ตั้งค่าข้อความเสียงของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Office 365 คุณสามารถบันทึกคำทักทาย, แก้ไขและเปลี่ยนแปลงกฎการรับสาย, ตั้งค่า Outlook Voice Access, แก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลและข้อความ และเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างข้อความเสียงด้วยตัวเลือกข้อความเสียงในบานหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook บนเว็บ:

ตัวเลือกข้อความเสียงบนบานหน้าต่างอีเมลตัวเลือก Outlook

 • เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่าข้อความเสียงจาก Outlook บนเว็บ ให้เลือก ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > ทั่วไป > ข้อความเสียง

 • การเข้าถึงการตั้งค่าจดหมายเสียงจากOutlook 2016 หรือOutlook 2013 เดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ คลิกไฟล์ >จัดการข้อความเสียงไว้

สิ่งสำคัญ: ถ้าตัวเลือกข้อความเสียงเป็นสีเทา แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้อความเสียงของ Skype for Business กับ PSTN แบบระบบคลาวด์และตัวเลือกข้อความเสียงจะไม่พร้อมใช้งาน

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก คำทักทาย

 2. เลือกชนิดของคำทักทายที่คุณต้องการบันทึก

  ตัวเลือกคำทักทายสองแบบคือ แบบมาตรฐานและแบบไม่อยู่เป็นเวลานาน

 3. เลือก โทรหาฉันเพื่อเล่นหรือบันทึกคำทักทายที่เลือกไว้

 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและเลือก โทรออก

  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วคลิกโทรออกเพื่อบันทึกคำทักทายของคุณ

 5. ทำตามคำแนะนำในข้อความที่บันทึกไว้เพื่อบันทึกคำทักทายของคุณ

 6. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก

  กล่องโต้ตอบคำทักทายพร้อมปุ่มบันทึกที่ไฮไลต์ไว้

ใช้กฎการรับสายเพื่อกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีผู้โทรเข้าถึงข้อความเสียงของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้การตอบกลับอัตโนมัติไว้ คุณสามารถตั้งกฎให้โอนสายผู้โทรไปยังหมายเลขอื่น ถ้าคุณมีหลายกฎ คุณสามารถระบุลำดับที่จะนำกฎไปใช้

ถ้าคุณไม่ได้สร้างกฎการรับสาย ผู้เรียกเข้าจะถูกส่งตรงไปยังข้อความเสียงของคุณเมื่อคุณไม่ว่างรับสาย

เมื่อต้องการสร้างกฎ

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก กฎการรับสาย

 2. คลิกปุ่มสร้าง

  ปุ่มสร้างสำหรับการสร้างกฎใหม่

 3. พิมพ์ชื่อกฎของคุณ

 4. ใน ถ้าผู้โทรเข้าถึงข้อความเสียงของฉัน และ ให้เลือกตัวเลือก

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งลงในกฎของคุณ ให้เลือก เพิ่มเงื่อนไข คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหลายข้อลงในกฎ แต่โปรดตั้งเงื่อนไขอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กฎของคุณซับซ้อนเกินไป

 6. ใน ให้ตัวเลือกเหล่านี้แก่ผู้โทร ให้เลือกตัวเลือก ตัวเลือกบางอย่างจะพร้อมท์คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์สำรองหรือข้อความที่จะอ่านให้ผู้โทรฟัง

 7. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งลงในกฎของคุณ ให้เลือก เพิ่มตัวเลือก

 8. เลือก ตกลง

 9. ใช้กล่องกาเครื่องหมายในหน้า กฎการรับสาย เพื่อเปิดหรือปิดกฎ

เมื่อต้องการแก้ไขกฎ

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก กฎการรับสาย

 2. เลือกกฎที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข

  กฎการรับสายพร้อมปุ่มแก้ไขที่ไฮไลต์ไว้

เมื่อต้องการลบกฎ

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก กฎการรับสาย

 2. เลือกกฎที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกปุ่มลบ

  ปุ่มลบบนแถบเครื่องมือกฎ

เมื่อต้องการเปลี่ยน ลำดับที่กฎจะถูกนำไปใช้

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก กฎการรับสาย

 2. กฎจะแสดงอยู่ตามลำดับที่นำไปใช้ ให้คุณเลือกกฎที่ต้องการย้ายขึ้น หรือลงตามลำดับ แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลือก

  ปุ่มลูกศรที่ใช้เพื่อย้ายกฎขึ้นและลงตามลำดับที่มีการนำไปใช้

การแจ้งเตือนช่วยให้คุณได้รับแจ้งเมื่อมีสายที่ไม่ได้รับหรือได้รับข้อความเสียง คุณสามารถตัดสินใจเลือกวิธีและเวลาที่ต้องการรับการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับอีเมลเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือได้รับข้อความเมื่อมีผู้ทิ้งข้อความเสียงเอาไว้ ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับอีเมลเมื่อมีสายที่คุณไม่ได้รับ แต่การแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความจะถูกปิดไว้

ตั้งค่าการส่งข้อความแจ้งเตือนด้วยข้อความ

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก การแจ้งเตือน

 2. คลิก ตั้งค่าการรับส่งข้อความ

 3. เลือกประเทศที่มีการลงทะเบียนโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์การแจ้งเตือนการรับส่งข้อความได้รับการสนับสนุนในบางภูมิภาคและสำหรับผู้ให้บริการมือถือบางรายเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นผู้ให้บริการมือถือในรายการ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการรับส่งข้อความ

 4. เลือกผู้ให้บริการมือถือของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 6. คุณจะได้รับข้อความพร้อมรหัสผ่านที่แนบมา ใส่รหัสผ่านนั้นลงในหน้าจอ ตั้งค่าการรับส่งข้อความ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  หน้าจอข้อความที่คุณใส่รหัสผ่านของคุณ

 7. เลือกว่าจะรับการแจ้งเตือนข้อความเมื่อใด แล้วคลิก บันทึก

แก้ไขข้อความตัวอักษรตั้งค่าการแจ้งให้ทราบ

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก การแจ้งเตือน

 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่าการรับส่งข้อความ

 3. เลือกตัวเลือกการรับส่งข้อความแล้วคลิก บันทึก

Outlook Voice Access ช่วยให้คุณใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อความเสียง อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับ Outlook Voice Access รวมถึงลำดับที่คุณจะเข้าถึงข้อความใหม่และโฟลเดอร์ที่คุณโทรออกไป เช่น กล่องจดหมายเข้า

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับ Outlook Voice Access คืออะไร หมายเลขโทรศัพท์และ PIN ที่ผู้ดูแลระบบมอบให้คุณเมื่อเขาตั้งค่าข้อความเสียงให้คุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ

เล่นบนโทรศัพท์ช่วยให้คุณเล่นข้อความเสียงผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณระบุ

ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขโทรศัพท์คือหมายเลขที่องค์กรกำหนดให้แก่คุณ แต่ก็อาจเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสใดๆ ก็ได้ ในกรณีดังกล่าว ข้อความเสียงจะเล่นผ่านทางกล่องจดหมายเข้าของอีเมลของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลขสำหรับข้อความเสียง

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก เล่นบนโทรศัพท์

 2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการใช้กับข้อความเสียง

 3. คลิก บันทึก

PIN ช่วยให้คุณเข้าถึงกล่องจดหมายและข้อมูลในปฏิทินผ่าน Outlook Voice Access เมื่อคุณรีเซ็ต PIN ระบบจะส่ง PIN ชั่วคราวไปยังกล่องจดหมายเข้าของอีเมลของคุณ ใช้ PIN ชั่วคราวนี้ในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้ Outlook Voice Access คุณจะได้รับพร้อมท์ให้สร้าง PIN ถาวร

เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ของคุณเข้าถึงเสียง PIN

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก รีเซ็ต PIN

 2. คลิก รีเซ็ต PIN ข้อความเสียงของฉัน

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการรีเซ็ต

การแสดงตัวอย่างข้อความเสียงทำให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความที่คุณได้รับ คุณยังสามารถรวมการแสดงตัวอย่างข้อความไปกับข้อความเสียงที่คุณส่งด้วย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างจดหมายเสียง

 1. ในส่วน ข้อความเสียง ให้เลือก การแสดงตัวอย่างข้อความเสียง

 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ระบบจะเลือกทั้งสองตัวเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น

 3. คลิก บันทึก

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อความเสียงและตัวเลือกของ Skype for Business

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×