี่ยวที่มีเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีค่าว่างอยู่ คุณสมบัติตัวระบุแถวถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มจะไม่ได้ยึดตามองค์ประกอบเขตข้อมูลของแถว แต่จะยึดตามคอลัมน์หนึ่งคงที่ที่จะถูกใช้เพื่อระบุแถวที่ไม่ซ้ำเสมอ โดยไม่ขึ้นกับว่าจะใช้เขตข้อมูลใดในเค้าโครงรายงานหนึ่งๆ

การตั้งค่าคุณสมบัตินี้จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มเริ่มต้นจากการจัดกลุ่มแบบไดนามิกโดยยึดตามคอลัมน์ที่ปรากฏอยู่ในมุมมอง เป็นลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มแบบคงที่ที่ทำการสรุปโดยยึดตามตัวระบุแถว การเปลี่ยนลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มเริ่มต้นจะเกี่ยวข้องกับเค้าโครงรายงาน เช่น เมทริกซ์ ซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วจะจัดกลุ่ม (หรือแสดงผลรวมย่อย) สำหรับแต่ละคอลัมน์ในแถว

การตั้งค่าตัวระบุแถวจะเปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้: คุณสมบัติ เก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน, คุณสมบัติ ป้ายชื่อเริ่มต้น และคุณสมบัติ รูปเริ่มต้น ซึ่งแต่ละคุณสมบัติจะส่งผลต่อลักษณะการทำงานของเขตข้อมูลใน Power View

คุณยังสามารถใช้ ตัวระบุแถว เป็นคุณสมบัติแบบสแตนด์อโลนได้ในตัว เพื่อที่จะเปิดใช้งานรายการต่อไปนี้:

 • ใช้รูปไบนารีในรายงาน ด้วยการเอาความกำกวมรอบๆ ความไม่ซ้ำกันของแถวออก Power View จะสามารถระบุวิธีกำหนดรูปเริ่มต้นและป้ายชื่อเริ่มต้นสำหรับแถวที่ให้มา

 • เอาผลรวมย่อยที่ไม่ต้องการจากรายงานเมทริกซ์ การจัดกลุ่มเริ่มต้นที่ระดับเขตข้อมูลจะสร้างผลรวมย่อยสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเพียงผลรวมย่อยเดียวที่คำนวณที่ระดับแถว การตั้งค่าตัวระบุแถวจะทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้น

คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวระบุแถวของตารางที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นตารางวันที่ สำหรับตารางวันที่ ตัวระบุแถวจะถูกระบุเมื่อคุณทำเครื่องหมายตารางนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู กล่องโต้ตอบทำเครื่องหมายเป็นตารางวันที่

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติเก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถระบุว่าคอลัมน์ใดให้ข้อมูลเฉพาะตัว (เช่น ชื่อพนักงานหรือรหัสผลิตภัณฑ์) ในแบบที่ทำให้แยกแยะแถวหนึ่งออกจากอีกแถวหนึ่งได้ ในกรณีที่มีแถวที่ดูเหมือนว่ามีข้อมูลเดียวกัน (เช่น ลูกค้าสองรายมีชื่อเหมือนกัน) คอลัมน์ที่คุณระบุสำหรับคุณสมบัตินี้จะปรากฏซ้ำในตารางรายงาน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ที่คุณเพิ่มลงในรายงาน คุณอาจพบว่ามีแถวที่ถูกดำเนินการเหมือนกับว่าเป็นแถวที่เหมือนกันเนื่องจากค่าในแต่ละแถวดูจะเป็นค่าเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสองรายต่างก็มีชื่อ Jon Yang) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากคอลัมน์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความแตกต่าง (เช่น ชื่อกลาง ที่อยู่ หรือวันเกิด) ไม่ได้อยู่ในมุมมองรายงานนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ลักษณะการทำงานเริ่มต้นจะเป็นการยุบแถวที่เหมือนกันลงเป็นแถวเดียว สรุปค่าจากการคำนวณใดๆ จากแถวเหล่านั้นลงเป็นผลลัพธ์ใหญ่อันเดียว

ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ เก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถกำหนดคอลัมน์หนึ่งหรือหลายคอลัมน์ที่ควรจะปรากฏซ้ำ แม้ว่าจะเกิดอินสแตนซ์ที่ซ้ำกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มคอลัมน์นั้นลงในมุมมองรายงาน ค่าจากการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับแถวนั้นจะถูกจัดโดยยึดตามแถวแต่ละแถวแทนที่จะรวบยอดขึ้นเป็นแถวเดียว

หมายเหตุ: เนื่องจากคอลัมน์ที่ผู้ใช้เลือกอาจส่งผลต่อการจัดกลุ่ม ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงบริบทตัวกรองสำหรับการคำนวณนิพจน์ ผู้ออกแบบแบบจำลองจึงต้องดูแลการสร้างหน่วยวัดต่างๆ ที่จะส่งกลับผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ป้ายชื่อเริ่มต้น

คุณสมบัตินี้ระบุป้ายชื่อที่จะปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในการ์ดหรือแผนภูมิ หรือร่วมกับรูปเริ่มต้นในแถบการนำทางของรายงานไทล์ เมื่อใช้กับรูปเริ่มต้น ป้ายชื่อเริ่มต้นนั้นจะปรากฏอยู่ใต้รูป เมื่อคุณเลือกป้ายชื่อเริ่มต้น ให้เลือกคอลัมน์ที่จะสื่อข้อมูลเกี่ยวกับแถวนั้นมากที่สุด (ตัวอย่างเช่น ชื่อ)

ในเค้าโครงแถบแท็บสำหรับที่เก็บไทล์ ที่มีแถบการนำทางวางพาดอยู่ด้านบนสุด ป้ายชื่อเริ่มต้นจะปรากฏในพื้นที่ชื่อเรื่องที่ด้านล่างของรูป ตามที่กำหนดโดยคุณสมบัติรูปเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายชื่อของพนักงาน คุณอาจเรียงข้อมูลพนักงาน โดยใช้รูปถ่ายแสดงตนของพวกเขาเป็นรูปเริ่มต้นและชื่อพนักงานเป็นป้ายชื่อเริ่มต้น คอลัมน์ป้ายชื่อเริ่มต้นมักจะปรากฏภายใต้รูปในการนำทางแบบแถบแท็บของที่เก็บไทล์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกไว้ในรายการเขตข้อมูลรายงานก็ตาม

ในเค้าโครง Cover Flow ของที่เก็บไทล์ที่มีการนำทางอยู่ด้านล่างของไทล์ รูปเริ่มต้นจะปรากฏโดยไม่มีป้ายชื่อเริ่มต้น

ในเค้าโครงการ์ด ป้ายชื่อเริ่มต้นจะปรากฏในฟอนต์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแต่ละการ์ด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีรายชื่อของพนักงาน คุณอาจทำการ์ดที่มีข้อมูลพนักงาน โดยใช้รูปถ่ายแสดงตนของพวกเขาเป็นรูปเริ่มต้นและชื่อพนักงานเป็นป้ายชื่อเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

รูปเริ่มต้น

คุณสมบัตินี้ระบุรูปที่จะแสดงตามค่าเริ่มต้นในการนำทางแบบแถบแท็บของรายงานไทล์หรือแสดงอย่างเด่นชัดใต้ป้ายชื่อเริ่มต้นที่ด้านซ้ายของการ์ด รูปเริ่มต้นควรมีเนื้อหาเป็นภาพ ตัวอย่างได้แก่ รูปถ่ายแสดงตนในตารางพนักงาน โลโก้ลูกค้าในตารางลูกค้า หรือรูปร่างประเทศในตารางภูมิศาสตร์

หมายเหตุ: รูปสามารถหามาได้จากที่อยู่ URL ไปยังแฟ้มรูปบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือเป็นข้อมูลไบนารีฝังตัวในสมุดงาน ถ้ารูปยึดตาม URL ให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าคอลัมน์เป็นชนิดรูปเพื่อ Power View จะได้เรียกใช้รูปแทนที่จะแสดง URL นั้นเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความลงในรายงาน

