ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อกำหนดวิธีเล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณในPowerPoint

ถ้าคุณต้องการตั้งค่างานนำเสนอที่ทำงานไม่ต้องเฝ้าดูสลับไปยังบทความสร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ชนิดการนำเสนอ

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงชนิด เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณกับผู้ชมของคุณ

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณก่อนผู้ชม live คลิโดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ)

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานสำหรับผู้ชมของคุณเพื่อดูงานนำเสนอของคุณจากฮาร์ดไดรฟ์หรือซีดี บนคอมพิวเตอร์ หรือ บนอินเทอร์เน็ต คลิกแบบแสดงแต่ละ (หน้าต่าง)

  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ชมของคุณเพื่อเลื่อนดูงานนำเสนอของคุณทำงานโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องเฝ้าดู เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเลื่อน

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติที่เรียกใช้ในการKiosk คลิกแสดงแต่ที่แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอ)

การนำเสนอสไลด์

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงภาพนิ่ง เพื่อระบุว่า สไลด์จะพร้อมใช้งานในงานนำเสนอ หรือเมื่อต้อง การสร้างแบบการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการแสดงภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ คลิกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการแสดงกลุ่มของสไลด์จากงานนำเสนอของคุณเฉพาะเจาะจง ใส่หมายเลขสไลด์แรกที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องจาก และใส่หมายเลขสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องถึง

 • เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองที่สืบทอดมาจากงานนำเสนอ PowerPoint อื่น คลิกนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กงานนำเสนอที่คุณต้องการดูรูปแบบการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานนำเสนอจากภายในPowerPoint ดูสร้างและนำเสนอแบบกำหนดเองแสดง

แสดงตัวเลือก

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงตัวเลือก เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องแฟ้มเสียง คำบรรยาย หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อเรียกใช้ในงานนำเสนอของคุณ

 • เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เลือกกล่องกาเครื่องหมายวนรอบต่อเนื่องจนถึง 'Esc'

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอโดยไม่ต้องการเล่นเสียงบรรยายที่ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีคำบรรยาย

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอโดยไม่ต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

 • ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint เร็วรูปวาดของรูปภาพในงานนำเสนอของคุณ แต่บางฟีเจอร์นี้ทำให้เกิดปัญหาในการแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่า เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เลือกปิดใช้งานการเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์

 • เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณก่อนผู้ชม live คุณสามารถเขียนบนสไลด์ของคุณ เมื่อต้องการระบุสีหมึก ในรายการสีปากกา เลือกสีเป็นหมึก

  รายการสีปากกา จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อถูกเลือกไว้โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ) (ในส่วนแสดงชนิด )

 • เลือกสีตัวชี้แบบเลเซอร์ จากรายการดรอปดาวน์ ในขณะนำเสนอ คุณกดแป้น Ctrl พักสายแล้วคลิ กและลากเมาส์ซ้ายปุ่มให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป ด้วยตัวชี้ไว้ ดูบทความเปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เลื่อนสไลด์

ใช้ตัวเลือกในส่วนการเลื่อนสไลด์ เพื่อระบุวิธีการย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีก

 • เมื่อต้องการจัดการแต่ละสไลด์ด้วยตนเองระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้คลิก ด้วยตนเอง

 • เมื่อต้องการใช้การกำหนดเวลาสไลด์เพื่อไปแต่ละสไลด์โดยอัตโนมัติในระหว่างงานนำเสนอของคุณ คลิกใช้การกำหนดเวลา ถ้ามี

  เคล็ดลับ:    คุณสามารถใช้การกำหนดเวลาสไลด์เพื่อตั้งค่าตัวเลื่อนสำหรับของคุณที่ใช้งานนำเสนอด้วยตนเอง

หลายหน้าจอ

เมื่อคุณมีหลายหน้าจอ โดยใช้มุมมองผู้นำเสนอเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับลำโพงเพื่อดูแบบส่วนตัวของตนบันทึกย่อและแสดงตัวอย่างของสไลด์ถัดไปเช่นในขณะที่ผู้ชมเห็นสไลด์ปัจจุบันบนจอภาพหลักเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายหน้าจอในมุมมองผู้นำเสนอ ดูดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในขณะนำเสนอบนจอภาพหลายแบบส่วนตัว

ชนิดการนำเสนอ

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงชนิด เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณกับผู้ชมของคุณ

