ตั้งค่าการเข้าร่วมอัตโนมัติในระบบโทรศัพท์ Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เข้าร่วมอัตโนมัติจะมีประโยชน์อย่างมาก และช่วยให้บุคคลที่โทรเข้าในองค์กรของคุณไปยังระบบเมนูเพื่อขอรับโปรแกรมไปยังแผนกขวา โทรคิว บุคคล หรือตัวดำเนินการ คุณสามารถสร้างการเข้าร่วมอัตโนมัติสำหรับองค์กรของคุณโดยใช้ Skype ที่สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ การสร้างการเข้าร่วมอัตโนมัติใหม่ ไปที่การกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า ในการนำทางด้านซ้าย แล้ว เลือกเข้าร่วมอัตโนมัติ >เพิ่มใหม่

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอัตโนมัติ ดูเข้าร่วมอัตโนมัติ Cloud PBX คืออะไร?

ขั้นตอนที่ 1 - เริ่มต้นใช้งาน

 • ก่อนที่คุณสามารถสร้าง และตั้งค่าของคุณเข้าร่วมอัตโนมัติ คุณจะต้องได้รับ หรือโอนการโทรที่มีอยู่ของคุณหรือบริการหมายเลขนั้น เมื่อคุณดูการโทรหรือหมายเลขโทรฟรี service คอลัมน์จะแสดงขึ้นในSkype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ >เสียง > แท็บหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขชนิด แสดงอยู่ในรายการจะแสดงรายการเป็นบริการ – โทรฟรี เมื่อต้องการขอหมายเลขบริการของคุณ ดูต้น Skype สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของบริการ Businessหรือถ้าคุณต้องการถ่ายโอนและหมายเลขบริการอยู่ ดูถ่ายโอนหมายเลขโทรศัพท์ไปยัง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ ไม่สามารถกำหนดหมายเลขผู้ใช้ (สมาชิก)เพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติ ถ้าคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถใช้ Skype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจเพื่อขอหมายเลขบริการ ไปที่นี่แทนเพื่อดูวิธีการทำจากนอกสหรัฐอเมริกา

  ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการรับ และใช้หมายเลขโทรฟรีโทรศัพท์ ที่คุณต้องการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินการใช้ PSTN เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ดูเรียกเก็บเงินการใช้พลังงาน PSTN คืออะไร?และตั้งค่าการใช้พลังงาน PSTN การเรียกเก็บเงิน

 • องค์กรของคุณต้องมี (น้อยสุด) ความ Enterprise E3 plus Skype สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Business Cloud PBX หรือ Enterprise E5 สิทธิ์การใช้งาน  จำนวนของ Skype สำหรับธุรกิจ Cloud PBX ผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากหมายเลขของบริการตัวเลขที่ จะพร้อมใช้งานที่จะใช้สำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติ หมายเลขของคุณสามารถทำให้เข้าร่วมอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับ Skype ตัวเลขสำหรับธุรกิจ Cloud PBX และการประชุม PSTN สิทธิ์การใช้งานที่มอบหมายในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ไปต่อไปนี้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางสายเรียกเข้าเมื่อต้องการดำเนินการหรือตัวเลือกเมนูที่ผู้ใช้แบบออนไลน์กับ Skype สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Business Cloud PBX คือ คุณจะต้องเปิดใช้งานสำหรับ Enterprise Voice หรือมอบหมายแผนการโทรถึงที่ PSTN เหล่านั้น ดูSkype ที่กำหนดสำหรับสิทธิ์การใช้งานทางธุรกิจ คุณยังสามารถใช้ Windows PowerShell เรียกใช้ตัวอย่าง: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

ขั้นตอนที่ 2 - สร้างผู้เข้าร่วมอัตโนมัติแบบใหม่

ในตัวSkype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ คลิกโทรหาสาย >เข้าร่วมอัตโนมัติ แล้ว คลิกเพิ่มใหม่:

บนหน้าแก้ไขข้อมูลทั่วไป วางใน หรือเลือก:

