ตัวแบบข้อมูล pack เนื้อหาที่นำ office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลสำหรับเนื้อหาของ Office 365 นำ pack ตาราง

แพคภาษาสำหรับเนื้อหาของ Office 365 นำเชื่อมต่อกับแอ API ซึ่งแสดงในตัวแบบข้อมูลหลายมิติ ตัวแบบข้อมูลประกอบด้วยสองชนิดหลักของข้อมูล:

  • ตารางข้อมูลที่ส่งกลับมายัง Office 365 รายงาน APIที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ กล่องจดหมายของ บัญชีผู้ใช้ OneDrive ไซต์ SharePoint และอื่น ๆ

  • การอ้างอิงตารางที่สร้างขึ้นภายใน Power BI เหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในไฟล์ pbixที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี ผู้ใช้ หรือไซต์

  • ตาราง pivot ที่สร้างขึ้นด้วย Power BI เหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในไฟล์ pbixที่มีเวลาและข้อมูลชนิดของไซต์ SharePoint Online

ส่งกลับมายัง Office 365 รายงาน API ตารางข้อมูล

ตารางข้อมูลต่อไปนี้จะประกอบด้วยตารางรัฐด้วย

ชื่อตาราง

ข้อมูลในตาราง

สถานะของผู้ใช้

ประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับผู้ใช้ รวมถึงชื่อผู้ใช้ที่ใช้แสดง ผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย ตำแหน่งที่ตั้ง แผนก ชื่อเรื่อง บริษัท ข้อมูลนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ได้ถูกมอบหมายสิทธิ์การใช้งานในระหว่างเดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้ทุกคนถูกแสดงโดยไม่ซ้ำกัน ด้วย id ผู้ใช้

ประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่มอบหมายให้กับพวกเขาในระหว่างส่วนใด ๆ ของเดือนก่อนหน้า

กิจกรรมของผู้ใช้

ประกอบด้วยข้อมูลระดับต่อผู้ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินการในบริการใด ๆ

ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับกิจกรรมที่ทำ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งานในเดือนก่อนหน้านี้เท่านั้น

การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้เช่า

ประกอบด้วยรายเดือนรวมทั้งหมดของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และเปิดใช้งาน แบบเดือนต่อเดือนยังคงถูกเก็บไว้ผู้ใช้ ครั้งแรก และหมายเลขสะสมสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ (Exchange, SharePoint, OneDrive, Skye สำหรับธุรกิจ Yammer)

ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมรายเดือนสำหรับ rolling แบบ 12 เดือนระยะเวลาที่สิ้นสุดที่เดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เพื่อระบุการใช้งานอยู่ จะแสดงจำนวนกิจกรรมตลอดจนการนับจำนวนของผู้ใช้ที่มีทำกิจกรรมที่ในเดือน

ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมรายเดือนสำหรับ rolling แบบ 12 เดือนระยะเวลาที่สิ้นสุดที่เดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การใช้กล่องจดหมายของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ count กล่องจดหมายทั้งหมดและวิธีใช้พื้นที่จัดเก็บ

ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมรายเดือนสำหรับ rolling แบบ 12 เดือนระยะเวลาที่สิ้นสุดที่เดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การใช้ไคลเอ็นต์ของผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้ไคลเอ็นต์/อุปกรณ์ที่ระบุการเชื่อมต่อกับ Exchange, Skype for Business และ Yammer

ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมรายเดือนสำหรับ rolling แบบ 12 เดือนระยะเวลาที่สิ้นสุดที่เดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ผู้เช่า SharePoint Online ใช้ (ที่ซ่อนอยู่ใน PBIX)

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ SharePoint ครอบคลุมไซต์ทีมหรือกลุ่มเช่นจำนวนรวมของไซต์ จำนวนของเอกสารบนไซต์ count ไฟล์ตามชนิดของกิจกรรมและใช้พื้นที่จัดเก็บ ตารางนี้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเค้าร่าง API พื้นฐาน แต่เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพที่ถูกต้องใน PBI นั้นถูกแบ่งออกเป็นการอ้างอิงสองตาราง: การใช้งาน SharePoint ผู้เช่าและกิจกรรม SharePoint ผู้เช่า

ผู้เช่า OneDrive for Business ใช้ (ที่ซ่อนอยู่ใน PBIX)

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ OneDrive เช่นหมายเลขของบัญชีผู้ใช้ จำนวนเอกสารข้าม OneDrives ใช้ พื้นที่จัดเก็บไฟล์การนับจำนวนตามชนิดของกิจกรรม ตารางนี้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเค้าร่าง API พื้นฐาน แต่เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพถูกต้องใน PBI เรามีแยกนั้นเป็นการอ้างอิงสองตาราง .

ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมรายเดือนสำหรับ rolling แบบ 12 เดือนระยะเวลาที่สิ้นสุดที่เดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เปิดใช้งาน Office ผู้เช่า

ประกอบด้วยข้อมูลของจำนวนรวมของกิจกรรม จำนวนกิจกรรมต่อไคลเอ็นต์ (Android/iOS/Mac/พี ซี), จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และจำนวนนับรวมที่เปิดใช้งานภายในแต่ละแผนบริการสำหรับ Office

ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมรายเดือนสำหรับ rolling แบบ 12 เดือนระยะเวลาที่สิ้นสุดที่เดือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขยายส่วนต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละตารางข้อมูล

ตารางนี้ประกอบด้วยผู้ใช้ metadata ข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ใช้งานสำหรับเดือนก่อนหน้าได้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

UserId

นี่คือหมายเลขที่ใช้เป็นตัวแทนผู้ใช้โดยไม่ซ้ำกันระหว่างตารางทั้งหมด

กรอบเวลา (ซ่อน)

ตารางนี้มีแถวเดียวต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับเดือนก่อนหน้านี้เท่านั้น

(UPN)