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณก่อนผู้ชม live คลิโดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ)

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานสำหรับผู้ชมของคุณเพื่อดูงานนำเสนอของคุณจากฮาร์ดไดรฟ์หรือซีดี บนคอมพิวเตอร์ หรือ บนอินเทอร์เน็ต คลิกแบบแสดงแต่ละ (หน้าต่าง)

  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ชมของคุณเพื่อเลื่อนดูงานนำเสนอของคุณทำงานโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องเฝ้าดู เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเลื่อน

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติที่เรียกใช้ในการKiosk คลิกแสดงแต่ที่แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอ)

การนำเสนอสไลด์

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงภาพนิ่ง เพื่อระบุว่า สไลด์จะพร้อมใช้งานในงานนำเสนอ หรือเมื่อต้อง การสร้างแบบการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการแสดงภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ คลิกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการแสดงกลุ่มของสไลด์จากงานนำเสนอของคุณเฉพาะเจาะจง ใส่หมายเลขสไลด์แรกที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องจาก และใส่หมายเลขสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องถึง

 • เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองที่สืบทอดมาจากงานนำเสนอ PowerPoint อื่น คลิกนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กงานนำเสนอที่คุณต้องการดูรูปแบบการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานนำเสนอจากภายในPowerPoint ดูสร้างและนำเสนอแบบกำหนดเองแสดง

แสดงตัวเลือก

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงตัวเลือก เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องแฟ้มเสียง คำบรรยาย หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อเรียกใช้ในงานนำเสนอของคุณ

 • เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เลือกกล่องกาเครื่องหมายวนรอบต่อเนื่องจนถึง 'Esc'

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอโดยไม่ต้องการเล่นเสียงบรรยายที่ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีคำบรรยาย

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอโดยไม่ต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

 • ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint เร็วรูปวาดของรูปภาพในงานนำเสนอของคุณ แต่บางฟีเจอร์นี้ทำให้เกิดปัญหาในการแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่า เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เลือกปิดใช้งานการเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์

 • เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณก่อนผู้ชม live คุณสามารถเขียนบนสไลด์ของคุณ เมื่อต้องการระบุสีหมึก ในรายการสีปากกา เลือกสีเป็นหมึก

  รายการสีปากกา จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อถูกเลือกไว้โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ) (ในส่วนแสดงชนิด )

 • เลือกสีตัวชี้แบบเลเซอร์ จากรายการดรอปดาวน์ ในขณะนำเสนอ คุณกดแป้น Ctrl พักสายแล้วคลิ กและลากเมาส์ซ้ายปุ่มให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป ด้วยตัวชี้ไว้ ดูบทความเปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เลื่อนสไลด์

ใช้ตัวเลือกในส่วนการเลื่อนสไลด์ เพื่อระบุวิธีการย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีก

 • เมื่อต้องการจัดการแต่ละสไลด์ด้วยตนเองระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้คลิก ด้วยตนเอง

 • เมื่อต้องการใช้การกำหนดเวลาสไลด์เพื่อไปแต่ละสไลด์โดยอัตโนมัติในระหว่างงานนำเสนอของคุณ คลิกใช้การกำหนดเวลา ถ้ามี

  เคล็ดลับ:    คุณสามารถใช้การกำหนดเวลาสไลด์เพื่อตั้งค่าตัวเลื่อนสำหรับของคุณที่ใช้งานนำเสนอด้วยตนเอง

หลายหน้าจอ

เมื่อคุณมีหลายหน้าจอ โดยใช้มุมมองผู้นำเสนอเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับลำโพงเพื่อดูแบบส่วนตัวของตนบันทึกย่อและแสดงตัวอย่างของสไลด์ถัดไปเช่นในขณะที่ผู้ชมเห็นสไลด์ปัจจุบันบนจอภาพหลักเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายหน้าจอในมุมมองผู้นำเสนอ ดูดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในขณะนำเสนอบนจอภาพหลายแบบส่วนตัว

ชนิดการนำเสนอ

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงชนิด เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณกับผู้ชมของคุณ

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณก่อนผู้ชม live คลิโดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ)

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานสำหรับผู้ชมของคุณเพื่อดูงานนำเสนอของคุณจากฮาร์ดไดรฟ์หรือซีดี บนคอมพิวเตอร์ หรือ บนอินเทอร์เน็ต คลิกแบบแสดงแต่ละ (หน้าต่าง)