ด้านบนของหน้า

การปรับเค้าโครงที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสม

ส่วนนี้จะอธิบายผลของการตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานต่างๆ ของตารางจากจุดยืนของรูปแบบงานนำเสนอและลักษณะของข้อมูลอันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพยายามปรับแต่งเค้าโครงของรายงานเมทริกซ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการปรับปรุงงานนำเสนอเมทริกซ์โดยใช้คุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางในตัวแบบนั้น

รูปขาดหายไป

คุณสมบัติที่คุณตั้งค่าในตัวแบบจะกำหนดว่าภาพต่างๆ จะสามารถมองเห็นได้ หรือแสดงเป็นค่าข้อความในรายงาน ในตัวอย่างต่อไปนี้ รูปต่างๆ ขาดหายไปจากรายงาน ในตำแหน่งที่ควรจะมีรูปปรากฏอยู่ กลับมีตำแหน่งที่ตั้ง URL ของไฟล์รูปนั้นขึ้นแทน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อความในตัวแบบนั้นถูกตีความเป็นข้อความในรายงาน คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติบนคอลัมน์ที่มี URL ของรูป คุณสมบัตินั้นจะบอกให้ Power View ใช้ค่าของคอลัมน์เป็น URL แทนที่จะแสดงค่านั้นเป็นข้อความ

คุณสมบัติรายงาน

เมื่อต้องการระบุว่าคอลัมน์มี URL ของรูป

 • ในหน้าต่าง PowerPivot > แท็บ ขั้นสูง > ส่วน คุณสมบัติรายงาน ให้ตรวจดูว่า ประเภทข้อมูล ถูกตั้งค่าเป็น URL รูป (แนะนำ)

 • ถ้าไม่ใช่ ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์สำหรับ ประเภทข้อมูล > ประเภทเพิ่มเติม > URL รูป

เมื่อต้องการระบุว่าคอลัมน์มีรูปไบนารี

 • ในหน้าต่าง PowerPivot > แท็บ ขั้นสูง > ส่วน คุณสมบัติรายงาน > ลักษณะการทำงานของตาราง

 • สำหรับ ตัวระบุแถว ให้เลือกคอลัมน์ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกัน

ไม่มีแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวในตาราง

บางครั้งลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มเริ่มต้นให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แถวรายละเอียดที่มีอยู่ในตัวแบบจะไม่ปรากฏในรายงาน ตามค่าเริ่มต้น Power View จะจัดกลุ่มบนคอลัมน์ที่คุณเพิ่มลงในมุมมอง ถ้าคุณเพิ่ม ชื่อประเทศ ลงในรายงาน แต่ละประเทศจะปรากฏครั้งเดียวในมุมมองนั้น แม้ว่าตารางต้นแบบอาจมีแถวนับพันแถวที่มีหลายอินสแตนซ์ของแต่ละชื่อประเทศ ในกรณีนี้ ลักษณะการทำงานของการจัดกลุ่มเริ่มต้นให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม พิจารณาตัวอย่างต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องอินสแตนซ์ของแถวที่จะปรากฏ เนื่องจากจริงในแถวอยู่ภายใต้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเอนทิตีอื่น ในตัวอย่างนี้ สมมติว่า คุณมีสองลูกค้าทั้งสองมีชื่อJon Yang ใช้ลักษณะการทำงานการจัดกลุ่มเริ่มต้น จะปรากฏขึ้นJon Yangอันเดียวเท่านั้นในรายงาน ยิ่งไปกว่า เนื่องจากอินสแตนซ์เดียวเท่านั้นปรากฏในรายการ การวัดรายได้ประจำปีเป็นผลรวมของค่านั้นสำหรับลูกค้าทั้งสอง ในสถานการณ์นี้ ลูกค้าคนที่ใช้ชื่อเดียวกันอยู่จริงหลาย ๆ คน จัดกลุ่มลักษณะการทำงานเริ่มต้นสร้างผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างรายงานที่แสดงให้เห็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานการจัดกลุ่มเริ่มต้น ตั้งค่าคุณสมบัติตัวระบุแถว และเก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน ในที่เก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน เลือกคอลัมน์นามสกุลเพื่อให้มีการทำซ้ำค่านี้สำหรับแถว แม้ว่าจะได้ปรากฏอยู่ในแถวอื่น หลัง จากที่คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการประกาศเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถสร้างรายงานเดียวกัน เพียงแต่ครั้งนี้คุณจะเห็นลูกค้าทั้งสองJon Yangกับรายได้ประจำปีที่จัดสรรให้กับแต่ละอย่างถูกต้องที่มีชื่อ

