ตัวแก้ไข - ผู้ช่วยการเขียนของคุณ

ตัวแก้ไขจะตรวจสอบเอกสารหรือข้อความอีเมลของคุณสำหรับข้อผิดพลาดด้านการสะกดและไวยากรณ์ และเสนอคำแนะนำที่ช่วยปรับปรุงเอกสารของคุณ

ตัวแก้ไขสามารถระบุการสะกดผิด ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ ปัญหาด้านสไตล์การเขียนขณะที่คุณพิมพ์ด้วย Word หรือ Outlook ตัวแก้ไขจะทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดขณะที่คุณพิมพ์: เส้นหยักสีแดงสำหรับการสะกด เส้นใต้คู่สีนำ้เงินสำหรับไวยากรณ์ และเส้นประสีทองสำหรับตำแหน่งที่ตัวแก้ไขให้คำแนะนำเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการเขียน

ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของตัวแก้ไขจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี การสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น

บานหน้าต่างภาพรวมของตัวแก้ไขเป็นฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและขณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับ Office Insider เท่านั้น

ตัวแก้ไขจะตรวจหาข้อผิดพลาดด้านการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ หรือเมื่อคุณพิสูจน์อักษรทั้งเอกสารที่คุณจะได้รับการแก้ไขการสะกดที่ไฮไลต์แบบภาพรวมที่จำเป็นในเอกสารของคุณ เลือกการแก้ไข การสะกด ในบานหน้าต่างตัวแก้ไขเพื่อแก้ไขการสะกดผิดในเอกสารของคุณ เมื่อคุณเห็นเส้นหยักสีแดงด้านล่างคำ ให้คลิกขวาที่คำนั้นและเลือกคำแนะนำข้อใดข้อหนึ่งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

แสดงข้อผิดพลาดด้านการสะกดในเอกสาร Word

 • คำแนะนำการสะกดจะมาพร้อมกับคำพ้องความหมาย (ถ้ามี) เพื่อช่วยให้คุณเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อ

 • ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณคลิกลูกศรบนเมนูบริบท:

  1. เลือก อ่านออกเสียง ถ้าคุณต้องการฟังคำแนะนำปัจจุบัน

  2. เลือก เปลี่ยนทั้งหมด ถ้าคุณต้องการแทนที่ด้วยคำแนะนำปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อผิดพลาดการสะกดเดิมปรากฏขึ้นในเอกสารปัจจุบัน

  3. เลือก เพิ่มลงในการแก้ไขอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำที่คุณต้องการให้ตัวแก้ไขแทนที่คำที่พบเสมอ (คุณยังสามารถเข้าถึง ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากเมนูบริบทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวเลือก ให้ดู เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ)

 • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมเริ่มต้นเพื่อให้ตัวแก้ไขหยุดทำเครื่องหมายว่าสะกดผิด ให้เลือก เพิ่มลงในพจนานุกรม

 • เมื่อต้องการข้ามคำในเอกสารหรืออีเมลนี้โดยไม่ต้องเพิ่มลงในพจนานุกรมการสะกด ให้เลือก ละเว้นทั้งหมด

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและการดำเนินการที่มีทั้งหมดสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านการสะกด ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข

  1. อาจพบคำอธิบายแบบละเอียดของปัญหาด้านไวยากรณ์ในส่วนบนของบานหน้าต่างตัวแก้ไข

  2. คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงประโยคที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์โดยการเลือก ไอคอนรูปลำโพง ถ้าคุณเลือกส่วนหนึ่งของประโยคภายในกล่องข้อความนั้นก่อนที่จะเลือกไอคอนรูปลำโพง คุณจะได้ยินแค่ส่วนนั้น

  3. คำแนะนำด้านไวยากรณ์แต่ละรายการในบานหน้าต่างคือปุ่มแยก เลือก ปุ่มหลัก ของปุ่มแยกเพื่อเลือกคำแนะนำนั้นและแทรกลงในเอกสาร หรือคุณสามารถเลือก ปุ่มลูกศร ของปุ่มแยกเพื่อเปิดเมนูย่อยที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปนี้ที่คุณสามารถดำเนินการกับคำแนะนำนั้น: คุณสามารถฟังคำแนะนำแต่ละรายการได้ ให้เลือก อ่านออกเสียง และฟังการสะกดทีละตัวอักษร เลือก สะกดคำ

ตัวแก้ไขจะตรวจหาปัญหาด้านไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ หรือเมื่อคุณพิสูจน์อักษร (กด F7) เอกสารทั้งหมด คุณจะได้รับภาพรวมที่เน้นการแก้ไขทางไวยากรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในเอกสารของคุณ เลือกการแก้ไข ไวยากรณ์ ในบานหน้าต่างตัวแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาด้านไวยากรณ์ในเอกสารของคุณ เมื่อคุณเห็นเส้นใต้คู่สีน้ำเงิน ให้คลิกขวาที่คำหรือวลีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