ชื่อผู้ใช้หลัก

DisplayName

ชื่อที่ใช้แสดงของผู้ใช้

IDType

ในกรณี Yammer ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Yammer มี id Yammer ของพวกเขาและไม่ของ Office 365 id นี้จะถูกตั้งค่าเป็น 1 สำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมด นี้จะเป็น 0 หลังจาก Yammer ผู้ใช้เข้าสู่เข้าใช้ Office 365 id ผู้ใช้นี้จะแสดงขึ้นอยู่กับชนิด id 0 เขตข้อมูลนี้เปิดใช้งานสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้จะสามารถแสดง irrespective อะไรเข้าสู่ระบบใน id ผู้ใช้

HasLicenseEXO

ตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานการใช้ Exchange

HasLicenseODB

การตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานการใช้ OneDrive for Business

HasLicenseSPO

การตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานการใช้ SharePoint Online

HasLicenseYAM

การตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานการใช้ Yammer

HasLicenseSFB

การตั้งค่าเป็น true ถ้าผู้ใช้จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานการใช้ Skype สำหรับธุรกิจ

บริษัท

บริษัทของผู้ใช้

แผนก

หน่วยงานของผู้ใช้

LocationCity

เมืองที่ถูกตั้งค่าสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นในOffice 365

LocationCountry

ประเทศที่ถูกตั้งค่าสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นในOffice 365

LocationState

สถานะที่ถูกตั้งค่าสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นในOffice 365

LocationOffice

ผู้ใช้ office

ชื่อเรื่อง

ชื่อของผู้ใช้นี้

ลบ

ค่า true ถ้าผู้ใช้ที่ถูกลบจากOffice 365

DeletedDate

วันที่ถูกลบเมื่อผู้ใช้จากOffice 365

YAM_State

สถานะของผู้ใช้ในระบบ Yammer สามารถใช้งาน ลบ หรือหยุดชั่วคราว

YAM_ActivationDate

วันผู้ใช้เข้าสู่สถานะของงานใน Yammer

YAM_DeletionDate

วันที่ผู้ใช้เข้าสู่สถานะของการลบใน Yammer

YAM_SuspensionDate

วันที่ผู้ใช้เข้าสู่สถานะของถูกหยุดชั่วคราวใน Yammer

ตารางนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีกิจกรรมในบริการใด ๆ ในเดือนก่อนหน้า คอลัมน์จากการคำนวณที่ไว้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

UserID

ID ผู้ใช้

IDType

ชนิดของ id ถูกตั้งค่าเป็น 1 ถ้าผู้ใช้ Yammer ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ โดยใช้ ID ของพวกเขา Yammer หรือ 0 ถ้าพวกเขาเชื่อมต่อกับ Yammer โดยใช้ id ของตนOffice 365

กรอบเวลา (ซ่อน)

ตารางนี้มีแถวเดียวต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับเดือนเท่านั้น ใช้เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งลงในปฏิทิน

EXO_EmailSent (ซ่อน)

จำนวนของอีเมลที่ส่งไป

EXO_EmailReceived (ซ่อน)

จำนวนของอีเมลที่ได้รับ

EXO_EmailRead (ซ่อน)

จำนวนของกิจกรรมที่ผู้ใช้ตัวดำเนินอ่านอีเมล อาจเป็นหลายครั้งอ่านอีเมลอ่านได้ หรือข้อความอีเมที่ได้รับก่อนหน้านี้ได้

ODB_FileViewedModified (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่ผู้ใช้นี้มีกับบนใด ๆ OneDrive for Business (ตัวอย่างเช่น สร้าง อัปเด ลบ ดู หรือดาวน์โหลดไว้)

ODB_FileSynched (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่ถูกซิงโครไนซ์ผู้ใช้นี้บนใด ๆ OneDrive for Business

ODB_FileSharedInternally (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์นี้ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันภายในจาก OneDrive ใด ๆ สำหรับธุรกิจ

ODB_FileSharedExternally (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์นี้ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันภายนอกจากใด ๆ OneDrive for Business

ODB_AccessByOwner (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่มีผู้ใช้ด้วยที่อยู่บนของตนเอง OneDrive for Business

ODB_AccessOthers (ซ่อน)

จำนวนของผู้ใช้นี้มีกับไฟล์ใดอยู่บน OneDrive ของผู้ใช้อื่นสำหรับธุรกิจ

SPO_GroupFileViewedModified (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่มีผู้ใช้นี้มีบนไซต์กลุ่มใดก็

SPO_GroupFileSynched (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่ถูกซิงโครไนซ์นี้ผู้ใช้บนไซต์กลุ่มใด ๆ

SPO_GroupFileSharedInternally (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์นี้ผู้ใช้ภายในที่แชร์จากไซต์กลุ่มใดก็

SPO_GroupFileSharedExternally (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์นี้ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันภายนอกจากไซต์กลุ่มใดก็

SPO_GroupAccessByOwner (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่มีผู้ใช้ด้วยที่อยู่บนไซต์กลุ่มที่พวกเขาเป็นเจ้าของ

SPO_GroupAccessByOthers (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่มีผู้ใช้ด้วยที่อยู่บนไซต์กลุ่มผู้ใช้อื่นเป็นเจ้าของ

SPO_TeamFileViewedModified (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่ผู้ใช้นี้มีบนไซต์ทีม

SPO_TeamFileSynched (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่ถูกซิงโครไนซ์ผู้ใช้นี้จากไซต์ทีม

SPO_TeamFileSharedInternally (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์นี้ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันภายในจากไซต์ทีมใดก็

SPO_TeamFileSharedExternally (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่ผู้ใช้นี้แชร์ภายนอกจากไซต์ทีมใดก็

SPO_TeamAccessByOwner (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่มีผู้ใช้ด้วยที่อยู่บนไซต์ทีมที่พวกเขาเป็นเจ้าของ

SPO_TeamAccessByOthers (ซ่อน)

จำนวนของไฟล์ที่มีผู้ใช้ด้วยที่อยู่บนไซต์ทีมที่ผู้ใช้อื่นเป็นเจ้าของ

YAM_MessagePost (ซ่อน)