ใหม่โดยอัตโนมัติเข้าร่วมหน้า 1

1

ชื่อ วางในชื่อที่ใช้แสดงคำอธิบายสำหรับเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณ ชื่อที่จำเป็นต้องใช้ และสามารถประกอบด้วยอักขระได้ถึง 64 รวมถึงช่องว่าง นั้นจะถูกแสดงไว้ในคอลัมน์ชื่อ บนแท็บเข้าร่วมอัตโนมัติ

2

หมายเลขโทรศัพท์ เลือกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณ จำเป็นต้องหมายเลขโทรศัพท์ และคุณสามารถเลือกใด ๆ โทรบริการที่พร้อมใช้งานหรือหมายเลขโทรฟรีโทรศัพท์ที่คุณมีสำหรับองค์กรของคุณ ถ้ามีไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ในรายการ คุณจะต้องรับบริการโทรหรือโทรศัพท์หมายเลขนั้น ไปที่นี่เหล่านั้น

หมายเหตุ: ไม่สามารถกำหนดหมายเลขผู้ใช้ (สมาชิก)เพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติ

3

โซนเวลา คุณต้องตั้งค่าโซนเวลาสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณ แต่ไม่จำเป็นที่สอดคล้องกับโซนเวลาของอยู่หลักที่มีอยู่ในรายการสำหรับองค์กรของคุณ เข้าร่วมอัตโนมัติแต่ละรายการได้โซนเวลาแตกต่างกัน และชั่วโมงตั้งค่าสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าตามโซนเวลาที่คุณเลือก

4

ภาษา เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณจากภาษาพร้อมใช้งานที่มีอยู่ในรายการ ภาษาคุณตั้งค่าต่อไปนี้คือ ภาษาที่เข้าร่วมอัตโนมัติจะใช้ในการโต้ตอบกับบุคคลที่โทรเข้าการเข้าร่วมอัตโนมัตินี้ และพร้อมท์ระบบทั้งหมดคุณต้องเล่นในภาษานี้

5

การรู้จำเสียง การรู้จำเสียงจะพร้อมใช้งาน และถ้ามีเลือกตัวเลือกนี้ บุคคลที่โทรเข้าร่วมสามารถใช้สำหรับการป้อนค่าข้อความเสียงในภาษาคุณตั้งค่า คุณสามารถปิดใช้งานการรู้จำเสียง โดยการยกเลิกการเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้บุคคลที่ใช้แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของพวกเขาเท่านั้น

6

ตัวดำเนินการ นี้หรือไม่ก็ได้ และไม่จำเป็นต้องถูกตั้งค่าสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกของตัวดำเนินการ สำหรับบุคคลที่โทรเข้าเพื่อให้สามารถแบ่งออกจากเมนูคุยกับบุคคลที่จะช่วยให้พวกเขา

คีย์รีจิ 0 ถูกกำหนดให้กับตัวดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณตั้งค่านี้ คุณจะต้องการบอกบุคคลที่โทรในที่นี้เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในแก้ไขตัวเลือกเมนู บนหน้าจัดการโทรชั่วโมงทำงาน ถ้าคุณตั้งค่าตัวดำเนินการของคุณเข้าร่วมอัตโนมัติ คุณจะต้องใส่ลงในข้อความพร้อมท์ที่สอดคล้องกันในกล่องการโทรจะได้ยินเสียง หรือการเปลี่ยนแปลงไฟล์เสียงของคุณเพื่อรวมตัวเลือกนี้ ตัวอย่างเช่น "สำหรับตัวดำเนินการ กดศูนย์"

คุณสามารถตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นตัวดำเนินการ:

 • บุคคลในบริษัทของคุณ ที่ผู้ใช้แบบออนไลน์กับ Skype สำหรับธุรกิจ Cloud PBX สิทธิ์การใช้งานที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับ Enterprise Voice หรือมอบหมายแผนการโทรถึงที่ PSTN คือ การ

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 หรือ Lync Server 2013 และ 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • คิวการโทร ที่คุณได้ตั้งค่า

 • คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลโทรหาจะถูกส่งไปข้อความเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกบุคคลในบริษัทของคุณ และตั้งค่าโทรศัพท์ของบุคคลนี้จะถูกโอนไปกับข้อความเสียงโดยตรง

