ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวแสดงเวลาใน Power Pivot ใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Data Analysis Expressions (DAX) มีฟังก์ชัน 35 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวม และการเปรียบเทียบข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป ไม่เหมือนกับของวันและเวลาฟังก์ชัน DAX ตัวแสดงเวลาฟังก์ชันไม่ใช่มีสิ่งที่คล้ายกันใน Excel นี่คือเนื่องจากฟังก์ชันตัวแสดงเวลาทำงานกับข้อมูลที่เป็นตฟีเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับบริบทคุณเลือกในการแสดงภาพ PivotTables และ Power View

เมื่อต้องการทำงานกับฟังก์ชันตัวแสดงเวลา คุณจำเป็นต้องมีตารางวันรวมอยู่ในตัวแบบข้อมูลของคุณ ตารางวันต้องมีคอลัมน์ที่ มีหนึ่งแถวสำหรับทุกวันของแต่ละปีที่รวมอยู่ในข้อมูลของคุณ คอลัมน์นี้จะถือว่าเป็น คอลัมน์วัน (แม้ว่าจะสามารถตั้งชื่อเป็นสิ่งที่คุณชอบ) ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาหลายจำเป็นต้องมีคอลัมน์วันที่เพื่อคำนวณตามวันที่คุณเลือกเป็นเขตข้อมูลในรายงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการวัดที่คำนวณยอดคงเหลือในการสิ้นสุดไตรมาสปิด โดยใช้ฟังก์ชัน CLOSINGBALANCEQTR ตามลำดับสำหรับ Power Pivot รู้ส่วนท้ายของไตรมาสมากเมื่อ นั้นต้องอ้างอิงคอลัมน์วันที่ในตารางวันที่รู้เมื่อไตรมาส เริ่มต้น และสิ้นสุด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางวัน โปรดดูที่Understand และสร้างตารางวันที่ใน Power Pivot ใน Excel

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่ส่งกลับวันเดียว

ฟังก์ชันในประเภทนี้ส่งกลับวันเดียว ผลลัพธ์นั้นสามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันอื่น ๆ

ฟังก์ชันสองในประเภทนี้ส่งกลับวันแรก หรือสุดท้ายในคอลัมน์วันที่ในบริบทปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาวันแรก หรือสุดท้ายที่คุณมีทรานแซคชันบางชนิด ฟังก์ชันเหล่านี้ใช้อาร์กิวเมนต์เดียวเท่านั้น ชื่อของคอลัมน์วันที่ในตารางวันของคุณ

 • FIRSTDATE (คอลัมน์วัน)

 • LASTDATE (คอลัมน์วัน)

ฟังก์ชันถัดไปสองประเภทนี้ในการค้นหาวันแรก หรือสุดท้าย (หรือคอลัมน์ค่าอื่น ๆ เช่น) ที่มีค่าที่ไม่ว่างของนิพจน์ นี้มักใช้ในสถานการณ์เช่นสต็อก ตำแหน่งที่คุณต้องการรับยอดคงสุดท้าย และคุณไม่ทราบเมื่อถ่ายสต็อกล่าสุด

 • FIRSTNONBLANK (คอลัมน์วันที่ นิพจน์)

 • LASTNONBLANK (คอลัมน์วันที่ นิพจน์)

ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ส่งกลับค่าวันเดียวหกคือ ฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าวันแรก หรือสุดท้ายของเดือน ไตรมาส หรือปีในบริบทปัจจุบันของการคำนวณ

ฟังก์ชันที่ส่งกลับตารางวัน

ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาสิบหกที่ส่งกลับตารางวันได้ บ่อยที่สุด ฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ SetFilter ไปยังฟังก์ชันCALCULATE เช่นฟังก์ชันตัวแสดงเวลาทั้งหมดใน DAX เดียวแต่ละฟังก์ชันรับคอลัมน์วันที่เป็นหนึ่งอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชันแปดแรกในประเภทนี้เริ่มต้น ด้วยคอลัมน์วันที่ในบริบทปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้การวัดใน PivotTable อาจมีเดือนหรือปีบนป้ายชื่อคอลัมน์หรือป้ายชื่อแถว เอฟเฟ็กต์สุทธิคือ คอลัมน์วันจะถูกกรองเพื่อรวมเฉพาะวันที่สำหรับบริบทปัจจุบัน เริ่มต้นจากบริบทปัจจุบัน ฟังก์ชันเหล่านี้แปดแล้วคำนวณวันก่อนหน้า (หรือถัดไป) เดือน ไตรมาส หรือปี และส่งกลับวันเหล่านั้นในรูปแบบของตารางคอลัมน์เดียวกัน ฟังก์ชัน "ก่อนหน้า" ทำงานไปข้างหลังจากวันแรกในบริบทปัจจุบัน และฟังก์ชัน "ถัดไป" ย้ายไปข้างหน้าจากวันสุดท้ายในบริบทปัจจุบัน

ฟังก์ชันสี่ถัดไปในประเภทนี้จะคล้ายกับ แต่แทนที่จะคำนวณระยะเวลาก่อนหน้า (หรือถัดไป) พวกเขาคำนวณชุดของวันที่ในรอบระยะเวลาที่เป็น "เดือนจนถึงปัจจุบัน" (หรือไตรมาสจนถึง ปัจจุบัน หรือ ต้นปีจนถึง หรือ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดทำการคำนวณของพวกเขาโดยใช้วันสุดท้ายในบริบทปัจจุบัน โปรดสังเกตว่า SAMEPERIODLASTYEAR โพบริบทปัจจุบันประกอบด้วยชุดของวันที่ต่อเนื่องกัน ถ้าปัจจุบันในบริบทปัจจุบันไม่อยู่ติดกันชุดของวัน แล้ว SAMEPERIODLASTYEAR จะส่งกลับข้อผิดพลาด