จำนวนของ Yammer ข้อความนี้ผู้ใช้ที่ติดประกาศ

YAM_MessageLiked (ซ่อน)

จำนวนของ Yammer ข้อความนี้ผู้ใช้"ถูกใจ"

YAM_MessageRead (ซ่อน)

จำนวนของ Yammer ผู้ใช้นี้อ่านข้อความ

SFB_P2PSummary (ซ่อน)

จำนวนของเพียร์ทูเพียร์เซสชันนี้ผู้ใช้ส่วนใน

SFB_ConfOrgSummary (ซ่อน)

จำนวนของเซสชันการประชุมที่จัดระเบียบผู้ใช้นี้

SFB_ConfPartSummary (ซ่อน)

จำนวนของเซสชันการประชุมนี้ผู้เข้าร่วม

IsUserDeleted (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงจริง/เท็จถ้าผู้ใช้จะถูกลบ การรวบรวมข้อมูลจากตารางสถานะผู้ใช้

HasEXOActivity (ซ่อน) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าจริง/เท็จถ้าผู้ใช้มีกิจกรรมใด ๆ Exchange Online

HasODBActivity (ซ่อน) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าจริง/เท็จถ้าผู้ใช้มีไดรฟ์หนึ่งใด ๆ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ

HasSFBActivity (ซ่อน) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าจริง/เท็จว่า ผู้ใช้มี Skype ใด ๆ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ

HasSPOActivity (ซ่อน) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าจริง/เท็จถ้าผู้ใช้มีใด ๆ กิจกรรมของ SharePoint Online

HasYAMActivity (ซ่อน) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าจริง/เท็จว่า ผู้ใช้มีกิจกรรมใด ๆ Yammer

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงผู้ใช้แต่ละคือผลิตภัณฑ์ใดที่ใช้งานอยู่ในรูปแบบเป็นข้อความ ตัวอย่าง: "ผู้ใช้งานเฉพาะใน Exchange Online "

UserActivity_MostRecentDate (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณสำหรับชื่อเดือนล่าสุด / ปีสำหรับรายงาน

จำเป็นต้องเอาสิ่งนี้

ตารางนี้แสดงเดือนเหนือ month นำข้อมูลในรูปของการเปิดใช้ งาน active การส่งกลับค่า และเวลาผู้ใช้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ภายในOffice 365 ก่อน ค่าOffice 365 แทนการใช้งานที่ใช้งานอยู่ในผลิตภัณฑ์

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

ผลิตภัณฑ์

ชื่อของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสรุปข้อมูลการใช้ Office 365 ค่าในคอลัมน์ผลิตภัณฑ์แสดงกิจกรรมข้ามใด ๆ ของผลิตภัณฑ์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

EnabledUsers

ผู้ใช้ถูกนับตามที่เปิดใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับเดือนเฉพาะเจาะจง ถ้าพวกเขามีผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้พวกเขาในระหว่างส่วนใด ๆ ของเดือนนั้น

ActiveUsers

ผู้ใช้จะถูกนับเป็นใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ในเดือนเฉพาะเจาะจง ว่าพวกเขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งของกิจกรรมสำคัญในผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่มีอยู่ในตารางผลิตภัณฑ์กิจกรรมของผู้เช่า

CumulativeActiveUsers

ผู้ใช้จะถูกนับในกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่สะสม เมื่อพวกเขาเป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ และทำกิจกรรมการนับตั้งแต่ต้นเก็บรวบรวมข้อมูลของเราแม้แต่ครั้งเดียว

MoMReturningUsers

ผู้ใช้ถูกนับเป็นแม่ที่ส่งกลับสำหรับเดือนเฉพาะเจาะจงถ้า พวกเขาถูกนับเป็นใช้งานอยู่ในเดือนเช่นในเดือนก่อนหน้า

FirstTimeUsers

ผู้ใช้จะถูกนับเป็นครั้งแรกผู้ใช้ในเดือนเฉพาะเจาะจง ถ้าเราตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มต้นของการรวบรวมข้อมูลในระบบรายงานนี้ใหม่ เมื่อถูกนับเป็นผู้ใช้ครั้งแรก แม้ว่าผู้ใช้นี้มีช่องว่างใหญ่ในกิจกรรมของพวกเขาจะ ไม่มีจะนับอีกเป็นผู้ใช้ครั้งแรก

ตารางนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับชุดของกิจกรรมในผลิตภัณฑ์ที่จะปรากฏเมื่อต้องการใช้ประเมินแตกต่างกัน

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้มากเพื่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสรุปข้อมูลการใช้ ค่า office 365 ในคอลัมน์ผลิตภัณฑ์แสดงถึงกิจกรรมทั่วทั้งคูณ

กิจกรรม

การตั้งค่าต่าง ๆ ของกิจกรรมในผลิตภัณฑ์ที่จะปรากฏเมื่อต้องการประเมินการใช้งาน

ActivityCount

นับจำนวนกิจกรรมแสดงจำนวนรวมของแต่ละกิจกรรมที่ทำงานในบริการระหว่างผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ สำหรับ SharePoint Online และ OneDrive for Business เฉพาะ ค่านี้แสดงจำนวนเอกสารที่ไม่ซ้ำกันที่ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการโต้ตอบ

ActiveUserCount

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รวมต่อแต่ละกิจกรรมตามผลิตภัณฑ์

TotalDurationInMinute

จำนวนของระยะเวลาเป็นนาที นำไปใช้กับ Skype สำหรับธุรกิจเท่านั้น

SPO-SiteType (ซ่อน) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยค่าชนิดไซต์ที่ได้รับมาจากแต่ละคอลัมน์กิจกรรมเพื่อแสดง (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) สำหรับ SharePoint Online เท่านั้น ใช้เป็นหลายต่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตาราง SPO SiteType

SFB-CollaborationType (จากคำนวณ)