ตามค่าเริ่มต้น ชั่วโมงทำงานถูกตั้งค่าเป็น 24 ชั่วโมงวัน - 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อชั่วโมงทั้งหมดจะถูกพิจารณาเป็นชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงที่ไม่รวมอยู่ในชั่วโมงทำงานทั้งหมดจะถูกพิจารณาเป็นหลังชั่วโมงทำงาน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกที่กำหนดเอง และตั้งค่าชั่วโมงธุรกิจของคุณ จากนั้นจะถูกเพิ่มหน้าใหม่ที่เรียกว่าหลังจากที่จัดการสายเรียกเข้าของชั่วโมง และคุณจะต้องกำหนดค่าการจัดการสำหรับชั่วโมงทำงานหลังจากเข้าร่วมอัตโนมัติโทร

ใหม่เข้าร่วมอัตโนมัติชั่วโมงของการดำเนินการ

1

เลือกตัวเลือกแบบกำหนดเอง เพื่อเลือกระบุชั่วโมงทำงานในปฏิทิน เมื่อคุณเลือกแบบกำหนดเอง ชั่วโมงทำงานจะถูกกำหนดเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm ตามค่าเริ่มต้น

2

เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงทำงาน เน้นชั่วโมงทางธุรกิจที่คุณต้องการตั้งค่าการใช้ปฏิทิน ปฏิทินช่วยให้คุณสามารถเลือกชั่วโมงทำงานในช่วงเวลา 30 นาที และชั่วโมงทางธุรกิจที่คุณเลือกจะถูกตั้งค่าตามโซนเวลาคุณตั้งค่าบนหน้าข้อมูลทั่วไป เมื่อต้องการตั้งค่า ตัวแบ่ง (อาหารกลางวันหยุดพัก สำหรับตัวอย่าง), ยกเลิกเลือก หรือลากเพื่อยกเลิกเลือกเวลาบนปฏิทิน คุณยังสามารถมีตัวแบ่งหลายที่คุณสามารถตั้งค่าภายในชั่วโมงทำงาน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้กำหนดการช่วงหนึ่งชั่วโมงธุรกิจแบบกำหนดเอง คุณจะต้องการตั้งค่าการโทรในสำหรับหลังชั่วโมงทำงาน จะถูกเพิ่มหน้าแบบหลังจัดการสายเรียกเข้าชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านั้น นั้นจะทำให้คุณ และตัวเลือกเดียวกันเป็นชั่วโมงทำงานการจัดการโทร

คุณสามารถตั้งค่าคำทักทาย พร้อมท์ และเมนูสำหรับบุคคลที่โทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้าร่วมอัตโนมัติขององค์กรของคุณจะได้ยินเสียงในระหว่างการชั่วโมงทำงาน

จัดการโทรชั่วโมงทำงาน

1

แสดงคำทักทายของบริษัท ชั่วโมงทำงานแสดงคำทักทายหรือไม่ก็ได้ และสามารถตั้งค่าเป็นไม่มี ในกรณีนี้ ผู้โทรที่ติดต่อจะได้ยินเสียงไม่มีข้อความหรือคำทักทายก่อนที่สายเรียกเข้าถูกจัดการ โดยหนึ่งในตัวเลือกที่คุณเลือก คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียง (ในรูปแบบ.wav, mp3 หรือ.wma), หรือสร้างคำทักทายแบบกำหนดเองที่ใช้เป็นคำพูด

 • ไม่มี ไม่มีคำทักทายจะเล่นเมื่อบุคคลที่โทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์เข้าร่วมอัตโนมัติ

 • สร้างตัวแบบกำหนดเองแสดงคำทักทาย ถ้าคุณเลือก นี้คุณควรใส่ข้อความคุณต้องการอ่าน (อักขระไม่เกิน 1000) ตัวอย่าง คุณอยากใส่ "ยินดีต้อนรับสู่ Contoso ก สายเรียกเข้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่เรา "ในกล่องข้อความจะได้ยินเสียงโทร

 • อัปโหลดไฟล์เสียง ถ้าคุณเลือก นี้คุณจะต้องบันทึกคำทักทายแล้ว อัปโหลดไฟล์เสียงของคุณ (ในรูปแบบ.wav, .mp3 หรือ.wma)

