ตัวแก้ไขสมการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวแก้ไขสมการ (Microsoft สมการ 3.0) ถูกรวมอยู่ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า และจะยังคงพร้อมใช้งานในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขสมการที่เขียนในรุ่นที่เก่ากว่า 2007, Office โดยการคลิกที่วัตถุ บนแท็บแทรก

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนพีซีที่ใช้ Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

แทรกสมการด้วยตัวแก้ไขสมการ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  แทรกวัตถุ

 2. ในกล่องโต้ตอบวัตถุ คลิกแท็บสร้างใหม่

 3. ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกMicrosoft สมการ 3.0 นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. ใช้สัญลักษณ์ เทมเพลต หรือกรอบงานบนแถบเครื่องมือสมการ เพื่อแก้ไขสมการ

 5. ใน Word, Excel, Outlook เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร

  ใน PowerPoint เพื่อกลับไปยังงานนำเสนอ ในตัวแก้ไขสมการ บนเมนูไฟล์ คลิกจบการทำงาน และกลับไปยังงานนำเสนอ

แก้ไขสมการในตัวแก้ไขสมการ

ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไขสมการเพื่อแทรกสมการ คุณสามารถแก้ไขที่สมการในตัวแก้ไขสมการ

 1. ดับเบิลคลิกที่วัตถุสมการที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ใช้สัญลักษณ์ เทมเพลต หรือกรอบงานบนแถบเครื่องมือสมการ เพื่อแก้ไขสมการ

 3. ใน Word, Excel, Outlook เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร

  ใน PowerPoint เพื่อกลับไปยังงานนำเสนอ ในตัวแก้ไขสมการ บนเมนูไฟล์ คลิกจบการทำงาน และกลับไปยังงานนำเสนอ

แทรกสมการด้วยตัวแก้ไขสมการ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบวัตถุ คลิกแท็บสร้างใหม่

 3. ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกMicrosoft 3.0 สมการ

  ถ้าไม่พร้อมใช้งานตัวแก้ไขสมการ คุณอาจต้องติดตั้ง

  ติดตั้งตัวแก้ไขสมการ

  1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

  3. ในกล่องที่ติดตั้งโปรแกรม คลิกMicrosoft Office < ชุด > 2007 แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง

  4. บนด้านเปลี่ยนแปลงของคุณติดตั้ง Microsoft Office < ชุด > 2007 จอ คลิกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก จากนั้น คลิกทำต่อไป

  5. บนแท็บตัวเลือกการติดตั้ง คลิกตัวบ่งชี้ขยาย (+) อยู่ถัดจากเครื่องมือ Office

  6. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวแก้ไขสมการ แล้ว คลิ กเรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

  7. คลิก Continue

  8. หลังจาก ที่ตัวแก้ไขสมการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เริ่มโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้

 4. ในกล่องโต้ตอบวัตถุ คลิกตกลง

 5. ใช้สัญลักษณ์ เทมเพลต หรือกรอบงานบนแถบเครื่องมือสมการ เพื่อแก้ไขสมการ

 6. ใน Word, Excel, Outlook เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร

  ใน PowerPoint เพื่อกลับไปยังงานนำเสนอ ในตัวแก้ไขสมการ บนเมนูไฟล์ คลิกจบการทำงาน และกลับไปยังงานนำเสนอ

แก้ไขสมการในตัวแก้ไขสมการ

ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไขสมการเพื่อแทรกสมการ คุณสามารถแก้ไขที่สมการในตัวแก้ไขสมการ

 1. ดับเบิลคลิกที่วัตถุสมการที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ใช้สัญลักษณ์ เทมเพลต หรือกรอบงานบนแถบเครื่องมือสมการ เพื่อแก้ไขสมการ

 3. ใน Word, Excel, Outlook เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร

  ใน PowerPoint เพื่อกลับไปยังงานนำเสนอ ในตัวแก้ไขสมการ บนเมนูไฟล์ คลิกจบการทำงาน และกลับไปยังงานนำเสนอ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้สมการที่มีอยู่ภายใน โดยใช้ปุ่มสมการ ดูเขียน แทรก หรือเปลี่ยนสมการ

ดูเพิ่มเติม

สมการรูปแบบเชิงเส้นและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติใน Word

การเขียนหรือแทรกสมการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×