งประกอบแต่ละ Skype สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่จัดกลุ่มตามคอลัมน์จากการคำนวณ (การประชุมจัดการ / เซสชัน P2P / ผู้เข้าร่วมประชุม)

TotalDurationinHours (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แปลงระยะเวลาทั้งหมดสำหรับ Skype สำหรับธุรกิจนาทีเป็นชั่วโมง

TotalDurationinDays (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แปลงระยะเวลาทั้งหมดสำหรับ Skype นาที Business เป็นวัน

ActivitySubType (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่ deriving ค่าเป็นข้อความจากคอลัมน์ชื่อกิจกรรม นี้ยังเปลี่ยนแปลงการตั้งชื่อกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ตรงกับคำศัพท์ทั่วไปสำหรับการรายงาน และแดชบอร์ดจำเป็น

ตารางนี้ประกอบด้วยข้อมูลสรุปข้ามทั้งหมดมีสิทธิ์การใช้ Exchange Online ผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายของผู้ใช้ ประกอบด้วยส่วนท้ายของเดือนสถานะระหว่างกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด ข้อมูลในตารางนี้ไม่สามารถข้ามหลายเดือน เดือนล่าสุดข้อมูลในตารางนี้แสดงสถานะล่าสุด

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

TotalMailboxes

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365

TotalItemBytes (ซ่อน)

จำนวนที่เก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด

MailboxesNoWarning

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดคำเตือนเกี่ยวกับเก็บข้อมูล

MailboxesIssueWarning (ซ่อน)

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มีคำเตือนสำหรับโควตาที่เก็บข้อมูลออก

MailboxesExceedSendQuota (ซ่อน)

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มีเกินโควตาส่ง

MailboxesExceedSendReceiveQuota (ซ่อน)

จำนวนของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มีเกินโควตาส่ง/รับ .

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

StorageUsed(KB/MB/GB/TB) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงการเก็บข้อมูลที่ใช้จากการคำนวณที่คำนวณของจำนวนไบต์ที่หาร โดยส่วนขนาดของไฟล์ที่เหมาะสม ประกอบด้วยข้อมูลข้อความ ตัวอย่างเช่น 13.50 TB

EXO-StorageType (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าของชนิดที่เก็บของตัวใดตัวหนึ่งบทความ KB/MB/GB/TB ในรูปแบบข้อความที่มาจาก StorageUsed(KB/MB/GB/TB) ตัวอย่างเช่น "TB"

DiskUsedbyStorageType (ซ่อน) (จากคำนวณ)

แสดงค่าตัวเลขของดิสก์ที่สามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณที่สืบทอดมาจาก StorageUsed(KB/MB/GB/TB) ตัวอย่างเช่น 13.50 ต่อรายการ

ตารางนี้แสดงเดือนเหนือ month ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ที่ผู้ใช้กำลังใช้การเชื่อมต่อกับ Exchange Online, Skype for Business และ Yammer ตารางนี้ยังไม่มีไคลเอ็นต์ที่ใช้ข้อมูลสำหรับ SharePoint Online และ OneDrive for Business

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์

ชื่อของผลิตภัณฑ์ Office 365

ClientId

ชื่อของแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์

UserCount

สรุปค่าของจำนวนผู้ใช้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดย clientid

ตารางนี้ประกอบด้วยเดือนเหนือ month ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการใช้งานหรือกิจกรรมของไซต์ SharePoint Online นี้ครอบคลุมไซต์ทีมและกลุ่มไซต์เท่านั้น ส่วนท้ายของเดือนสถานะของไซต์ SharePoint Online จะถูกแสดงในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้สร้างเอกสาร 5 และใช้ 10 เมกะไบต์สำหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด แล้วลบไฟล์บางไฟล์ และเพิ่มไฟล์เพิ่มเติมเพื่อให้ที่ส่วนท้ายของเดือน สถานะสำหรับไฟล์คือ 7 ระดับทั้งหมดที่ใช้ MB ของพื้นที่จัดเก็บ ค่าของ 5 แทนในตารางนี้ จะสิ้นสุดของรัฐเดือน ตารางนี้จะถูกซ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมจำนวนซ้ำกัน และใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างการอ้างอิงสองตาราง

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

SiteType (ซ่อน)

ไซต์ชนิดค่า (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) (ใด ๆ แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเหล่านี้ไซต์ 2)

TotalSites (ซ่อน)

จำนวนของไซต์ที่มีอยู่แล้วในส่วนท้ายของเดือนเฉพาะเจาะจง

DocumentCount (ซ่อน)

จำนวนรวมของเอกสารที่มีอยู่บนไซต์ที่ส่วนท้ายของเดือนเฉพาะเจาะจง

DiskQuota (ซ่อน)

ผลรวมจัดสรรโควตาที่เก็บรวมตลอดทั้งไซต์ทั้งหมดที่ส่วนท้ายของเดือนเฉพาะเจาะจง

DiskUsed (ซ่อน)

ผลรวมของพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ผลรวมตลอดทั้งไซต์ทั้งหมดที่ส่วนท้ายของเดือนเฉพาะเจาะจง

ActivityType (ซ่อน)

จำนวนของไซต์ที่บันทึกไฟล์กิจกรรมชนิดต่าง ๆ (ไฟล์ใดๆ/ใช้งานอยู่ / ไฟล์ข้อ ความ/INT/แฟ้ม ซิงค์ที่ใช้ร่วมกัน)

SitesWithOwnerActivities (ซ่อน)

จำนวนของไซต์หาผลรวมสำหรับเดือน ที่เจ้าของไซต์ทำกิจกรรมการไฟล์นั้น ๆ บนไซต์ของตนเอง

SitesWithNonOwnerActivities (ซ่อน)

จำนวนของไซต์หาผลรวมสำหรับเดือน ที่ผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากเจ้าของไซต์ทำกิจกรรมการไฟล์นั้น ๆ บนไซต์

ActivityTotalSites (ซ่อน)