2

คุณสามารถเลือกได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องการโทรที่เข้ามาในระหว่างชั่วโมงทำงาน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ยกเลิก ถ้าคุณเลือก บุคคลโทรหาในจะเชื่อมต่อหลังยินการชั่วโมงแสดงคำทักทาย

 • เปลี่ยนเส้นทางสายเรียกเข้า นี้สามารถใช้เพื่อส่งการโทรไปโดยอัตโนมัติ:

  • บุคคลในบริษัทของคุณ ที่ผู้ใช้แบบออนไลน์กับ Skype สำหรับธุรกิจ Cloud PBX สิทธิ์การใช้งานที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับ Enterprise Voice หรือมอบหมายแผนการโทรถึงที่ pstn เป็นการโทร คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลโทรหาในสามารถถูกส่งไปยังข้อความเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกบุคคลในบริษัทของคุณ และบุคคลนี้จะมีของพวกเขาสายเรียกเข้าโอนไปยังข้อความเสียงโดยตรง

   หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 หรือ Lync Server 2013 และ 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน

  • คิวการเรียก ใช้คิวการโทรช่วยให้การโทรจะถูกโอนไปโทรคิวที่มีอยู่ที่คุณได้ตั้งค่า

  • อื่นเข้าร่วมอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติในการเข้าร่วมในการสร้างระดับสองของเมนูย่อยที่ประกอบด้วยตัวเลือกเมนู ต่อไปนี้จะเรียกว่าการเข้าร่วมอัตโนมัติที่ซ้อนกัน

 • เล่นเมนูตัวเลือกการพร้อมท์ ต่อไปนี้ยังสามารถใช้เพื่อให้คุณตั้งค่าพร้อมท์คุณต้องเล่น

3

พร้อมท์เมนู เมื่อต้องการสร้างพร้อมท์เมนูหลัก คุณสามารถใช้เป็นคำพูด หรืออัปโหลดไฟล์เสียง (.wav, .mp3 หรือ.wma) คุณสามารถพิมพ์พร้อมท์ในกล่องการโทรจะได้ยินเสียง หรือบันทึกไฟล์เสียงแบบและบอก ตัวอย่าง: "เพื่อหายอดขาย พูด หรือกด หรือพูด 1 ได้ สำหรับ Services กด หรือพูด 2 สำหรับการสนับสนุนลูกค้า กด หรือพูด 3 สำหรับตัวดำเนินการ กด หรือพูด 0 เมื่อต้องการได้ยินเสียงเมนูนี้อีกครั้ง กดปุ่มดาว หรือพูดทำซ้ำ"

 • สร้างพร้อมท์กำหนดเอง ถ้าคุณเลือก นี้คุณควรใส่ข้อความคุณต้องการอ่าน (อักขระไม่เกิน 1000)

 • อัปโหลดไฟล์เสียง ถ้าคุณเลือก นี้คุณจำเป็นเพื่อบันทึกคำทักทายแล้ว อัปโหลดไฟล์เสียงของคุณ (ในรูปแบบ.wav, mp3 หรือ.wma)

4

หมายเลขตามชื่อ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ นี้จะช่วยให้บุคคลที่โทรเข้าร่วมการค้นหาบุคคลในองค์กรของคุณโดยใช้การค้นหาไดเรกทอรี คุณสามารถเลือกบุคคลที่จะแสดงรายการเป็นพร้อมใช้งาน หรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับโทรตามชื่อ ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกเหล่านั้นบนหน้าขอบเขตโทร สามารถพบผู้ใช้แบบออนไลน์ใด ๆ กับ Skype สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Business Cloud PBX ด้วยโทรศัพท์ตามชื่อ

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 หรือ Lync Server 2013 และ 2010ไม่สามารถเข้าถึงด้วยโทรศัพท์ตามชื่อ

5

แก้ไขตัวเลือกเมนู ตัวเลือกเมนูสามารถเพิ่ม หรือเอาออก โดยใช้ปุ่มแป้นบนแป้นพิมพ์ เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกเมนู กดปุ่มสอดคล้องกันบนแป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ลัดในใช้จะเปลี่ยนเป็นสี และแถวสอดคล้องกันของตัวเลือกจะปรากฏด้านล่าง เมื่อต้องการลบตัวเลือกเมนู เพียงแค่คลิกที่ปุ่มสอดคล้องกันในตัวควบคุมแป้นพิมพ์เมื่อต้องการยกเลิกเลือกคีย์นี้ การแมปแป้นพิมพ์แถวจะถูกเอาออก

