ตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถควบคุมได้ที่ Microsoft Word และ Outlook วางตำแหน่งตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการแบ่งหน้า

ในบทความนี้

ทำให้ทุกบรรทัดของย่อหน้าไว้ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

ให้ย่อหน้าอยู่ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

การบังคับให้มีตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าเสมอ

กกล่องควบคุมและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

ไม่แสดงหมายเลขบรรทัดจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

เอาเครื่องหมายยัติภังค์ออกจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

ตัวเลือกในกล่องข้อความ

ทำให้ทุกบรรทัดของย่อหน้าไว้ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่ประกอบด้วยเส้นที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  Word

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ของ Word

  Outlook

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ของ Outlook

 3. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ทุกบรรทัดร่วมกัน

ให้ย่อหน้าอยู่ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายให้อยู่ ด้วยกัน

การบังคับให้มีตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าเสมอ

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งหน้าก่อน

กกล่องควบคุมและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการควบคุมบรรทัดแรกและรับการปรับปรุง

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้าที่

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมกกล่อง/สุดท้ายของย่อหน้า

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ไม่แสดงหมายเลขบรรทัดจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าหรือย่อหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงเลขบรรทัด

เอาเครื่องหมายยัติภังค์ออกจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าหรือย่อหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้จัดรูปแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องการใส่ยัติภังค์ คลิ กตกลง

หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้ Word 2007 ออกไปโดยอัตโนมัติยัติภังค์ ไปแท็บเค้าโครงหน้า และในการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกยัติภังค์ นั้นเลือกไม่มี เมื่อต้องการเอาการใส่ยัติภังค์ บนแท็บหน้าแรก ด้วยตนเองในแก้ไข คลิกแทน จากนั้นคลิกเพิ่มเติม (หรือปุ่มพิเศษ ), และทำการเลือกของคุณสำหรับยัติภังค์ด้วยตนเองหรือยัติภังค์ไม่แยก ปล่อยให้กล่องแทนที่ด้วย ว่าง และคลิกค้นหาถัดไปแทน หรือแทนทั้งหมด

ตัวเลือกในกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกกล่องข้อความเพื่อเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดตัดข้อความที่ล้อมรอบกล่องข้อความ ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ เส้นขอบของกล่องข้อความต้องจะโปร่งใส (ไม่มีเส้นและสีเติมไม่มี), และต้องถูกตั้งค่าการตัดข้อความ ที่ล้อมรอบ หรือ Through

 1. ภายในกล่องข้อความ คลิกขวา จากนั้นคลิกย่อหน้า

 2. คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. ภายใต้ตัวเลือกกล่องข้อความ ในรายการล้อมรอบตัด คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทั้งหมด

  • ชื่อ และนามสกุลบรรทัด

  • บรรทัดแรกเท่านั้น

  • สุดท้ายบรรทัดเท่านั้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลง คลิกไม่มี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×