จำนวนของไซต์ที่บันทึกกิจกรรมใด ๆ เหนือเดือน ถ้าไซต์ที่มีกิจกรรมก่อนหน้าในเดือน และถูกลบโดย ส่วนท้ายของเดือน แต่จะยังคงถูกนับรวมไซต์ใช้งานอยู่

ซ่อนใน PBIX ตารางนี้ประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับการใช้งาน/กิจกรรมของ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ส่วนท้ายของเดือนสถานะของ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้จะถูกแสดงในตารางนี้ ตัวอย่าง ถ้าผู้ใช้สร้างเอกสารที่ใช้ 10 เมกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บ แล้วลบกี่ และเพิ่มไฟล์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ส่วนท้ายของเดือน เขามี 7 แฟ้มที่ใช้ MB 5 ของพื้นที่จัดเก็บ 5 แล้วส่วนท้ายของเดือนค่าจะแสดงในตารางนี้ที่ส่วนท้ายของเดือนนั้น ตารางนี้จะถูกซ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมจำนวนซ้ำกัน และใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างการอ้างอิงสองตาราง

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

SiteType (ซ่อน)

ค่าเป็น "OneDrive"

TotalSites (ซ่อน)

ส่วนท้ายของเดือนจำนวน OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้

DocumentCount (ซ่อน)

ส่วนท้ายของเดือนนับจำนวนของเอกสาร

DiskQuota (ซ่อน)

ส่วนท้ายของเดือนโควตารวมจัดสรรให้กับ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

DiskUsed (ซ่อน)

ใช้ส่วนท้ายของเดือนรวมเนื้อที่ว่างสำหรับทั้งหมด OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้

ActivityType (ซ่อน)

ชนิดของกิจกรรมดำเนินการ โดยผู้ใช้ (ไฟล์ใดๆ/ใช้งานอยู่ / ไฟล์ข้อความที่แชร์/แฟ้มที่ใช้ร่วมกัน INT/ไฟล์ ที่ซิงค์)

SitesWithOwnerActivities (ซ่อน)

นับจำนวนของ OneDrive for Business บัญชีที่มีดำเนินการกิจกรรมไฟล์ โดยเจ้าของบัญชีผู้ใช้

SitesWithNonOwnerActivities (ซ่อน)

นับจำนวนของ OneDrive for Business บัญชีที่มีดำเนินการกิจกรรมไฟล์ โดยผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้

ActivityTotalSites (ซ่อน)

นับจำนวนของ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้ที่มีกิจกรรมไฟล์ที่ทำ โดยผู้ใดก็

ตารางประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานไคลเอ็นต์ของ Office และจำนวนนี้มีการเปิดใช้งานการสมัครใช้งานเหล่านั้น และยัง ช่วยให้การแบ่งย่อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ถูกเปิดใช้งาน

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้มากเพื่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ServicePlanName

ค่าของชื่อแผนบริการ

TotalEnabled

นับจำนวนของผู้ใช้เปิดใช้งานสำหรับแต่ละชื่อแผนบริการจนถึงวัน

TotalActivatedUsers

นับจำนวนของผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งานแต่ละแผนบริการจนถึงวัน

AndroidCount

นับจำนวนของการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละแผนบริการสำหรับอุปกรณ์ Android จนถึงวัน

iOSCount

นับจำนวนของการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละแผนบริการสำหรับอุปกรณ์ iOS จนถึงวัน

MacCount

นับจำนวนของการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละแผนบริการสำหรับอุปกรณ์ MAC จนถึงวัน

PcCount

นับจำนวนของการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละแผนบริการสำหรับอุปกรณ์พีซีจนถึงวัน

WinRtCount

นับจำนวนของการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละแผนบริการสำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile จนถึงวัน

การอ้างอิงตารางที่สร้างขึ้นภายใน Power BI

ตารางต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในไฟล์ pbix

การอ้างอิงตาราง

ข้อมูลในตาราง

การใช้งานกับผู้เช่า SharePoint

ประกอบด้วยข้อมูลจากตารางหนึ่งผู้เช่าแชร์จุดใช้เกี่ยวกับไซต์ SharePoint Online (ไซต์ชนิด =ทีม กลุ่ม และใดก็ได้) รวมทั้งไซต์ทั้งหมด ใช้พื้นที่จัดเก็บ จำนวนของเอกสารบนไซต์

กิจกรรมของผู้เช่า SharePoint

ประกอบด้วย metadata จากตารางหนึ่งผู้เช่า SharePoint ใช้เกี่ยวกับแบ่งกิจกรรมของ SharePoint Online โดยรวมไซต์และทำงานร่วมกัน มอบ ข้อมูลจัดกลุ่มตามชนิดของกิจกรรม (ใดๆ/ใช้งานอยู่ไฟล์/ไฟล์ข้อความที่แชร์/ไฟล์แชร์ INT/ไฟล์ ที่ซิงค์ด้วย) และไซต์ type(any/team/group)

การใช้งานกับผู้เช่า OneDrive

ประกอบด้วยข้อมูลจากตารางหนึ่งผู้เช่า OneDrive ใช้เกี่ยวกับผู้เช่าเช่นใช้พื้นที่จัดเก็บ จำนวนเอกสาร บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบน OneDrive for Business

กิจกรรมของผู้เช่า OneDrive

ประกอบด้วย metadata จากตารางใช้ OneDrive ผู้เช่าเกี่ยวกับ OneDrive for Business กิจกรรมแบ่ง โดยรวมบัญชีผู้ใช้และทำงานร่วมกัน มอบ การจัดกลุ่มข้อมูลตามชนิดของกิจกรรม (ไฟล์ใดๆ/ใช้งานอยู่/ไฟล์ข้อความที่ใช้ร่วมกัน / INT / ซิงค์ไฟล์)

