Office

ตัวแบ่งบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

คุณสามารถควบคุมตำแหน่งของ Microsoft Word และตำแหน่งที่ตั้งของตัวแบ่งหน้าโดยอัตโนมัติได้โดยการตั้งค่าตัวเลือกการจัดแบ่งหน้า

ในบทความนี้

เก็บบรรทัดของย่อหน้าไว้ด้วยกันบนหน้าหรือในคอลัมน์

เก็บย่อหน้าไว้ด้วยกันบนหน้าหรือในคอลัมน์

บังคับให้แบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

ควบคุมบรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

การระงับหมายเลขบรรทัดจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

การเอายัติภังค์ออกจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

ตัวเลือกกล่องข้อความ

เก็บบรรทัดของย่อหน้าไว้ด้วยกันบนหน้าหรือในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่มีเส้นที่คุณต้องการเก็บไว้ด้วยกัน

 2. บนแท็บหน้าแรกใน Word หรือบนแท็บจัดรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  Word

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ของ Word

  Outlook

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ของ Outlook

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การแบ่งส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บบรรทัดไว้ด้วยกัน

เก็บย่อหน้าไว้ด้วยกันบนหน้าหรือในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรกใน Word หรือบนแท็บจัดรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การแบ่งส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บไว้กับถัดไป

บังคับให้แบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรกใน Word หรือบนแท็บจัดรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การแบ่งหน้าให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งหน้าก่อน

ควบคุมบรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการควบคุม widows และการใช้งานที่ไม่ได้ใช้งาน

 2. บนแท็บหน้าแรกใน Word หรือบนแท็บจัดรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การแบ่งส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมบรรทัดแรก/Orphan

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

การระงับหมายเลขบรรทัดจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าหรือย่อหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรกใน Word หรือบนแท็บจัดรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายระงับหมายเลขบรรทัด

การเอายัติภังค์ออกจากย่อหน้าหรือย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าหรือย่อหน้า

 2. บนแท็บหน้าแรกใน Word หรือบนแท็บจัดรูปแบบข้อความในอีเมล Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ยัติภังค์แล้วคลิกตกลง

ตัวเลือกกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกกล่องข้อความเพื่อตัดข้อความที่ล้อมรอบกล่องข้อความให้แน่นมากขึ้น เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกเหล่านี้เส้นขอบของกล่องข้อความต้องเป็นแบบโปร่งใส (ไม่มีเส้นและไม่มีการเติม) และการตัดข้อความจะต้องถูกตั้งค่าที่แน่นหรือผ่าน

 1. ภายในกล่องข้อความให้คลิกขวาแล้วคลิกย่อหน้า

 2. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. ภายใต้ตัวเลือกกล่องข้อความในรายการตัดแบบแน่นให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทั้งหมด                  

  • บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้าย

  • บรรทัดแรกเท่านั้น

  • บรรทัดสุดท้ายเท่านั้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงให้คลิกไม่มี

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×