ตัวแก้ไข - ผู้ช่วยการเขียนของคุณ

ตัวแก้ไขจะตรวจสอบเอกสารหรือข้อความอีเมลของคุณฌพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์ และให้คำแนะนำสำหรับสไตล์การเขียน ตัวแก้ไขจะให้คำแนะนำในการเขียนบริบท โดยใช้การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office.

การพิสูจน์อักษรด้วยตัวแก้ไข

อ่านตรวจทานเอกสารทั้งหมดของคุณด้วยการกด F7 หรือโดยการเลือก การสะกดและไวยากรณ์ บนแท็บ รีวิว

ตัวแก้ไขจะทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดที่พบในเอกสารของคุณขณะที่คุณพิมพ์: เส้นหยักสีแดงสำหรับการสะกด ขีดเส้นใต้คู่สีน้ำเงินสำหรับไวยากรณ์ และเส้นประสีทองสำหรับสไตล์การเขียน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: เส้นหยักสีทองจะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

ตัวแก้ไขจะตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณเห็นเส้นหยักสีแดงใต้คำ ให้คลิกขวาที่คำ และเลือกหนึ่งในคำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

 • คำแนะนำในการสะกดมีคำเหมือนเพื่อช่วยระบุระหว่างตัวเลือก เลือกคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขการสะกด

 • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมเริ่มต้นเพื่อให้ตัวแก้ไขหยุดทำเครื่องหมายว่าสะกดผิด ให้เลือก เพิ่มลงในพจนานนุกรม

 • เมื่อต้องการข้ามคำในเอกสารหรืออีเมลนี้โดยไม่ต้องเพิ่มลงในพจนานุกรมการสะกด ให้เลือก ละเว้นทั้งหมด

 • เลือก อ่านออกเสียง ถ้าคุณต้องการฟังคำแนะนำที่เลือก

 • เลือก เพิ่มเมื่อต้องการแก้ไขอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำที่คุณให้ตัวแก้ไขแทนที่คำที่พบเสมอ (คุณยังสามารถเข้าถึง ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ จากเมนูบริบท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวเลือก ให้ดู เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ)

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเลือกการสะกด ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น เรากำลังทยอยเผยแพร่ฟีเจอร์นี้ คุณจึงอาจไม่เห็นทันที ถ้าคุณเป็นสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

  ที่นี่ คุณสามารถให้ข้อความที่เลือกในปัจจุบนอ่านออกเสียงได้โดยการเลือกไอคอนลำโพง สำหรับคำแนะนำแต่ละรายการ คุณสามารถฟังคำแนะนำ (เลือก อ่านออกเสียง) เช่นเดียวกับการฟังการสะกดคำ (สะกดคำ)

ตัวแกไขจะตรวจสอบปัฐหาทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณเห็นขีดเส้นใต้คู่สีน้ำเงิน ให้คลิกขวาที่คำหรือวลีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • คำแนะนำทางไวยากรณ์มีคำอธิบายอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าจะแก้ปัญหาหรือไม่และอย่างไร

 • เมื่อต้องการละเว้นคำหรือวลี และย้ายไปที่ถัดไป ให้เลือก ละเว้น

 • เลือก อ่านออกเสียง เพื่อฟังคำแนะนำที่เลือก

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาทางไวยากรณ์ ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น เรากำลังทยอยเผยแพร่ฟีเจอร์นี้ คุณจึงอาจไม่เห็นทันที ถ้าคุณเป็นสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

  ที่นี่ คุณสามารถให้ข้อความที่เลือกในปัจจุบนอ่านออกเสียงได้โดยการเลือกไอคอนลำโพง เมื่อต้องการฟังคำแนะนำ ให้คุณเลือก อ่านออกเสียง

หมายเหตุ: ในขณะนี้ ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

Word ตรวจสอบสำหรับปัญหาสไตล์ และระบุคำหรือวลีด้วยขีดเส้นใต้แบบประสีทอง คลิกขวาบนคำหรือวลีที่ถูฏขีดเส้นใต้ และพิจารณาคำแนะนำอื่นๆ

คำแนะนำสไตล์การเขียนมีคำอธิบายสั้นๆ เพื่ออธิบายปัญหาสไตล์ ตัวแก้ไขจะตรวจสอบต่อไปนี้:

 • คำที่ซับซ้อน*

 • การใช้คำย่อ*

 • สำนวนซ้ำๆ ซากๆ*

 • ภาษาไม่เป็นทางการ*

 • ประโยคปฏิเสธซ้อน*

 • ภาษาเฉพาะวงการ*

 • การทำให้เป็นคำนาม

 • ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ*

 • ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำที่ไม่รู้จัก (ไม่มีคำแนะนำพร้อมใช้งาน)*

 • การใช้คำฟุ่มเฟือย

 • คำในกริยา infinitive แยก* (มากกว่าหนึ่ง)

 • ภาษาที่ระบุเพศ*

 • คำแสดงความไม่แน่นอน*

 • สแลง*

 • เครื่องหมายจุลภาคอ็อกซ์ฟอร์ด*

 • เครื่องหมายวรรคตอนที่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ*

 • ช่องว่างระหว่างประโยค*

สิ่งสำคัญ: เปิดใช้งานตัวเลือกสไตล์โดยไปที่ตัวเลือก การพิสูจน์อักษร และเลือกการตั้งค่า ไวยากรณ์และเพิ่มเติม ในดรอปดาวน์ สไตล์การเขียน ดู วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไข ด้านล่างนี้

 • เมื่อต้องการละเว้นปัญหาสไตล์ และย้ายไปที่ถัดไป ให้เลือก ละเว้น

 • เลือก อ่านออกเสียง เพื่อฟังคำแนะนำที่เลือก

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาทางไวยากรณ์ ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่างตัวแก้ไข

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น เรากำลังทยอยเผยแพร่ฟีเจอร์นี้ คุณจึงอาจไม่เห็นทันที ถ้าคุณเป็นสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

เมื่อต้องการเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและคำแนะนำของสไตล์การเขียน ให้ดู เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียน

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไข

ใน Word ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรโดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าไวยากรณ์และสไตล์ค่างๆ โดยขึ้นอยู่กับว่าการตั้งค่าใดเหมาะสมกับเอกสารของคุณที่สุด

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไขถูกตั้งค่าเป็น ไวยากรณ์และเพิ่มเติม และเลือกตัวเลือกสไตล์การใช้คำฟุ่มเฟือยและการทำให้เป็นคำนาม

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร เพื่อเปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร

 2. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ให้เลือก การตั้งค่า

  เมนู สไตล์การเขียน ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์มีสองตัวเลือก: ไวยากรณ์ หรือ ไวยากรณ์และเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้งาน

 3. เลือก ไวยากรณ์และเพิ่มเติม เพื่อใช้ตัวเลือกสไตล์

  เลื่อนลงไปเพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และเลือก หรือล้างกฎใดๆ ที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะหรือละเว้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับเอกสารหรือรายการทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เพียงเอกสารปัจจุบันที่คุณกำลังใช้งาน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกลับไปยังการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไขเริ่มต้น ให้เลือก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

ใน Outlook ตัวแก้ไขสามารถตั้งค่าสถานะคำหรือวลีสำหรับปัญหาไวยากรณ์หรือสไตล์ขณะที่คุณพิมพ์อีเมล และให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการใช้บริการการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไข

 1. สร้าง หรือเปิดอีเมล

 2. เลือกแท็บ ไฟล์ และเลือก ตัวเลือก

 3. เลือก จดหมาย แล้วเลือก ตัวเลือกตัวแก้ไข...

 4. เลือก การพิสูจน์อักษร

 5. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้ทำต่อไปนี้:

  • เลือก ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ ซึ่งจะทำเครื่องหมายทั้งข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (สีน้ำเงิน) และสไตล์ (สีทอง) ขณะที่คุณพิมพ์

  • เลือก การตั้งค่า

   เมนู สไตล์การเขียน ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์มีสองตัวเลือก: ไวยากรณ์ หรือ ไวยากรณ์และเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้งาน

  • เลือก ไวยากรณ์และเพิ่มเติม เพื่อใช้ตัวเลือกสไตล์

   เลื่อนลงไปเพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และเลือก หรือล้างกฎใดๆ ที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะหรือละเว้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับเอกสารหรือรายการทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เพียงเอกสารปัจจุบันที่คุณกำลังใช้งาน

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกลับไปยังการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไขเริ่มต้น ให้เลือก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

 6. เลือก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียนใน Office 2016

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์ใน Office 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×