ตัวเลือก office - แท็บทั่วไป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการดูตัวเลือกทั่วไปสำหรับการทำงานกับแอปพลิเคชันOffice ของคุณบน Windows คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ทั่วไป

ตัวเลือกบนแท็บนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรมOffice และเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้สักเล็กน้อย

ตั้งค่าตัวเลือกส่วนติดต่อ

เมื่อใช้แสดงหลาย: โดยทั่วไปคุณควรปล่อยค่านี้ไว้ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับลักษณะที่ปรากฏที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณกำลังมีสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐานแสดงลักษณะการทำงานกับการตั้งค่าจอภาพที่มีหลายรายการของคุณ คุณสามารถลองใช้การปรับให้เหมาะสมสำหรับความเข้ากันได้ เพื่อดูถ้าที่ช่วยแก้ปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูOffice ที่สนับสนุนสำหรับการแสดงความละเอียดสูง

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดง แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงด่วนไปยังเครื่องมือจัดรูปแบบ

(Excel อย่างเดียว) ตัวเลือกการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วที่แสดงบนส่วนที่เลือก   เมื่อคุณเลือกเซลล์หรือกลุ่มของเซลล์ที่ Excel สามารถแสดงคุณเครื่องมือการทำให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลจากการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเอกสารก่อนที่คุณจะนำไปใช้ นี่คือสิ่งที่ช่วยให้คุณโฮเวอร์เหนือตัวเลือกการจัดรูปแบบบน ribbon และดูวิธีการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏโดยไม่ต้อง มีการคลิกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำสไตล์     เลือกสไตล์เพื่อควบคุมว่าโปรแกรมแสดงคำอธิบายจอและลักษณะการทำงานกับชื่อปุ่ม

(Excel เท่านั้น) เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

การตั้งค่าสองครั้งแรกในกลุ่มนี้ควบคุมแบบอักษรเริ่มต้น และขนาดฟอนต์ ที่จะใช้เมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ การตั้งค่าสามในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุมุมมองเริ่มต้น ในกรณีที่คุณต้องการสิ่งอื่นนอกเหนือจากปกติ การตั้งค่าที่สี่แสดงคำอธิบายเพิ่มเติมโรคเพียง:

รวมหลายแผ่นงาน: ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กบุ๊กใหม่ใน Excel เริ่มต้น ด้วยเพียง 1 แผ่นงาน ถ้าคุณทราบว่า คุณต้องเวิร์กบุ๊กของคุณเมื่อต้องการเริ่มต้น ด้วยแผ่นงานเพิ่มเติมที่มากกว่า ปรับการตั้งค่านี้

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ในแบบที่คุณต้องการ

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ที่แสดงของคุณ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่อง ชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อที่เชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

ใช้ค่าเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงการลงชื่อเข้า Office เสมอ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมแสดงชื่อผู้ใช้และชื่อย่อเหล่านี้แม้ว่าคุณได้ลงชื่อเข้าสู่Office ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่แสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน นี่คือประโยชน์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีผู้ใช้หลายคนแต่ถ้าคุณต้องเสมอคุณสมบัติชื่อและชื่อย่อของผู้ใช้จะเหมือนกัน

พื้นหลังของ office     เลือกจากรายการของรูปแบบพื้นหลังที่มีอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูเพิ่มพื้นหลังของ Office

ธีมของ office     เลือกจากรายการของธีมของ Office อยู่แล้วภายในการเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูเปลี่ยนธีมของ Office

การแก้ไข office services (Office 365 สมาชิกเท่านั้น)

ส่วนนี้มีเพียงตัวเลือกเดียว ซึ่งช่วยให้คุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานบริการการแก้ไขของ Office บริการการแก้ไขเป็นสิ่งต่าง ๆ เช่นตัวออกแบบของ PowerPointหรือแปล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในทั้งชุดของบริการการแก้ไข Office ดูทำให้ Office ทำงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมฉลาด

ฟีเจอร์ LinkedIn (เฉพาะสมาชิก Office 365)

มีเพียงตัวเลือกเดียวในส่วนนี้ ซึ่งช่วยให้คุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานฟีเจอร์ LinkedIn เช่นเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LinkedIn ของคุณเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือรูปภาพของพวกเขาใน Outlook หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับ LinkedIn และฟีเจอร์ในโปรแกรม Microsoft และบริการ

ตัวเลือกการเริ่มต้น

เลือกนามสกุลคุณต้อง [แอปพลิเคชัน] เพื่อเปิดตามค่าเริ่มต้น: ถ้า ตัวอย่างเช่น ต้อง Excel เป็น โปรแกรมเริ่มต้นของคุณสำหรับการเปิดสิ่งต่าง ๆ เช่นไฟล์ CSV คลิกที่ปุ่ม...โปรแกรมเริ่มต้น และทำตามขั้นตอนในการตั้งค่า Excel เป็นโปรแกรมเริ่มต้น นี่คือเครื่องมือที่ดีถ้ามีการเปิดไฟล์ Office ในโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรม Office คุณคาดหวังให้เหตุผลบางประการด้วย

แจ้งให้ทราบว่า [โปรแกรม] ไม่ได้เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับการดู และแก้ไขเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับพร้อมท์ให้ตั้งค่าโปรแกรมOffice เป็นแอปพลิเคชันของคุณเริ่มต้นสำหรับการดู และแก้ไขเอกสารเมื่อโปรแกรมตรวจพบว่า ยังไม่เริ่มต้นได้

แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อ [โปรแกรม] เริ่มต้น     ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดโปรแกรม

ตั้งค่าตัวเลือกส่วนติดต่อ

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดง แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงด่วนไปยังเครื่องมือจัดรูปแบบ

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์การจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

สไตล์คำแนะนำบนหน้าจอ    เลือกสไตล์เพื่อควบคุมว่าจะให้โปรแกรมแสดงคำแนะนำบนหน้าจอและคำอธิบายฟีเจอร์ด้วยชื่อปุ่มหรือไม่

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ในแบบที่คุณต้องการ

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในกล่อง ชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อที่เชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

ใช้ค่าเหล่านี้เสมอ โดยไม่คำนึงถึงการลงชื่อเข้าใช้ Office     เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมแสดงชื่อผู้ใช้นี้และชื่อย่อเหล่านี้ แม้ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ Office ด้วยบัญชีที่แสดงข้อมูลอื่น

พื้นหลัง Office     เลือกจากรายการรูปแบบพื้นหลังที่มีอยู่ภายใน

ธีมของ Office     เลือกจากรายการธีมของ Office ที่มีอยู่ภายใน

ตัวเลือกการเริ่มต้น

บอกฉัน ถ้า [โปรแกรม] ไม่ใช่โปรแกรมเริ่มต้นสำหรับการดูและแก้ไขเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับพร้อมท์ให้ตั้งค่าโปรแกรม Office เป็นแอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับการดูและแก้ไขเอกสาร

แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อ [โปรแกรม] เริ่มต้น     ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดโปรแกรม

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลือก Word (ทั่วไป)

ตัวเลือก Outlook (ทั่วไป)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×