ตั้งค่าการประชุม Skype for Business ใน Outlook

ตั้งค่าการประชุม Skype for Business ใน Outlook

คุณสามารถใช้ Outlook หรือ Outlook Web App เพื่อจัดกำหนดการประชุม Skype for Business แบบเดียวกับที่คุณจัดกำหนดการประชุมตามปกติ แต่ต้องมีการคลิกเพิ่มเติมอีกหนึ่งหรือสองครั้ง หากบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับ Dial-In Conferencing การเรียกประชุม Skype for Business จะรวมข้อมูลการโทรเข้า (หมายเลขโทรศัพท์และรหัสการประชุม) ไว้ด้วยโดยอัตโนมัติ

Skype for Business Online ผู้ใช้: หากคุณไม่ใช้งานโปรแกรม Outlook หรือ Outlook Web App ในเบราว์เซอร์ที่รองรับ Outlook Web App รุ่นสมบูรณ์ คุณจะสามารถตั้งค่าการประชุมใหม่ได้โดยใช้ Skype for Business Web Scheduler

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

จัดกำหนดการประชุม Skype for Business โดยใช้ Outlook

 1. ให้เปิด Outlook แล้วไปที่ปฏิทินของคุณ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน การประชุม Skype ให้เลือก การประชุม Skype ใหม่ หากคุณไม่เห็นส่วน การประชุม Skype คุณก็จำเป็นจะต้อง ติดตั้ง Skype for Business

  ปุ่ม การประชุม Skype ใหม่ ใน Outlook

 3. ตั้งค่าการประชุมอย่างที่คุณจะทำตามปกติ ดังนี้

  • ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของแต่ละบุคคลที่คุณกำลังเชิญ คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  • ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการประชุม

  • หากคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ให้เลือก ตัวค้นหาห้อง ในส่วน ตัวเลือก บนแท็บ การประชุม จากนั้นจึงค้นหาห้อง หรือในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่ประชุม เช่น ห้องประชุม

   ปุ่ม ตัวค้นหาห้อง ของ Outlook

  • เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ให้เลือก ระบบจัดการกำหนดการ ในส่วน แสดง บนแท็บ การประชุม

   • ปุ่ม ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ของ Outlook

 4. ในพื้นที่การประชุม ให้พิมพ์วาระการประชุม และระวังไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม Skype for Business

  สิ่งสำคัญ: 

  • การจัดกำหนดการประชุมด้วยตัวเลือกเริ่มต้น เหมือนกับที่เราเพิ่งทำไปนั้น จะเหมาะกับการประชุมภายในขนาดเล็ก เช่น การประชุมที่ไม่เป็นทางการกับผู้ร่วมงานไม่กี่คน หากคุณมีการประชุมกับบุคคลภายนอกบริษัทของคุณ หรือคุณจะจัดกำหนดการประชุมขนาดใหญ่ ให้เปลี่ยนตัวเลือกการประชุมก่อนที่จะส่งคำเชิญเพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดการประชุมของคุณมากยิ่งขึ้น ในการเรียกประชุม บนส่วน การประชุม Skype บนแท็บ การประชุม ให้เลือก ตัวเลือกการประชุม แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

  • ปุ่ม ตัวเลือกการประชุม ใน Outlook

 5. (ไม่จำเป็น) โหลดสิ่งที่แนบมาสำหรับการประชุมไว้ล่วงหน้า ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น เมื่อผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุม ทุกสิ่งก็จะพร้อมดำเนินการ ดู โหลดสิ่งที่แนบมาสำหรับการประชุม Skype for Business ไว้ล่วงหน้า

 6. (ไม่จำเป็น) ในส่วน แสดง ของ Ribbon การประชุม ให้เลือก ระบบจัดการกำหนดการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการประชุม

 7. คุณเกือบทำเสร็จแล้ว แค่ตรวจทานข้อมูลซ้ำอีกครั้ง แล้วเลือก ส่ง

ตั้งค่าการประชุมออนไลน์โดยใช้ Outlook Web App

เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุม Skype for Business ใน Outlook Web App คุณต้องทำดังต่อไปนี้

