ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวแก้ไขปัญหา OneDrive for Business

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้กับ OneDrive for Businessแอปการซิงค์ ก่อนหน้า (groove.exe) เท่านั้น ในกรณีส่วนใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณ ใช้แอปการซิงค์ OneDrive รุ่นที่ใหม่กว่า (onedrive.exe) แทน แอปใดของ OneDrive

ปัญหา


การวินิจฉัย OneDrive for Business (SPOneDriveForBusiness) ตรวจพบเงื่อนไขที่มีปัญหาบางอย่างและรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาของ Microsoft OneDrive for Business การวินิจฉัยนี้สนับสนุนทั้ง OneDrive for Business ๒๐๑๓และ OneDrive for Business ๒๐๑๕

โซลูชัน

บทความนี้จะอธิบายข้อมูลที่อาจถูกรวบรวมจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ OneDrive for Business

สิทธิ์ที่จำเป็น

กฎในแพคเกจการวินิจฉัยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบภายในของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

ผลลัพธ์ของรายการ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการไฟล์ที่รวบรวมเมื่อคุณเรียกใช้ SPOneDriveForBusiness และจะอธิบายข้อมูลที่มีแต่ละไฟล์

คำอธิบาย

ชื่อไฟล์

มีสถานะของกฎแต่ละกฎที่ดำเนินการรวมถึงเงื่อนไขที่มีปัญหาใดๆที่ตรวจพบ

ResultReport

นี่คือการแปลง xlst ที่จัดรูปแบบผลลัพธ์ในไฟล์ ResultReport ไม่มีข้อมูลลูกค้า

ผลลัพธ์ xsl

มีข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องที่สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการของรายการ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเวลาในแต่ละกฎที่เรียกใช้ อาจประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตามทุกความพยายามได้ทำเพื่อลดจำนวน

SPOneDriveForBusiness debugreport

มีข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการรายการ อาจประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตามทุกความพยายามได้ทำเพื่อลดจำนวน

Stdout

การตรวจสอบสินค้าคงคลังของแอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้ง

<>_ROIScan ชื่อคอมพิวเตอร์และ

<>_ROIScan . xml

ไฟล์ Cab การติดตามของ OneDrive for Business

<>_SPO_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_OneDriveTrace . cab

ไฟล์บันทึกการติดตามเหตุการณ์ของ OneDrive for Business (บันทึกการโทรด้วยเสียง)

<>_SPO_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_OneDriveSpwLogs . cab

มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชัน

<>_evtx_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_EventLogs . cab

รายงาน AppCrash WER ของ OneDrive for Business

<>_cab_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_OneDriveWerReport . cab

มีไฟล์บันทึกของ Groove

<>_log_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_OneDriveGrooveExeLog . cab

มีไฟล์ Msosync

<>_log_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_OneDriveMsosyncExeLog . cab

มีแฟ้มบันทึก MSO

<>_log_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_OneDriveMsoLogs . cab

มีรายงาน Windows Explorer WER AppCrash

<>_cab_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_ExplorerWerReport . cab

มีรายงาน MSOSync WER AppCrash

<>_cab_ ชื่อคอมพิวเตอร์<>_MSOSyncWerReport . cab

มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของเอกสารที่ซ้ำกัน

<>_cfg_ ชื่อคอมพิวเตอร์<ภาษา>_OneDriveDuplicateDocumentError .txt

มีผลิตภัณฑ์และเวอร์ชันของไฟล์สำหรับแต่ละรายการ

การเรียกใช้กระบวนการ

<>_cfg_ ชื่อคอมพิวเตอร์<ภาษา>_ProcessListReport .txt

กฎของ OneDrive for Business

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจนี้คุณจะต้องมี Windows PowerShell ๒.๐ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่กรอบการจัดการ Windows (Windows PowerShell ๒.๐, WinRM ๒.๐และ BITS ๔.๐)

การตรวจสอบต่อไปนี้จะดำเนินการโดยแพคเกจตัวแก้ไขปัญหา OneDrive for Business

รหัสกฎ

ชื่อเรื่อง

คำอธิบาย

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

การซิงค์ปัญหากับ SharePoint Online เมื่อ OneDrive for Business (ชื่อเดิมคือ SkyDrive Pro) ที่มีนามสกุลของชื่อไฟล์ที่ถูกบล็อก

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

การซิงค์ปัญหากับ SharePoint Online เมื่อโฟลเดอร์ OneDrive for Business มีอักขระไฟล์ที่ถูกบล็อก

ชื่อไฟล์และชนิดไฟล์ที่ไม่ถูกต้องใน onedrive, onedrive For Business และ SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