แสดงข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์

 • คำแนะนำด้านไวยากรณ์จะมาพร้อมกับคำอธิบายแบบย่อ ที่จะช่วยคุณตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาหรือไม่และจะทำอย่างไร

 • ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณคลิกลูกศรบนเมนูบริบท:

  1. เลือก อ่านออกเสียง เพื่อฟังคำแนะนำที่เลือก

  2. เมื่อต้องการละเว้นคำหรือวลี แล้วย้ายไปที่คำถัดไป ให้เลือก ละเว้นหนึ่งครั้ง

  3. เลือก ไม่ต้องตรวจสอบปัญหานี้ เพื่อละเว้นข้อผิดพลาดนี้ในครั้งนี้สำหรับทั้งเอกสาร

  4. เมื่อต้องการดูคำอธิบายแบบละเอียดของปัญหาด้านไวยากรณ์และดูตัวอย่างการเขียน ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข

   • สามารถอ่านคำอธิบายแบบละเอียดของปัญหาด้านไวยากรณ์ในส่วนบนของบานหน้าต่าง

   • คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงประโยคที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์โดยการเลือก ไอคอนรูปลำโพง ถ้าคุณเลือกส่วนหนึ่งของประโยคภายในกล่องข้อความนั้นก่อนที่จะเลือกไอคอนรูปลำโพง คุณจะได้ยินแค่ส่วนนั้น

   • คำแนะนำด้านไวยากรณ์แต่ละรายการในบานหน้าต่างคือปุ่มแยก เลือก ปุ่มหลัก ของปุ่มแยกเพื่อเลือกคำแนะนำนั้นและแทรกลงในเอกสาร หรือคุณสามารถเลือก ปุ่มลูกศร ของปุ่มแยกเพื่อเปิดเมนูย่อยที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปนี้ที่คุณสามารถดำเนินการกับคำแนะนำนั้น: คุณสามารถฟังคำแนะนำแต่ละรายการได้ ให้เลือก อ่านออกเสียง และฟังการสะกดทีละตัวอักษร เลือก สะกดคำ

ตัวแก้ไขจะตรวจหาสไตล์และปัญหาด้านการเขียนขั้นสูงอื่นๆ และไฮไลต์คำหรือวลีด้วยเส้นใต้แบบจุดสีทอง คลิกขวาคำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้ แล้วพิจารณาคำแนะนำทางเลือกข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อคุณพิสูจน์อักษร (กด F7) ทั้งเอกสาร คุณจะได้รับความรวมที่เน้นการปรับปรุงด้านการเขียนทั้งหมดที่จำเป็นในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ขณะนี้ เส้นประสีทองพร้อมใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเท่านั้น

แสดงข้อผิดพลาดด้านสไตล์การเขียน

คำแนะนำด้านสไตล์การเขียนจะมาพร้อมกับคำอธิบายอย่างย่อ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาหรือไม่และจะทำอย่างไร

ตัวแก้ไขจะตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • คำที่ซับซ้อน*

 • การใช้คำย่อ*

 • สำนวนซ้ำๆ ซากๆ*

 • ภาษาไม่เป็นทางการ*

 • ประโยคปฏิเสธซ้อน*

 • ภาษาเฉพาะวงการ*

 • การทำให้เป็นคำนาม

 • ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ*

 • ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำที่ไม่รู้จัก (ไม่มีคำแนะนำพร้อมใช้งาน)*

 • การใช้คำฟุ่มเฟือย

 • คำในกริยา infinitive แยก* (มากกว่าหนึ่ง)

 • ภาษาที่ระบุเพศ*

 • คำแสดงความไม่แน่นอน*

 • สแลง*

 • เครื่องหมายจุลภาคอ็อกซ์ฟอร์ด*

 • เครื่องหมายวรรคตอนที่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ*

 • ช่องว่างระหว่างประโยค*

สิ่งสำคัญ: เปิดใช้งานตัวเลือกสไตล์โดยไปที่ตัวเลือก การพิสูจน์อักษร และเลือกการตั้งค่า ไวยากรณ์และเพิ่มเติม ในดรอปดาวน์ สไตล์การเขียน ดู วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไข ด้านล่างนี้

 • คำแนะนำสไตล์อ่านเขียนแต่ละรายการในเมนูคลิกขวาคือปุ่มแยก เลือกปุ่มหลักของปุ่มแยกเพื่อเลือกคำแนะนำนั้นและแทรกลงในเอกสาร หรือ คุณสามารถเลือกปุ่มลูกศรของปุ่มแยกเพื่อเปิดเมนูย่อยที่มีการกระทำเพิ่มเติมต่อไปนี้ที่คุณสามารถทำกับคำแนะนำนั้น:

  1. เลือก อ่านออกเสียง เพื่อฟังคำแนะนำที่เลือก

  2. เมื่อต้องการละเว้นปัญหาด้านสไตล์ และย้ายไปยังปัญหาถัดไป ให้เลือก ละเว้นหนึ่งครั้ง

  3. เลือก ไม่ต้องตรวจสอบปัญหานี้ เพื่อละเว้นข้อผิดพลาดนี้ในครั้งนี้สำหรับทั้งเอกสาร

 • เมื่อต้องการดูคำอธิบายเพิ่มเติมแบบละเอียดของปัญหาด้านสไตล์การเขียนและตัวอย่างการเขียน ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข

  1. สามารถดูคำอธิบายแบบละเอียดของคำแนะนำสไตล์การเขียนในบานหน้าต่างส่วนบน

  2. คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงประโยคที่มีคำแนะนำด้านสไตล์การเขียนได้ โดยเลือกไอคอนรูปลำโพง ถ้าคุณเลือกส่วนหนึ่งของประโยคภายในกล่องข้อความนั้นก่อนที่จะเลือกไอคอนรูปลำโพง คุณจะได้ยินแค่ส่วนนั้น

  3. คำแนะนำสไตล์อ่านเขียนแต่ละรายการในบานหน้าต่างคือปุ่มแยก เลือกปุ่มหลักของปุ่มแยกเพื่อเลือกคำแนะนำนั้นและแทรกลงในเอกสาร หรือ คุณสามารถเลือกปุ่มลูกศรของปุ่มแยกเพื่อเปิดเมนูย่อยที่มีการกระทำเพิ่มเติมต่อไปนี้ที่คุณสามารถทำกับคำแนะนำนั้น:

  4. คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงแต่ละคำแนะนำ ให้เลือก อ่านออกเสียง และฟังการสะกดทีละตัวอักษร ให้เลือก สะกดคำ

เมื่อต้องการเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและคำแนะนำด้านสไตล์การเขียน ให้ดู เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียน

พิสูจน์อักษรเอกสารทั้งหมดด้วยภาพรวมของตัวแก้ไข

ภาพรวมของตัวแก้ไขจะนำเสนอการแบ่งชนิดข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในเอกสารของคุณ และให้ตัวเลือกในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

 1. ใน Word ให้พิสูจน์อักษรเอกสารทั้งหมดของคุณโดยกด F7 หรือโดยเลือก ตรวจสอบเอกสาร บนแท็บ รีวิว

  แสดง ตรวจสอบเอกสาร ภายใต้แท็บ รีวิว
 2. บานหน้าต่างตัวแก้ไขจะแสดงภาพรวมของจำนวนข้อผิดพลาดและชนิดข้อผิดพลาด (การสะกด ไวยากรณ์ และสไตล์) ที่พบในเอกสาร

  แสดงภาพรวมของปัญหาด้านการพิสูจน์อักษร
 3. คลิกที่ประเภทใดก็ตามที่จะแก้ไขปัญหาในเอกสาร

คุณสามารถดูการสะกดผิด ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และปัญหาด้านสไตล์การเขียนขณะที่คุณพิมพ์ด้วย Word หรือ Outlook 2016 ตัวแก้ไขจะทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดขณะที่คุณเขียน: เส้นหยักสีแดงสำหรับการสะกด เส้นใต้คู่สีน้ำเงินสำหรับไวยากรณ์ และสไตล์การเขียน

ตัวแก้ไขจะตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณเห็นเส้นหยักสีแดงใต้คำ ให้คลิกขวาที่คำ และเลือกหนึ่งในคำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

แสดงเมนูบริบทข้อผิดพลาดด้านการสะกด
 • คำแนะนำการสะกดจะมาพร้อมกับคำพ้องความหมาย (ถ้ามี) เพื่อช่วยให้คุณเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อ

 • ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณคลิกลูกศรบนเมนูบริบท:

  1. เลือก อ่านออกเสียง ถ้าคุณต้องการฟังคำแนะนำปัจจุบัน

  2. เลือก เพิ่มลงในการแก้ไขอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำที่คุณต้องการให้ตัวแก้ไขแทนที่คำที่พบเสมอ (คุณยังสามารถเข้าถึง ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากเมนูบริบทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวเลือก ให้ดู เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ)

 • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมเริ่มต้นเพื่อให้ตัวแก้ไขหยุดทำเครื่องหมายว่าสะกดผิด ให้เลือก เพิ่มลงในพจนานุกรม

 • เมื่อต้องการข้ามคำในเอกสารหรืออีเมลนี้โดยไม่ต้องเพิ่มลงในพจนานุกรมการสะกด ให้เลือก ละเว้นทั้งหมด

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและการดำเนินการที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านการสะกด ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข

  หมายเหตุ: บานหน้าต่างตัวแก้ไขจะพร้อมใช้งานสำหรับ Word เท่านั้น

ตัวแก้ไขจะตรวจหาปัญหาด้านไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ หรือเมื่อคุณพิสูจน์อักษร (กด F7) เอกสารทั้งหมด คุณจะได้รับภาพรวมที่เน้นการแก้ไขทางไวยากรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในเอกสารของคุณ

แสดงเมนูบริบทข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์

 • คำแนะนำไวยากรณ์จะมาพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆ ที่อยู่ด้านบนในเมนูคลิกขวา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาหรือไม่และจะทำอย่างไร

 • ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณคลิกลูกศรบนเมนูบริบท:

  1. เลือก อ่านออกเสียง เพื่อฟังคำแนะนำที่เลือก

  2. เมื่อต้องการละเว้นคำหรือวลี แล้วย้ายไปที่คำถัดไป ให้เลือก ละเว้นหนึ่งครั้ง

  3. เมื่อต้องการดูคำอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึ้นของปัญหาด้านไวยากรณ์ และตัวอย่างด้านการเขียน ให้เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างตัวแก้ไขจะพร้อมใช้งานสำหรับ Word เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

เรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ด้วยตนเอง

 • การตรวจสอบการสะกดพร้อมใช้งานใน 89 ภาษา

 • การสะกดคำตามบริบทพร้อมใช้งานใน 7 ภาษา (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน บราซิล โปรตุเกส อิตาลี นอร์เวย์)

 • การตรวจสอบไวยากรณ์พร้อมใช้งานใน 22 ภาษา (7 ภาษาข้างต้นและรัสเซีย ญี่ปุ่น ดัตช์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน โปรตุเกส [ยุโรป] โปแลนด์ อาหรับ เช็ก ตุรกี เกาหลี จีน [ประยุกต์] จีน [ดั้งเดิม] ฮังการี)

 • ความช่วยเหลือด้านการเขียน (เส้นประสีทอง) พร้อมใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเท่านั้น

ใน Word ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรโดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าไวยากรณ์และสไตล์ค่างๆ โดยขึ้นอยู่กับว่าการตั้งค่าใดเหมาะสมกับเอกสารของคุณที่สุด

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไขถูกตั้งค่าเป็น ไวยากรณ์และอื่นๆ และเลือกตัวเลือกสไตล์การใช้คำฟุ่มเฟือยและการทำให้เป็นคำนามไว้

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร เพื่อเปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร

 2. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ให้เลือก การตั้งค่า

  เมนู สไตล์การเขียน ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์มีสองตัวเลือก: ไวยากรณ์ หรือ ไวยากรณ์และเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้งาน

 3. เลือก ไวยากรณ์และเพิ่มเติม เพื่อใช้ตัวเลือกสไตล์

  เลื่อนลงไปเพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และเลือก หรือล้างกฎใดๆ ที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะหรือละเว้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับเอกสารหรือรายการทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เพียงเอกสารปัจจุบันที่คุณกำลังใช้งาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไขเริ่มต้น ให้เลือก รีเซ็ตทั้งหมด

ใน Outlook ตัวแก้ไขสามารถตั้งค่าสถานะคำหรือวลีสำหรับปัญหาไวยากรณ์หรือสไตล์ขณะที่คุณพิมพ์อีเมล และให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการใช้บริการการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไข

 1. สร้าง หรือเปิดอีเมล

 2. เลือกแท็บ ไฟล์ และเลือก ตัวเลือก

 3. เลือก จดหมาย แล้วเลือก ตัวเลือกตัวแก้ไข...

 4. เลือก การพิสูจน์อักษร

 5. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้ทำต่อไปนี้:

  • เลือก ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ ซึ่งจะทำเครื่องหมายทั้งข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (สีน้ำเงิน) และสไตล์ (สีทอง) ขณะที่คุณพิมพ์

  • เลือก การตั้งค่า

   เมนู สไตล์การเขียน ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์มีสองตัวเลือก: ไวยากรณ์ หรือ ไวยากรณ์และเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้งาน

  • เลือก ไวยากรณ์และเพิ่มเติม เพื่อใช้ตัวเลือกสไตล์

   เลื่อนลงไปเพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และเลือก หรือล้างกฎใดๆ ที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะหรือละเว้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับเอกสารหรือรายการทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เพียงเอกสารปัจจุบันที่คุณกำลังใช้งาน

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรของตัวแก้ไขเริ่มต้น ให้เลือก รีเซ็ตทั้งหมด

 6. เลือก ตกลง

แป้นพิมพ์ลัด

ภายในเอกสาร ให้ใช้ Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ เพื่อเลือกคำสั่งในรายการ

ภายในบานหน้าต่างตัวแก้ไข ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เพื่อเลือกคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียนใน Office 2016

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์ใน Office 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×