กิจกรรมของผู้ใช้ SPO

ประกอบด้วยการผสาน และยกเลิก pivoted SharePoint Online ข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ (ตารางกิจกรรมของผู้ใช้และสถานะของผู้ใช้) ประกอบด้วยจำนวนกิจกรรม โดยกิจกรรม แผนก ชนิดของไซต์ และบริษัท และทุกแถวจะระบุ ด้วย id ผู้ใช้ ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับเดือนก่อนหน้านี้เท่านั้น

กิจกรรมภูมิภาค

ประกอบด้วย metadata ที่ผสาน และยกเลิก pivoted deriving จากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ (ตารางกิจกรรมของผู้ใช้) ประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ เมือง ประเทศ และจำนวนกิจกรรม โดยตัวระบุแถว (id ผู้ใช้) ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับเดือนก่อนหน้านี้เท่านั้น

SPOActive-ไซต์/ผู้ใช้/เอกสาร

ประกอบด้วย metadata ของคอลัมน์ที่ผสาน และแบบกำหนดเองจากต้นฉบับแหล่งกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผู้เช่า การใช้ งานผลิตภัณฑ์ของผู้เช่า และการใช้ งาน SharePoint ผู้เช่า ประกอบด้วยการเปรียบเทียบกับ active จำนวนรวมของไซต์/เอกสาร/ผู้ใช้ โดยไซต์ type(any/team/group)

ODBActive-บัญชีผู้ใช้/ผู้ใช้/เอกสาร

ประกอบด้วยคอลัมน์ที่ผสาน และแบบกำหนดเอง metadata จากแหล่งข้อมูลต้นฉบับกิจกรรม OneDrive ผู้เช่า ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้เช่า กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผู้เช่า และการ ใช้ OneDrive ผู้เช่า ประกอบด้วยจำนวนนับรวมเปรียบเทียบกับการใช้งานอยู่ของบัญชีผู้ใช้/เอกสาร/ผู้ใช้/กิจกรรมตามชนิดของกิจกรรม =ใดก็

ขยายส่วนต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละตารางอ้างอิง

ตารางประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับการใช้ SharePoint ที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับตารางข้อมูล - ใช้แบบออนไลน์ของ SharePoint ผู้เช่า คอลัมน์จากการคำนวณที่ไว้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

SiteType (ซ่อน)

ซึ่งมีค่าชนิดไซต์ (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) ที่ใช้เป็นหลายต่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตาราง SPO SiteType

DocumentCount

จำนวนรวมของเอกสารต่อเดือนแต่ละรายการ

TotalSites

สรุปค่าของไซต์ต่อเดือนแต่ละรายการ

DiskQuota (ซ่อน)

โควตาผลรวมของการใช้เนื้อที่ดิสก์สำหรับแต่ละเดือน

DiskUsed (ซ่อน)

จำนวนดิสก์ที่สามารถใช้สำหรับแต่ละเดือน

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงพื้นที่จัดเก็บใช้จากการคำนวณที่คำนวณโดยยึดตาม totalbytes หาร ด้วยส่วนขนาดของไฟล์ที่เหมาะสม ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความ ตัวอย่างเช่น 13.50 TB

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงโควตาดิสก์จากการคำนวณที่คำนวณโดยยึดตามโควตาดิสก์หาร ด้วยส่วนขนาดของไฟล์ที่เหมาะสม ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความ ตัวอย่างเช่น TB 1000

SPO StorageType (จากคำนวณ)

แสดงค่าของชนิดที่เก็บของตัวใดตัวหนึ่งบทความ KB/MB/กิ กะ ไบต์/TB ในรูปแบบข้อความที่มาจาก DiskUsed(KB/MB/GB/TB) คอลัมน์จากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น "TB"

SPO-QuotaType (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าชนิดโควตาของตัวใดตัวหนึ่งบทความ KB/MB/GB/TB ในรูปแบบข้อความที่มาจาก DiskQuota(KB/MB/GB/TB) ตัวอย่างเช่น "TB"

DiskUsedbyStorageType (จากคำนวณ)

แสดงค่าตัวเลขของดิสก์ที่สามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณที่สืบทอดมาจาก DiskUsed(KB/MB/GB/TB) ตัวอย่างเช่น 13.50 ต่อรายการ

DiskQuotabyStorageType (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าตัวเลขที่สืบทอดมาจาก DiskQuota(KB/MB/GB/TB) โควตาดิสก์ ตัวอย่างเช่น 13.50 ต่อรายการ

ตารางประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับกิจกรรม SharePoint ที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับตารางข้อมูล - ใช้แบบออนไลน์ของ SharePoint ผู้เช่า คอลัมน์จากการคำนวณที่ไว้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์ (ซ่อน)

ค่าเป็น "SharePoint"

SiteType (ซ่อน)

ไซต์ชนิดค่า (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) ใช้เป็นหลายต่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตาราง SPO SiteType

ActivityTotalSites

จำนวนของไซต์ SharePoint Online ที่ใช้งานสำหรับแต่ละเดือน

ActivityType

ชนิดของกิจกรรมดำเนินการ โดยผู้ใช้ (ไฟล์ใดๆ/ใช้งานอยู่ / ไฟล์ข้อ ความ/INT/แฟ้ม ซิงค์ที่ใช้ร่วมกัน)

SPO CollaboratedbyOwner

จำนวนของไซต์สำหรับแต่ละเดือนที่ดำเนินการกิจกรรมบนเจ้าของไซต์

SPO CollaboratedbyOthers

จำนวนของไซต์สำหรับแต่ละเดือนที่ดำเนินการกิจกรรมบนไซต์อื่น

SiteActivityCombo (จากคำนวณ)

ค่าของ SiteType และ ActivityType แบบรวม

ตารางประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับการใช้ OneDrive อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับตารางข้อมูล - ใช้ OnveDrive ผู้เช่า คอลัมน์จากการคำนวณที่ไว้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์ (ซ่อน)