เคล็ดลับ: คุณจะมีข้อความแนะนำที่พร้อมท์เมนูอัปเดต หรือบันทึกใหม่เสียงแยกต่างหากเมื่อเพิ่มเมื่อต้องการเอาตัวเลือกเนื่องจากนั้นจะไม่ได้โดยอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับพร้อมท์เมนูที่มีอยู่

ตัวเลือกเมนูใด ๆ สามารถเพิ่ม และเอาออกได้ในลำดับใด และไม่มีการแมปคีย์ต่อเนื่อง คุณสามารถได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างเมนู มีคีย์ 0, 1 และ 3 ที่แมปไปยังตัวเลือก ในขณะที่ไม่ได้ใช้แป้นลูก 2

หมายเหตุ: แป้นลูก * (ทำซ้ำ) และสำรองระบบ# (ย้อนกลับ) และไม่สามารถกำหนด ถ้าเปิดใช้งานการรู้จำเสียง การกด * จะสอดคล้องกับ "ทำซ้ำ" และ#จะสอดคล้องกับ "กลับ" เสียงคำ

6

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกเมนูของคุณ หลังจากที่คุณเลือกคีย์ คุณจะต้อง:

 • ใส่ชื่อของตัวเลือก นี้สามารถมีได้ถึง 64 อักขระ และสามารถประกอบด้วยหลายคำเช่น "การบริการลูกค้า" หรือ "การดำเนินการและเหตุผล" ถ้าเปิดใช้งานการรู้จำเสียง โดยอัตโนมัติจะรับรู้ชื่อ และบุคคลโทรหาในจะสามารถกดตัวใดตัวหนึ่ง 3 พูดว่า "3" หรือพูดว่า "การบริการลูกค้า" เพื่อเลือกตัวเลือกที่แมปไปยังคีย์ 3

 • ขั้นตอนถัดไปเพื่อ เลือกตำแหน่งที่จะส่งถ้ามีกดคีย์รีจิสอดคล้องกัน หรือเลือกโดยใช้การรู้จำเสียงการโทรได้ การโทรที่ถูกส่งไปยัง:

  • ตัวดำเนินการ ถ้าตัวดำเนินการ ตั้งค่า โดยอัตโนมัติถูกแมปกับคีย์ 0 แต่ยังสามารถลบ หรือกำหนดให้กับคีย์แตกต่างกัน ถ้าตัวดำเนินการไม่ได้ตั้งค่าเป็นคีย์ใด ๆ แล้วคำสั่งเสียง "ตัวดำเนินการ" จะทำงานเกินไป

  • บุคคลในบริษัทของคุณ ที่ผู้ใช้แบบออนไลน์กับ Skype สำหรับธุรกิจ Cloud PBX สิทธิ์การใช้งานที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับ Enterprise Voice หรือมอบหมายแผนการโทรถึงที่ PSTN คือ การ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลโทรหาในอาจถูกส่งไปยังข้อความเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกบุคคลในบริษัทของคุณ และบุคคลนี้จะมีของพวกเขาสายเรียกเข้าโอนไปยังข้อความเสียงโดยตรง

   หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 หรือ Lync Server 2013 และ 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน

  • คิวโทร ใช้ตัวเลือกคิวโทรช่วยให้การโทรจะถูกโอนไปโทรคิวที่มีอยู่ที่คุณได้ตั้งค่า

  • เข้าร่วมอัตโนมัติ คุณสามารถใช้การเข้าร่วมอัตโนมัติที่มีอยู่เพื่อสร้างระดับที่สองของตัวเลือกเมนูประกอบด้วยเมนูย่อย ต่อไปนี้จะเรียกว่าเข้าร่วมอัตโนมัติที่ซ้อนกัน