ฟังก์ชันสี่สุดท้ายในประเภทนี้เป็นโรคซับซ้อน และยังโรคมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเลื่อนจากชุดของวันที่ในบริบทปัจจุบันกับชุดของวันใหม่

 • DATEADD (คอลัมน์วันที่ จำนวนของ ช่วงเวลา)

 • DATESBETWEEN (คอลัมน์วันที่ Start_Date, End_Date)

 • DATESINPERIOD (คอลัมน์วันที่ Start_Date, Number_of_Intervals ช่วงเวลา)

 • PARALLELPERIOD (คอลัมน์วันที่ จำนวนของ ช่วงเวลา)

DATESBETWEEN คำนวณชุดของวันที่ระหว่างระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด ฟังก์ชันสามด้านที่เหลือ shift บางจำนวนช่วงเวลาจากบริบทปัจจุบัน ช่วงสามารถเป็นวัน เดือน ไตรมาส หรือปี ฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการเลื่อนช่วงเวลาสำหรับการคำนวณ โดยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • กลับไปสองปี

 • ย้อนกลับไปหนึ่งเดือน

 • ไปสามไตรมาสไปข้างหน้า

 • กลับไป 14 วัน

 • ล่วงหน้าไป 28 วัน

ในแต่ละกรณี คุณจำเป็นต้องระบุช่วงใด เท่านั้น และจำนวนของช่วงเหล่านั้นจะเลื่อน ช่วงเป็นบวกจะย้ายไปข้างหน้าในเวลา ในขณะที่ช่วงเวลาเป็นค่าลบจะย้ายกลับไปเป็นเวลา มีระบุช่วงเอง ด้วยคำสำคัญของวัน เดือน ไตรมาส หรือปี คำสำคัญเหล่านี้ไม่ได้สตริงที่ เพื่อให้พวกเขาไม่ควรอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

ฟังก์ชันที่ประเมินนิพจน์ตามช่วงเวลา

ประเภทของฟังก์ชันนี้ประเมินนิพจน์ตามช่วงเวลาที่ระบุ คุณสามารถดำเนินการเดียวกันโดยใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาอื่น ๆ และการคำนวณ ตัวอย่างเช่น

= TOTALMTD (นิพจน์ คอลัมน์วัน [ SetFilter])

จะอย่างแม่นยำเหมือน:

= CALCULATE (นิพจน์ DATESMTD (คอลัมน์วันที่) [ SetFilter])

อย่างไรก็ตาม จะเป็นการง่ายกว่าใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาเหล่านี้เมื่อพวกเขาจะเหมาะกับปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข:

 • TOTALMTD (นิพจน์ คอลัมน์วันที่ [ SetFilter])

 • TOTALQTD (นิพจน์ คอลัมน์วันที่ [ SetFilter])

 • TOTALYTD (นิพจน์ คอลัมน์วัน [ SetFilter] [, YE_Date]) *

นอกจากนี้ ในประเภทนี้คือกลุ่มของฟังก์ชันที่คำนวณเปิด และปิดยอดคงเหลือ มีบางอย่างแนวคิดคุณควรทำความเข้าใจกับฟังก์ชันนั้น ๆ เหล่านี้ แรก เป็นคุณอาจคำนึงถึงชัดเจน ปีที่สำหรับช่วงเวลาใด ๆ จะเหมือนกับดุลปิดสำหรับคาบเวลาก่อนหน้า ยอดคงเหลือปิดมีข้อมูลทั้งหมดผ่านจุดสิ้นสุดของช่วง ขณะปีมีข้อมูลใด ๆ จากภายในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชันเหล่านี้ส่งกลับค่าของนิพจน์ที่ประเมินหาจุดเฉพาะเจาะจงในเวลาเสมอ จุดในเวลาที่เราสนใจได้เสมอค่าวันที่เป็นไปได้สุดท้ายในระยะเวลาปฏิทิน ยอดคงเหลือการเปิดคือโดยยึดตามวันล่าสุดของคาบเวลาก่อนหน้า ขณะดุลปิดจะขึ้นอยู่กับวันสุดท้ายในรอบระยะเวลาปัจจุบัน ระยะเวลาปัจจุบันจะถูกกำหนด โดยวันสุดท้ายในบริบทวันปัจจุบันเสมอ

 • OPENINGBALANCEMONTH (นิพจน์ คอลัมน์วันที่ [ SetFilter])

 • OPENINGBALANCEQUARTER ไตรมาส (นิพจน์ คอลัมน์วัน [ SetFilter])

 • OPENINGBALANCEYEAR (นิพจน์ คอลัมน์วัน [ SetFilter] [, YE_Date])

 • CLOSINGBALANCEMONTH (นิพจน์ คอลัมน์วันที่ [ SetFilter])

 • CLOSINGBALANCEQUARTER (นิพจน์ คอลัมน์วันที่ [ SetFilter])

 • CLOSINGBALANCEYEAR (นิพจน์ คอลัมน์วัน [ SetFilter] [, YE_Date])

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

บทความ: Understand และสร้างตารางวันที่ใน Power Pivot ใน Excel

การอ้างอิง:อ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAXบน Office.com

ตัวอย่าง:วิเคราะห์ด้วย Microsoft PowerPivot ใน Excel และสร้างตัวแบบข้อมูลกำไรและขาดทุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×