ตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถควบคุมได้ที่ Microsoft Word และ Outlook วางตำแหน่งตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการแบ่งหน้า

ในบทความนี้

ทำให้ทุกบรรทัดของย่อหน้าไว้ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

ให้ย่อหน้าอยู่ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

บังคับให้แบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

ควบคุมบรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

ไม่แสดงหมายเลขบรรทัดจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

เอาเครื่องหมายยัติภังค์ออกจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

ตัวเลือกในกล่องข้อความ

ทำให้ทุกบรรทัดของย่อหน้าไว้ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่ประกอบด้วยเส้นที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  Word

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ของ Word

  Outlook

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ของ Outlook

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ทุกบรรทัดร่วมกัน

ให้ย่อหน้าอยู่ด้วยกัน บนหน้า หรือ ในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายให้อยู่ ด้วยกัน

บังคับให้แบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งหน้าก่อน

ควบคุมบรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการควบคุมบรรทัดแรกและรับการปรับปรุง

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้แบ่งหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้ายของย่อหน้า

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

ไม่แสดงหมายเลขบรรทัดจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าหรือย่อหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงเลขบรรทัด

เอาเครื่องหมายยัติภังค์ออกจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าหรือย่อหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรก ใน Word หรือ บนแท็บรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องการใส่ยัติภังค์ คลิ กตกลง

หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้ Word 2007 ออกไปโดยอัตโนมัติยัติภังค์ ไปแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ และตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน คลิกการใส่ยัติภังค์ และเลือกไม่มี เมื่อต้องการเอาการใส่ยัติภังค์ บนแท็บหน้าแรก ด้วยตนเองในแก้ไข คลิกแทน จากนั้นคลิกเพิ่มเติม (หรือปุ่มพิเศษ ), และทำการเลือกของคุณสำหรับยัติภังค์ด้วยตนเองหรือยัติภังค์ไม่แยก ปล่อยให้กล่องแทนที่ด้วย ว่าง และคลิกค้นหาถัดไปแทน หรือแทนทั้งหมด

ตัวเลือกในกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกกล่องข้อความเมื่อต้องการตัดข้อความที่ล้อมรอบกล่องข้อความเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกเหล่านี้ เส้นขอบของกล่องข้อความต้องโปร่งใส (ไม่มีเส้นและสีเติมไม่มี), และต้องถูกตั้งค่าการตัดข้อความ ที่ล้อมรอบ หรือ Through

 1. ภายในกล่องข้อความ คลิกขวา จากนั้นคลิกย่อหน้า

 2. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. ภายใต้ตัวเลือกกล่องข้อความ ในรายการล้อมรอบตัด คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทั้งหมด                  

  • บรรทัดแรก และสุดท้าย

  • บรรทัดแรกเท่านั้น

  • สุดท้ายบรรทัดเท่านั้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลง คลิกไม่มี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×