   หมายเหตุ: ชั่วโมงทำงาน ของที่ซ้อนกัน (หรือระดับที่สอง) เข้าร่วมอัตโนมัติจะยังสามารถใช้รวมทั้งสำหรับการโทรส่งมาจากเข้าร่วมอัตโนมัติอื่นที่มีการตั้งค่า

บนหน้า นี้คุณสามารถตั้งค่าสิ่งที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับการโทร และแสดงอยู่ในไดเรกทอรีของคุณตามชื่อเมื่อบุคคลที่โทรหาลงในองค์กรของคุณ

หมายเลขขอบเขตการค้นหาด้วยโทรศัพท์ตามชื่อ

1

ใช้ตัวเลือกรวม คุณมีสองตัวเลือก:

 • ผู้ใช้แบบออนไลน์ทั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้ทำให้ทุกคนในองค์กรของคุณจะรวมอยู่ในการค้นหาไดเรกทอรี ผู้ใช้แบบออนไลน์ทั้งหมด ด้วย Skype สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Business Cloud PBX กับแผนการโทรถึงที่ PSTN จะแสดงขึ้น

 • กำหนดเอง ถ้าคุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถค้นหารายชื่อการแจกจ่าย หรือกลุ่มความปลอดภัยที่ถูกสร้างขึ้นในองค์กรของคุณ และบุคคลเพิ่มลงในรายการนี้แจกจ่าย หรือกลุ่มความปลอดภัยที่เป็นผู้ใช้แบบออนไลน์กับ Skype สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Business Cloud PBXจะถูกรวมไว้ในการค้นหาไดเรกทอรี คุณสามารถเพิ่มหลายรายการการแจกจ่ายและกลุ่มความปลอดภัย

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ภายในองค์กรจากการปรับใช้ Skype สำหรับธุรกิจ 2015 หรือ Lync Server 2013 และ 2010 จะไม่สามารถแสดงเมื่อบุคคลอื่นค้นหาไดเรกทอรีโดยใช้โทรศัพท์ตามชื่อนั้น

2

ใช้ตัวเลือกแยก คุณมีสองตัวเลือก:

 • ไม่มี ใช้ตัวเลือกนี้จะระบุว่า ไม่มีผู้ใช้แบบออนไลน์จะถูกแยกออกจากการค้นหาไดเรกทอรี

 • กำหนดเอง ถ้าคุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถค้นหาสำหรับกลุ่มการแจกจ่ายหรือความปลอดภัยของรายการที่ถูกสร้างขึ้นในองค์กรของคุณ และบุคคลทั้งหมดถูกเพิ่มลงในรายการนี้แจกจ่าย หรือกลุ่มความปลอดภัยจะถูกแยกออกจากการค้นหาไดเรกทอรี

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ภายในองค์กรจากการปรับใช้ Skype สำหรับธุรกิจ 2015 หรือ Lync Server 2013 และ 2010 จะไม่สามารถแสดงเมื่อบุคคลอื่นค้นหาไดเรกทอรีโดยใช้โทรศัพท์ตามชื่อนั้น

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมงสำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้ชื่อของพวกเขาจะสามารถแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเมื่อมีผู้ใช้โทรศัพท์ตามชื่อกับการรู้จำเสียง


หลังจากที่คุณใส่ในเขตข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด และตั้งค่าการจัดการตัวเลือกและเมนูสายเรียกเข้า คลิกบันทึก

การแก้ไขและการทดสอบการเข้าร่วมอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณได้บันทึกของคุณเข้าร่วมอัตโนมัติ นั้นจะถูกแสดงในหน้าการเข้าร่วมอัตโนมัติ นี้จะช่วยให้คุณสามารถดูตัวเลือกที่คุณได้ตั้งค่า รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษา และสถานะ บางอย่างได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าร่วมอัตโนมัติ คลิกเพื่อเน้นเข้าร่วมอัตโนมัติ และในแผงด้าน คุณสามารถคลิแก้ไข

คุณสามารถทำการโทรทดสอบเพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณ โดยใช้ปุ่มทดสอบ ในบานหน้าต่างด้านยังอย่างรวดเร็ว

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ไหม

คุณยังสามารถใช้ Windows PowerShell เพื่อสร้าง และตั้งค่าการเข้าร่วมอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×