ชื่อของผลิตภัณฑ์ OneDrive

DocumentCount

จำนวนรวมของเอกสารต่อเดือนแต่ละรายการ

TotalAccounts

สรุปค่าบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดต่อเดือนแต่ละรายการ

DiskQuota (ซ่อน)

โควตาผลรวมของการใช้เนื้อที่ดิสก์สำหรับแต่ละเดือน

DiskUsed (ซ่อน)

จำนวนดิสก์ที่สามารถใช้สำหรับแต่ละเดือน

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงการเก็บข้อมูลที่ใช้จากการคำนวณที่คำนวณโดยยึดตามจำนวนไบต์ที่หาร โดยส่วนขนาดของไฟล์ที่เหมาะสม ประกอบด้วยข้อมูลแบบข้อความ ตัวอย่างเช่น 13.50 TB

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงโควตาดิสก์ที่จากการคำนวณที่คำนวณโดยยึดตามโควตาดิสก์ที่สามารถหาร ด้วยส่วนขนาดของไฟล์ที่เหมาะสม ประกอบด้วยข้อมูลแบบข้อความ ตัวอย่างเช่น TB 1000

ODB-StorageType (จากคำนวณ)

แสดงค่าของชนิดที่เก็บของตัวใดตัวหนึ่งบทความ KB/MB/กิ กะ ไบต์/TB ในรูปแบบข้อความที่มาจาก DiskUsed(KB/MB/GB/TB) คอลัมน์จากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น "TB"

ODB-QuotaType (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าชนิดโควตาของตัวใดตัวหนึ่งบทความ KB/MB/GB/TB ในรูปแบบข้อความที่มาจาก DiskQuota(KB/MB/GB/TB) ตัวอย่างเช่น "TB"

DiskUsedbyStorageType (จากคำนวณ)

แสดงค่าตัวเลขของดิสก์ที่สามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณที่สืบทอดมาจาก DiskUsed(KB/MB/GB/TB) ตัวอย่างเช่น 13.50 ต่อรายการ

DiskQuotabyStorageType (จากคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงค่าตัวเลขที่สืบทอดมาจาก DiskQuota(KB/MB/GB/TB) โควตาดิสก์ ตัวอย่างเช่น 13.50 ต่อรายการ

ตารางประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับ OneDrive for Business กิจกรรมการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับตารางข้อมูล - ใช้ OnveDrive ผู้เช่า

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์ (ซ่อน)

ชื่อของผลิตภัณฑ์ OneDrive

ActivityTotalAccounts

จำนวนของ active OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้สำหรับแต่ละเดือน

ActivityType

ชนิดของกิจกรรมดำเนินการ โดยผู้ใช้ (ไฟล์ใดๆ/ใช้งานอยู่ / ไฟล์ข้อ ความ/INT/แฟ้ม ซิงค์ที่ใช้ร่วมกัน)

ODB CollaboratedbyOwner

นับจำนวนกิจกรรมรายเดือน โดยเจ้าของ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้

ODB CollaboratedbyOthers

กิจกรรมรายเดือนนับบนคนอื่น ๆ สำหรับ OneDrive สำหรับบัญชีผู้ใช้ทางธุรกิจ

ตารางประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ SharePoint ที่อ้างอิงจากต้นฉบับตารางต้นฉบับกิจกรรมของผู้ใช้และสถานะของผู้ใช้ คอลัมน์จากการคำนวณที่ไว้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

UserId

ผู้ใช้แต่ละรหัสที่ไม่ซ้ำกัน

กิจกรรม

ค่าที่ยกเลิก pivoted ของชื่อกิจกรรมจากคอลัมน์ตารางกิจกรรมของผู้ใช้ pivoted สำหรับ SharePoint Online เท่านั้น

นับจำนวน (ซ่อน)

นับจำนวนของกิจกรรม pivoted ยกเลิกจากกิจกรรมของผู้ใช้แต่ละสกุลเงิน pivoted การแถวสำหรับ SharePoint Online เท่านั้น

SPO-SiteType (ซ่อน) (จากการคำนวณ)

คอลัมน์จากการคำนวณที่มีค่าชนิดไซต์ (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) ที่ได้รับมาจากกิจกรรมของคอลัมน์ในตารางนี้ ใช้เป็นหลายต่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตาราง SPO SiteType

UserStateDept (จากคำนวณ)

ผสานคอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยค่าใดจากตารางข้อมูล - สถานะผู้ใช้โดยยึดตาม userid เป็นคีย์เข้าร่วม

UserStateCompany (จากคำนวณ)

ผสานคอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยค่าบริษัทจากตารางข้อมูล - สถานะผู้ใช้โดยยึดตาม userid เป็นคีย์เข้าร่วม

ตารางประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับกิจกรรมผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ตามภูมิภาคที่อ้างอิงจากต้นฉบับตารางต้นฉบับกิจกรรมของผู้ใช้และสถานะของผู้ใช้ คอลัมน์จากการคำนวณที่ไว้

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

UserId

ผู้ใช้แต่ละรหัสที่ไม่ซ้ำกัน

ผลิตภัณฑ์

ค่า pivoted ยกเลิกของชื่อผลิตภัณฑ์จากคอลัมน์ตารางกิจกรรมของผู้ใช้ pivoted ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจากชื่อกิจกรรมตัวย่อชื่อ และจะถูกแปลงเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตารางนี้

TotalActivityCount

นับจำนวนของกิจกรรม pivoted ยกเลิกจากตารางกิจกรรมของผู้ใช้ pivoted แถวสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

เมือง (จากคำนวณ)

ผสานคอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยค่าเมืองออกจากตารางข้อมูล - สถานะผู้ใช้โดยยึดตาม userid เป็นคีย์เข้าร่วม

ประเทศ (จากคำนวณ)

ผสานคอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยค่าประเทศจากตารางข้อมูล - สถานะผู้ใช้โดยยึดตาม userid เป็นคีย์เข้าร่วม