 1. ในพอร์ทัล Office 365 ให้เลือก Outlook เพื่อเปิดแอปปฏิทิน

  โฮมเพจ Office 365 พร้อมแอป Outlook ที่เน้นไว้

 2. บนหน้าปฏิทิน ให้เลือก ใหม่ > เหตุการณ์ในปฏิทิน

  สร้างการประชุมออนไลน์ใหม่
 3. บนหน้า ตั้งค่าการนัดหมาย ให้เลือก เพิ่มการประชุม Skype

  เพิ่มการประชุม Skype ในอีเมลของคุณ
 4. กรอกชื่อการประชุม สถานที่ (หากคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง) รวมถึงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  ตั้งค่าหน้าการนัดหมาย
 5. เลือกบุคคลที่จะเข้าร่วม เพิ่มวาระการประชุมหรือข้อมูลการประชุมอื่นๆ จากนั้นเลือก ส่ง

จัดกำหนดการประชุม Skype for Business โดยใช้ Outlook

 1. บน Mac ของคุณ ให้เปิด Outlook จากนั้นไปยังปฏิทินของคุณ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก การประชุม

  ปุ่ม การประชุม ใน Outlook บน Mac
 3. บนหน้าคำเชิญ ให้เลือก การประชุมออนไลน์ > เพิ่มการประชุมออนไลน์

  ปุ่ม การประชุมออนไลน์ ใน Outlook
 4. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติการประชุม ให้เลือก การประชุมออนไลน์ > ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง

  ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง

  ตั้งค่าสิทธิ์และข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการประชุมนี้ เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าสำหรับการประชุมในอนาคต ให้เลือก จดจำการตั้งค่า

  หน้าสิทธิ์การประชุม
 5. ตั้งค่าการประชุมอย่างที่คุณจะทำตามปกติ ดังนี้

  • ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของแต่ละบุคคลที่คุณกำลังเชิญ คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  • ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการประชุม

  • หากคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ให้เลือก ตัวค้นหาห้อง ในส่วน ตัวเลือก บนแท็บ การประชุม จากนั้นจึงค้นหาห้อง หรือในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่ประชุม เช่น ห้องประชุม

   ปุ่ม ตัวค้นหาห้อง ใน Outlook
  • เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

 6. ในพื้นที่การประชุม ให้พิมพ์วาระการประชุม และระวังไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม Skype for Business

 7. ตรวจทานข้อมูลซ้ำอีกครั้ง แล้วเลือก ส่ง

ตั้งค่าการประชุมออนไลน์โดยใช้ Outlook Web App

หมายเหตุ: Skype for Business Online ผู้ใช้: หากคุณไม่ใช้งานโปรแกรม Outlook หรือ Outlook Web App ในเบราว์เซอร์ที่รองรับ Outlook Web App รุ่นสมบูรณ์ คุณจะสามารถตั้งค่าการประชุมใหม่ได้โดยใช้ Skype for Business Web Scheduler

เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุม Skype for Business ใน Outlook Web App คุณต้องทำดังต่อไปนี้

 1. ในพอร์ทัล Office 365 ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป จากนั้นเลือก Outlook เพื่อเปิดแอปปฏิทิน

  โฮมเพจ Office 365 พร้อมแอป Outlook ที่เน้นไว้

 2. บนหน้าปฏิทิน ให้เลือก ใหม่ > เหตุการณ์ในปฏิทิน

  สร้างการประชุมออนไลน์ใหม่
 3. บนหน้า ตั้งค่าการนัดหมาย ให้เลือก เพิ่มการประชุม Skype

  เพิ่มการประชุม Skype ในอีเมลของคุณ
 4. กรอกชื่อการประชุม สถานที่ (หากคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง) รวมถึงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  ตั้งค่าหน้าการนัดหมาย
 5. เลือกบุคคลที่จะเข้าร่วม เพิ่มวาระการประชุมหรือข้อมูลการประชุมอื่นๆ จากนั้นเลือก ส่ง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าตัวเลือกการประชุม Skype for Business

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้เข้าร่วมสำหรับการประชุม Skype for Business

โหลดสิ่งที่แนบมาสำหรับการประชุม Skype for Business ไว้ล่วงหน้า

เริ่มต้นการประชุมทางโทรศัพท์ของ Skype for Business

เริ่มต้นใช้งาน Skype for Business สำหรับ IM และการประชุมออนไลน์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×