ตัวอย่างรายงานที่แสดงให้เห็นค่าที่ผสานรวมกัน

เค้าโครงเมทริกซ์แออัดมากเกินไป

เมื่อคุณแสดงตารางรายละเอียดในเมทริกซ์ การจัดกลุ่มเริ่มต้นจะให้ค่าสรุปสำหรับแต่ละคอลัมน์ นี่อาจเป็นค่าสรุปที่มีมากกว่าที่คุณต้องการก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ คุณสามารถตั้งค่า ตัวระบุแถว และไม่มีความจำเป็นต้องตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เพียงการตั้งค่าตัวระบุแถวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนการจัดกลุ่มเพื่อให้ค่าสรุป ถูกคำนวณสำหรับแต่ละแถวโดยยึดตามตัวระบุแถวที่ไม่ซ้ำกัน

เปรียบเทียบรูปก่อนและหลังต่อไปนี้ที่แสดงให้เห็นผลของการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ให้กับเค้าโครงเมทริกซ์

ก่อน: การจัดกลุ่มเริ่มต้นตามเขตข้อมูลในเมทริกซ์

คุณสมบัติรายงาน
หลัง: การจัดกลุ่มตามตัวระบุแถว

คุณสมบัติรายงาน

แผนภูมิแสดงรายการและระดับบนแกนมากเกินไป

รายงานแผนภูมิที่แสดงข้อมูลรายละเอียดควรใช้ตัวระบุแถวเป็นแกน ถ้าไม่มีตัวระบุแถว อาจไม่สามารถกำหนดแกนให้แน่นอนได้ เป็นผลให้ต้องใช้เค้าโครงจากการคาดเดา ซึ่งอาจไม่เหมาะสม เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ คุณสามารถตั้งค่า ตัวระบุแถว ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เพียงการตั้งค่าตัวระบุแถวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนการจัดกลุ่มเพื่อให้ค่าสรุป ถูกคำนวณสำหรับแต่ละแถวโดยยึดตามตัวระบุแถวที่ไม่ซ้ำกัน

เปรียบเทียบรูปก่อนและหลังต่อไปนี้ที่แสดงให้เห็นผลของการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ให้กับเค้าโครงแผนภูมิ นี่เป็นรายงานเดียวกัน มีเขตข้อมูลและการนำเสนอเหมือนกัน ที่ต่างกันคือรูปด้านล่างแสดงรายงานหลังจาก ตัวระบุแถว ถูกตั้งค่าบนตาราง รายการ

คุณสมบัติรายงาน
ก่อน: การจัดกลุ่มเริ่มต้นตามเขตข้อมูลในแผนภูมิ

คุณสมบัติรายงาน

หลัง: การจัดกลุ่มตามตัวระบุแถว (ตัวระบุแถวกลายเป็นแกน)

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณได้ประเมินตารางในตัวแบบของคุณและตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางให้กับตารางที่มีแถวรายละเอียดที่ควรปรากฏขึ้นเป็นแต่ละรายการแยกกันเสมอ คุณสามารถปรับตัวแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยผ่านทางคุณสมบัติหรือการตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Viewให้ดู บทช่วยสอน: การปรับตัวแบบข้อมูลของคุณสำหรับรายงาน Power View

หมายเหตุ: วิดีโอลิขสิทธิ์:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • รูปธงชาติได้รับความอนุเคราะห์จาก CIA Factbook (cia.gov)

 • ข้อมูลประชากรจากได้ (un data data.un.org) บนMicrosoft Azure Marketplace

 • Olympic Sport Pictograms โดย Thadius856 และ Parutakupiu จัดจำหน่ายตามสิทธิ์การใช้งานบน Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ด้านการรายงานของ PowerPivot สำหรับ Power View

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

วิดีโอ Power View และ PowerPivot

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×