ตารางประกอบด้วยการใช้งานอยู่เปรียบเทียบกับจำนวนรวมของไซต์/เอกสาร/ผู้ใช้ โดย "ใดๆ" เป็นชนิดกิจกรรม

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์ (ซ่อน)

ค่าเป็น "SharePoint"

SiteType (ซ่อน)

ไซต์ชนิดค่า (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) ใช้เป็นหลายต่อหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตาราง SPO SiteType

ActivityType (ซ่อน)

ชนิดของกิจกรรมที่กรอง SiteType "ใดๆ" เท่านั้น

SiteActivityType (ซ่อน)

คอลัมน์ที่ประกอบด้วยข้อมูล SiteType และ ActivityType ด้วยตัวคั่น "/" แบบรวม

TotalActiveSites

จำนวนรวมของไซต์ SharePoint Online ที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน

SPO CollaboratedbyOwner

จำนวนของไซต์สำหรับแต่ละเดือนที่ดำเนินการกิจกรรมบนเจ้าของไซต์

SPO CollaboratedbyOthers

จำนวนของไซต์สำหรับแต่ละเดือนที่ดำเนินการกิจกรรมบนไซต์อื่น

เอกสารที่ใช้งาน

จำนวนรวมของเอกสารที่ใช้งานอยู่ใน SharePoint Online ต่อเดือน

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนรวมของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน SharePoint Online ต่อเดือน

DocumentCount

จำนวนรวมของเอกสาร SharePoint Online ต่อเดือนแต่ละรายการ

TotalSites

จำนวนรวมของไซต์ SharePoint Online ต่อเดือนแต่ละรายการ

ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน

จำนวนรวมของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับ SharePoint Online ต่อเดือนแต่ละรายการ

ตารางประกอบด้วยจำนวนนับรวมเปรียบเทียบกับการใช้งานอยู่ของไซต์/เอกสาร/ผู้ใช้ โดย "ใดๆ" เป็นชนิดกิจกรรม

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

กรอบเวลา (ซ่อน)

คอลัมน์นี้มีค่าวัน ใช้เป็นความหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับตารางปฏิทิน

ผลิตภัณฑ์ (ซ่อน)

ค่าเป็น "OneDrive"

ActivityType (ซ่อน)

ชนิดของกิจกรรมที่กรอง SiteType "ใดๆ" เท่านั้น

ActivityTotalAccounts

จำนวนรวมของ active OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้ต่อเดือน

เอกสารที่ใช้งาน

จำนวนรวมของเอกสารที่ใช้งานอยู่ใน OneDrive for Business ต่อเดือน

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนรวมของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน OneDrive for Business ต่อเดือน

DocumentCount

จำนวนรวมของ OneDrive สำหรับเอกสารทางธุรกิจต่อเดือนแต่ละรายการ

TotalAccounts

จำนวนรวมของ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้ต่อเดือนแต่ละ

ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน

จำนวนรวมของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับ OneDrive for Business ต่อเดือนแต่ละรายการ

ตาราง pivot ที่สร้างขึ้น ด้วย Power BI

ตารางต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในไฟล์ pbix

ตาราง pivot

ข้อมูลในตาราง

ปฏิทิน

ประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับกรอบเวลาจาก 2016 2050 ความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นในตารางทั้งหมดในชุดเนื้อหาสำหรับง่ายกว่ากรองตามเวลาระหว่างรายงานทั้งหมด

ชนิดของ SPO ไซต์

ประกอบด้วย metadata เกี่ยวกับไซต์ distinct ชนิดค่าที่ประกอบด้วยระหว่าง SharePoint (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม) แสดงตัวเลือกให้ข้ามหลายตารางในรายงานเดียว

ขยายส่วนต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละตาราง pivot

ตารางประกอบด้วยข้อมูลปฏิทินกับวันตั้งแต่ 1/1/1016-12/31/2050 Pivot ตารางเพื่อแสดงเวลาจัดทำแนวโน้มข้ามรายงานทั้งหมด และมีความสอดคล้องกันของข้อมูลและการโต้ตอบระหว่างตาราง

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

วันที่

ค่าวันจากการคำนวณ (ว/ด/yyyy)

DayofWeek

ข้อความจากการคำนวณวันของสัปดาห์ค่า

DayofWeekNo

วันที่จากการคำนวณของจำนวนสัปดาห์

IsInPrevOrCurrentYear

คอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วย true ถ้าวันที่ในตารางนี้ประกอบด้วยวันที่ในปีนี้หรือปีที่แล้ว และ false ถ้าไม่ได้

IsInPrevYear

คอลัมน์จากการคำนวณที่ขึ้นต้นด้วยจริง/เท็จถ้าวันที่ในตารางนี้เท่านั้นที่มีอยู่จากปีก่อนหน้า

MonthName

ข้อความจากการคำนวณแสดงข้อมูล Month name

MonthNo

จำนวนเดือนจากการคำนวณ

ไตรมาส

คอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยตัวย่อสำหรับไตรมาส ตัวอย่างเช่น "Q1"

เทอม

คอลัมน์จากการคำนวณที่ประกอบด้วยตัวย่อสำหรับเทอม ตัวอย่างเช่น "เทอม 1"

ปี

ค่าจากการคำนวณสำหรับแต่ละปี ("yyyy")

YearQuarter

คอลัมน์จากการคำนวณสำหรับค่าไตรมาสปี ตัวอย่างเช่น "2016 Q1"

ตารางประกอบด้วยข้อมูลชนิดไซต์ SPO ไม่ซ้ำกัน ประกอบด้วยของแถวที่สาม

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบายของคอลัมน์

SiteType

ค่าที่แตกต่างของชนิดของไซต์ SharePoint Online (ใดๆ/ทีม/กลุ่ม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แพคภาษาสำหรับเนื้อหาที่นำ office 365
pack เนื้อหาของนำ Power BI สำหรับ Office 365 ที่เปิดใช้งาน
ทำงานกับรายงานในแพคความเนื้อหานำ Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×