ไม่มีการติดตั้ง OneDrive for Business บนเครื่องไคลเอ็นต์

ติดตั้ง Windows เวอร์ชันของแอป OneDrive สำหรับการซิงค์ใหม่

๖๒๖๒๘๕๗๑-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

ชื่อไฟล์ไม่สามารถมีอักขระได้มากกว่า๑๒๘สำหรับไฟล์ที่จะเพิ่มลงในโฟลเดอร์ไลบรารีที่ซิงค์สำหรับการอัปโหลดไปยัง SharePoint Online

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

ชื่อโฟลเดอร์ไม่สามารถมีอักขระได้มากกว่า๒๕๐สำหรับโฟลเดอร์ที่จะเพิ่มลงในโฟลเดอร์ไลบรารีที่ซิงค์สำหรับการอัปโหลดไปยัง SharePoint Online

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

เส้นทางที่ไม่ตรงกันระหว่าง Office และ OneDrive ติดตั้งชนิด

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

เวอร์ชันที่ไม่ตรงกันระหว่าง Office และ OneDrive ติดตั้งชนิด

123FB748-D778-467A-๘๖๒๕-FD95FAA4502D

ข้อผิดพลาดการซิงค์ OneDrive หลังจากกำหนดค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) บนไลบรารี

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

ข้อผิดพลาดการซิงค์ OneDrive สำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ในขณะที่กำลังอัปโหลดไฟล์ไปยัง SharePoint Online

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

ข้อผิดพลาดการซิงค์พื้นที่สีขาวของ OneDrive เมื่อพยายามซิงค์ไลบรารีเอกสาร

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

ข้อผิดพลาดการซิงค์เริ่มต้นของ OneDrive เมื่อผู้ใช้พยายามซิงค์ไลบรารีเอกสารที่มีการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

ไม่สามารถซิงค์ไฟล์ไปยัง SharePoint Online ได้เนื่องจากมีเครื่องหมายตัวหนอน (~) ที่จุดเริ่มต้นของชื่อไฟล์

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

ส่งกลับหมายเลขเวอร์ชันของ OneDrive for Business

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

ตรวจสอบไดเรกทอรี OneDrive for Business สำหรับโฟลเดอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

ตรวจสอบไดเรกทอรี OneDrive for Business สำหรับขีดจำกัดขนาดไฟล์

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

ตรวจสอบไดเรกทอรี OneDrive for Business สำหรับขีดจำกัดสูงสุดของรายการ

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

ตรวจสอบรายการ SharePoint และไลบรารีที่ซิงค์สำหรับขีดจำกัดสูงสุดของรายการ

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive For Business

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

ตรวจสอบว่า SignInOptions ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่

การซิงค์ OneDrive For Business จะส่งกลับข้อผิดพลาด "เราไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ SharePoint ที่ระบุ"

68B34491-0A2D-๔๖๓๗-A224-076FBA61FA1B

ตรวจสอบว่า UseOnlineContent ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่

ข้อผิดพลาด "ฟีเจอร์นี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ" ใน Office ๒๐๑๓และ๒๐๑๖

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

ตรวจสอบพื้นที่ว่างบนดิสก์ภายในเครื่องและกำลังการผลิตทั้งหมด

CD4D025-549F-๔๕๒๘-A682-31BBD246D472

ตรวจสอบการติดตั้งแบบผสมของ MSI และ ClickToRun

วิธีการสลับจากการติดตั้ง MSI ของ OneDrive For business (ชื่อเดิมคือ Skydrive pro) เป็นแบบสแตนด์อโลนให้เป็นการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รันของ onedrive For business (ชื่อเดิมคือ SkyDrive pro)https://support.microsoft.com/help/2904296/how-to-switch-from-an-msi-installation-of-onedrive-for-business-formerแบบสแตนด์อโลน

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

ตรวจสอบการติดตาม ETL สำหรับข้อผิดพลาดอักขระ Unicode ที่ไม่ถูกต้อง

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

สถิติของไดเรกทอรีสำหรับโฟลเดอร์ OneDrive

4577-4243-6622756F-BF65-36A91A78CDC2

การตรวจสอบขีดจำกัดอักขระชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ Excel

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดหรือบันทึกไฟล์ใน Microsoft Excel: "ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

ตรวจสอบว่าขนาดไฟล์ของตารางกลางเกิน2กิกะไบต์หรือไม่

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

ตรวจสอบลำดับตัวบ่งชี้การวางซ้อนของไอคอนเชลล์

การซ้อนทับไอคอนการซิงค์หายไปจาก onedrive และ onedrive For Business

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัยของ Microsoft Support ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft อัตโนมัติบริการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์มการวินิจฉัย


ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไปที่ชุมชน Microsoft

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×