ตัวแก้ไขสมการอยู่ที่ไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรที่เขียน หรือแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ ใน Word 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เลือกแทรก >สมการ

ตัวเลือก สมการ ถูกเน้นบนแท็บ แทรก

ตัวแก้ไขสมการ (Microsoft Equation 3.0) มีอยู่ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้ และยังคงมีพร้อมใช้งานในกรณีที่คุณจำเป็นต้องแก้ไขสมการที่ถูกเขียนขึ้นใน Word เวอร์ชันเก่ากว่า 2007 ดับเบิลคลิกที่สมการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วตัวแก้ไขสมการจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนพีซีที่ใช้ Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

ดูเพิ่มเติม

เขียนสมการใน Office 2016 และ Office 2013

สมการรูปแบบเชิงเส้นและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×