ตัวเลือก outlook 2010 (ขั้นสูง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการทำงานกับ Outlook คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง

ในบทความนี้

บานหน้าต่าง outlook

เริ่มต้น outlook และจบการทำงาน

เก็บถาวรอัตโนมัติ

ตัวเตือน

ส่งออก

ตัวดึงข้อมูล RSS

ส่ง และรับ

นักพัฒนา

เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์

อื่น ๆ

บานหน้าต่าง outlook

กำหนดบานหน้าต่าง Outlook    

  • คลิกนำทาง เพื่อเลือกจำนวนรายการที่แสดงในแถบนำทางที่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงรายการในบานหน้าต่างนำทาง ด้วยการเลือกรายการภายใต้แสดงตามลำดับนี้ แล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

  • คลิกบานหน้าต่างการอ่าน เพื่อระบุเมื่อรายการอีเมใหม่ถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อความอีเมลทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่าน

  • คลิกแท็บแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงการนำ ทางวันที่ นัดหมาย และงานในแถบรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้น outlook และจบการทำงาน

เริ่ม Outlook ในโฟลเดอร์นี้     คลิกการเรียกดู เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิดเมื่อคุณเริ่ม Outlook

โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบว่างเมื่อออกจาก Outlook     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจาก Outlook

ข้อควรระวัง: เมื่อจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นจะถูกลบออกอย่างถาวร

ด้านบนของหน้า

การเก็บถาวรอัตโนมัติ

ลดขนาดกล่องจดหมาย โดยลบ หรือย้ายรายการเก่าไปยังไฟล์ข้อมูลที่เก็บถาวร     คลิกการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ กำหนดการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูย้าย หรือลบรายการเก่า ด้วยการเก็บถาวรอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวเตือน

แสดงตัวเตือน     เลือก หรือล้างตัวเลือกนี้เพื่อเปิด หรือปิดตัวเตือนการประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook

เล่นเสียงเตือน     เลือก หรือล้างตัวเลือกนี้เพื่อเปิด หรือปิดเสียงเตือน คลิกเรียกดู เพื่อแทนที่ตัวเตือนเริ่มต้นเสียง (reminder.wav) ด้วยไฟล์เสียงแบบกำหนดเองบนคอมพิวเตอร์

ด้านบนของหน้า

ส่งออก

Outlook ส่งข้อมูลไปยังไฟล์เพื่อใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ     คลิกส่ง ไปยังเปิดการนำเข้าและส่งตัวช่วยสร้าง การถ่ายโอนข้อความ ปฏิทิน งาน หรือที่ติดต่อไปยัง Outlook ที่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ เพื่อทำให้การสำรองข้อมูลแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูล Outlook ดูรายการ Outlook ที่ส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

ด้านบนของหน้า

ตัวดึงข้อมูล RSS

ใด ๆ ตัวดึงข้อมูล RSS ที่จะปรับปรุงปรากฏเป็นใหม่     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายรายการจากตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่เมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับปรุง

ซิงโครไนซ์ตัวดึงข้อมูล RSS กับรายการตัวดึงข้อมูลร่วม (CFL) ใน Windows     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดู และรักษาเดียวกันกับตัวดึงข้อมูล RSS สมัครรายการในทั้ง Internet Explorer และ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูมุมมองแบบเดียวกันกับตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook และ Windows Internet Explorer

ด้านบนของหน้า

ส่ง และรับ

ตั้งค่าส่ง และรับการตั้งค่าสำหรับรายการขาเข้า และขาออก     คลิกส่ง/รับ เพื่อสร้าง แก้ไข หรือเอากลุ่มส่ง/รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำไมใช้กลุ่มส่ง/รับได้อย่างไร

ส่งทันทีเมื่อเชื่อมต่อ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้แน่ใจว่า Outlook ส่งข้อความที่ประกอบด้วยในขณะที่ทำงานแบบออฟไลน์ทันทีที่คุณจะกลับมาออนไลน์

ด้านบนของหน้า

นักพัฒนา

กำหนดค่าตัวเลือกฟอร์มแบบกำหนดเองที่ขั้นสูง     คลิกฟอร์มแบบกำหนดเอง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกขั้นสำหรับฟอร์มแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูปรับแต่งฟอร์ม Outlook

แสดงข้อผิดพลาดสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้เพิ่มใน     ตามค่าเริ่มต้น ถ้า add-in ใด add-in พยายามที่จะจัดการกับส่วนติดต่อผู้ใช้ Outlook และล้มเหลว Outlook ไม่แสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงข้อความสำหรับ add-in ของข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับส่วนติดต่อผู้ใช้ Outlook ได้

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์

ใช้ส่วนนี้เพื่อตั้งค่าการกำหนดลักษณะทางโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการได้รับคำเตือนก่อนที่จะสลับการเชื่อมต่อที่มีอยู่ และคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับพื้นหลังและการดำเนินการด้วยตนเองส่ง/รับ

ด้านบนของหน้า

อื่นๆ

ตั้งค่าประเภทคลิกด่วน     คลิกด่วนคลิก การตั้งค่าเริ่มต้นประเภทถูกมอบหมายเมื่อคลิกคอลัมน์ประเภท

พร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่รายการที่ถูกลบอย่างถาวร     เลือกตัวเลือกนี้ต้องมี Outlook ขอให้คุณยืนยันก่อนที่จะลบรายการอย่างถาวร

อนุญาตให้วิเคราะห์ส่งอีเมลที่ระบุบุคคลที่คุณมักอีเมลและหัวเรื่องที่คุณ สนทนา โดยทั่วไป แล้วอัปโหลดข้อมูลนี้เพื่อเริ่มต้น SharePoint Server     เลือก หรือล้างตัวเลือกนี้เพื่อจัดการว่ากิจกรรมของคุณใน Outlook คือวิเคราะห์ความข้อเสนอแนะผู้ร่วมงานและคำสำคัญ (ฟีเจอร์ออกแบบเพื่อช่วยให้คุณอย่างรวดเร็วเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อกับข้อมูลในองค์กรของคุณและบุคคล)

เปิดใช้การบันทึกการแก้ไขปัญหา (ต้องเริ่ม Outlook ใหม่)    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการบันทึกบางฟีเจอร์ Outlook การสร้างบันทึกที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่จะแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวเลือก Enable บันทึก (การแก้ไขปัญหา) คืออะไร?

กำหนดการกลุ่มโยกย้ายจาก Microsoft Outlook เวอร์ชันก่อนหน้า    คลิกโฟลเดอร์ที่เลือก ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เมื่อกลุ่มโยกย้ายจัดกำหนดการจาก Outlook เวอร์ชันอื่น

ใช้ภาพเคลื่อนไหวเมื่อขยายการสนทนาแบบแท็บและกลุ่ม    ตามค่าเริ่ม Outlook แสดงภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขณะขยายกลุ่มหรือการสนทนาข้อความ ล้างตัวเลือกนี้เพื่อปิดนี้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×