  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ชมของคุณเพื่อเลื่อนดูงานนำเสนอของคุณทำงานโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องเฝ้าดู เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเลื่อน

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติที่เรียกใช้ในการKiosk คลิกแสดงแต่ที่แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอ)

การนำเสนอสไลด์

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงภาพนิ่ง เพื่อระบุว่า สไลด์จะพร้อมใช้งานในงานนำเสนอ หรือเมื่อต้อง การสร้างแบบการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการแสดงภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ คลิกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการแสดงกลุ่มของสไลด์จากงานนำเสนอของคุณเฉพาะเจาะจง ใส่หมายเลขสไลด์แรกที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องจาก และใส่หมายเลขสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องถึง

 • เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองที่สืบทอดมาจากงานนำเสนอ PowerPoint อื่น คลิกนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กงานนำเสนอที่คุณต้องการดูรูปแบบการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานนำเสนอจากภายในPowerPoint ดูสร้างและนำเสนอแบบกำหนดเองแสดง

แสดงตัวเลือก

ใช้ตัวเลือกในส่วนแสดงตัวเลือก เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องแฟ้มเสียง คำบรรยาย หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อเรียกใช้ในงานนำเสนอของคุณ

 • เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เลือกกล่องกาเครื่องหมายวนรอบต่อเนื่องจนถึง 'Esc'

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอโดยไม่ต้องการเล่นเสียงบรรยายที่ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีคำบรรยาย

 • เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอโดยไม่ต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง โดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

 • เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณก่อนผู้ชม live คุณสามารถเขียนบนสไลด์ของคุณ เมื่อต้องการระบุสีหมึก ในรายการสีปากกา เลือกสีเป็นหมึก

  รายการสีปากกา จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อถูกเลือกไว้โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ) (ในส่วนแสดงชนิด )

เลื่อนสไลด์

ใช้ตัวเลือกในส่วนการเลื่อนสไลด์ เพื่อระบุวิธีการย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีก

 • เมื่อต้องการจัดการแต่ละสไลด์ด้วยตนเองระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้คลิก ด้วยตนเอง

 • เมื่อต้องการใช้การกำหนดเวลาสไลด์เพื่อไปแต่ละสไลด์โดยอัตโนมัติในระหว่างงานนำเสนอของคุณ คลิกใช้การกำหนดเวลา ถ้ามี

  เคล็ดลับ:    คุณสามารถใช้การกำหนดเวลาสไลด์เพื่อตั้งค่าตัวเลื่อนสำหรับของคุณที่ใช้งานนำเสนอด้วยตนเอง

หลายหน้าจอ

เมื่อคุณมีหลายหน้าจอ โดยใช้มุมมองผู้นำเสนอเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับลำโพงเพื่อดูแบบส่วนตัวของตนบันทึกย่อและแสดงตัวอย่างของสไลด์ถัดไปเช่นในขณะที่ผู้ชมเห็นสไลด์ปัจจุบันบนจอภาพหลักเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายหน้าจอในมุมมองผู้นำเสนอ ดูดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในขณะนำเสนอบนจอภาพหลายแบบส่วนตัว

ประสิทธิภาพ

ใช้ตัวเลือกในส่วนประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อต้องการระบุระดับของความสะอาดตาของงานนำเสนอของคุณ

 • เมื่อต้องการเร่งความเร็วของรูปวาดของรูปภาพในงานนำเสนอของคุณ เลือกใช้การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์

 • ในรายการแก้ปัญหาการนำเสนอสไลด์ คลิกการแก้ปัญหา หรือจำนวนพิกเซลต่อนิ้ว ที่คุณต้องการ พิกเซลเพิ่มเติม รูปภาพที่ ได้ช้าลงที่ด้านประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น 640 x 480 พิกเซลหน้าจอจะสามารถแสดงจุด distinct 640 บนแต่ละบรรทัด 480 หรือเกี่ยวกับ 300,000 พิกเซล นี่คือความละเอียดที่เร็วที่สุดทำ แต่มีคุณภาพต่ำสุด ในทางตรงข้าม 1280 x 1024 พิกเซลหน้าจอให้รูปภาพคมชัดที่สุด แต่ มีประสิทธิภาพการทำงานช้าลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×