ตัวเลือก Word (ทั่วไป)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

ทำสำเนาของ Microsoft Office

ตัวเลือกเริ่มต้น

ตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก มีการเข้าถึงการจัดรูปแบบเครื่องมือด่วน

เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในเอกสาร

แบบแผนชุดสี    เลือกตัวเลือกจากรายการเพื่อเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของโปรแกรม

ลักษณะคำแนะนำบนหน้าจอ     เลือกลักษณะจากรายการดังกล่าวเพื่อควบคุมการแสดงชื่อของปุ่มและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เลือก แสดงคำอธิบายคุณลักษณะในคำแนะนำบนหน้าจอ สำหรับชื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เลือก ไม่ต้องแสดงคำอธิบายคุณลักษณะในคำแนะนำบนหน้าจอ สำหรับปุ่มชื่อเท่านั้น หรือเลือก ไม่ต้องแสดงคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อไม่เลือกทั้งสองอย่าง

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office ในแบบที่คุณต้องการ

ชื่อผู้ใช้     พิมพ์ชื่อในช่อง ชื่อผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อที่ปรากฏที่นี่จะสัมพันธ์กับการตรวจทานแก้ไขที่คุณทำเมื่อตรวจทานข้อความโดยใช้คุณลักษณะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นชื่อผู้สร้างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณสร้าง ตัวอย่างเช่น ในหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าที่มีชื่อผู้สร้าง ชื่อที่ปรากฏในกล่อง ชื่อผู้ใช้ จะถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติ

ชื่อย่อ     พิมพ์ชื่อย่อของคุณในช่อง ชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อที่สัมพันธ์กับชื่อผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อย่อที่ปรากฏขึ้นที่นี่จะเกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นที่คุณเพิ่มเมื่อคุณตรวจทานเอกสาร

ตัวเลือกการเริ่มต้น

อีเมลที่เปิดสิ่งที่แนบมาในมุมมองการอ่านหน้าจอแบบเต็ม     ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้แสดงเอกสารในมุมมองการอ่านหน้าจอแบบเต็มเมื่อพวกเขาถูกเปิดจากอีเมลการสิ่งที่แนบมา ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาอีเมลในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×