ตัวเลือก OpenType ในกล่องโต้ตอบแบบอักษร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ OpenType ใหม่ใน Microsoft Word 2010 กับฟอนต์ที่สนับสนุนฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำให้เอกสารของคุณมีลักษณะอย่างมืออาชีพพิมพ์

ฟีเจอร์ OpenType รวมตัวอักษรควบ ตัวเลือกระยะห่างตัวเลข ตัวเลข และชุดอักษรดัดแปลง

ในบทความนี้

ใช้ฟีเจอร์ OpenType

ฟีเจอร์ OpenType

ตัวอักษรควบ

ตัวเลือกระยะห่างตัวเลข

ตัวเลข

ตัวเลือกชุดอักษรดัดแปลง

ใช้ตัวเลือกตามบริบท

ใช้ฟีเจอร์ OpenType

  1. บนแท็บหน้าแรก คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์.

  2. คลิกแท็บ ขั้นสูง

  3. ภายใต้ฟีเจอร์ OpenType เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์ OpenType

เมื่อนักออกแบบฟอนต์สร้างฟอนต์ พวกเขามักจะเพิ่มข้อมูลการออกแบบสำหรับฟีเจอร์พิเศษ เลือกแบบอักษร OpenType รวมบางส่วนหรือทั้งหมดของฟีเจอร์ด้านล่าง และคุณสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการตัวอักษรสำหรับรายละเอียด ฟีเจอร์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับข้อความของคุณสำหรับการทำให้ง่ายต่อการอ่าน และสวยงามมากขึ้น ด้วยฟอนต์ เหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น แบบอักษรใน Microsoft ClearType คอลเลกชันที่ – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia และ Corbel – ประกอบด้วย OpenType ต่าง ๆ รวมถึงตัวพิมพ์เล็ก ตัวอักษรควบ รูปแบบตัวเลข และระยะห่างระหว่างตัวเลข Gabriola แบบอักษรใหม่กว่าเดิม ออกมาพร้อมกับ Windows 7 มีประสิทธิภาพมากยิ่ง OpenType สนับสนุนฟีเจอร์ รวมถึงการใช้ชุดอักษรดัดแปลงครอบคลุม

ตัวอักษรควบ

ตัวอักษรควบคือการ รวมของอักขระที่จะบันทึกเป็นภาพ ซึ่งถูกเขียนเหมือนกับเป็นอักขระตัวเดียว บ่อยที่สุด ตัวอักษรควบถูกสร้างขึ้นทะเบียนคู่ของตัวอักษร มาตรฐาน OpenType ระบุสี่ประเภทของตัวอักษรควบ แต่ตัวออกแบบฟอนต์ตัดสินใจที่จะสนับสนุน และกลุ่มที่จะวางใด ๆ ระบุในชุดของอักขระ คำอธิบายด้านล่างนี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับอักษรควบที่อาจใช้แต่ละชนิด

มาตรฐานเท่านั้น    การตั้งค่าตัวอักษรควบมาตรฐานแตกต่างกันตามภาษา แต่จะไม่ประกอบด้วยตัวอักษรควบที่ typographers และนักออกแบบฟอนต์ส่วนใหญ่ยินยอมที่เหมาะสมสำหรับภาษานั้น ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควบทั่วไปเกี่ยวข้องกับตัวอักษร "f" และดูได้ในวลี "ดอกไม้ spiffy ห้า"

มาตรฐาน และตามบริบท    ตัวอักษรควบตามบริบทมีขั้นตอนที่ตัวออกแบบฟอนต์เชื่อเหมาะสมสำหรับใช้กับฟอนต์ที่ แต่ไม่มาตรฐาน การรวมกันของตัวอักษรควบมาตรฐาน และตามบริบทให้ชุดของตัวอักษรควบที่ตัวออกแบบฟอนต์อยู่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป

ในอดีต และทดแทน    ฟอร์มในอดีตเป็นตัวอักษรควบที่หนึ่งครั้งมาตรฐาน แต่ไม่โดยทั่วไปใช้ในภาษา พวกเขาสามารถใช้สำหรับเอฟเฟ็กต์ "ช่วง" ตัวอักษรควบทดแทนเป็นที่รวมอยู่ในตัวออกแบบอักษรสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยทั่วไป คุณจะยิ่งการต้องการนำตัวอักษรควบทดแทน หรือในอดีตไปเพียงแค่ส่วนของข้อความของคุณ ในภาษาอังกฤษ วลี "ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณได้อย่างรวดเร็วในหมู่เกาะ" สามารถแสดงบางอย่างของตัวอักษรควบผ่านมา

ทั้งหมด    ชุดอักขระควบทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบอักษรจะนำไปใช้กับข้อความ

ตัวเลือกระยะห่างตัวเลข

เริ่มต้น    มีระบุระยะห่างระหว่างตัวเลขเริ่มต้น โดยผู้ออกแบบอักษรของแต่ละแบบอักษร

ตามสัดส่วน    ตัวเลขที่มีระยะห่างระหว่างเพิ่มเติมเช่นจดหมาย มีกว้างแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 8 แอจะกว้างกว่า 1 ระยะห่างนี้ได้ง่ายกว่าเดิมจะอ่านข้อความ Candara, Constantia และ Corbel ได้สามของ Microsoft ฟอนต์ที่ใช้ระยะห่างตามสัดส่วนตามค่าเริ่มต้น

ตาราง    ตัวเลขแต่ละมีความกว้างเดียวกัน ซึ่งหมายความ ว่า ในคอลัมน์ตาราง ตัวอย่าง ตัวเลขหลักสามทั้งหมดจะจัดแนว ระยะห่างตารางจะมีประโยชน์สำหรับทางคณิตศาสตร์ Cambria, Calibri และ Consolas ได้สามแบบอักษร Microsoft OpenType มีช่องว่างระหว่างตารางตามค่าเริ่มต้น

ตัวเลข

เริ่มต้น    มีระบุฟอร์มเริ่มต้นที่ตัวเลข โดยตัวออกแบบอักษรของแต่ละแบบอักษร

จัดแนว    หมายเลขบรรทัดแบบทั้งหมดมีความสูงเดียวกัน และพวกเขาไม่ขยายกว่าแนวหลักของข้อความ หมายเลขบรรทัดกำลังอ่านในตาราง กล่อง หรือฟอร์มได้ง่ายขึ้น Cambria, Calibria และ Consolas ได้สามแบบอักษร Microsoft OpenType ที่ถูกตั้งค่าการจัดแนวตัวเลขตามค่าเริ่มต้น

ลักษณะเดิม    ในลักษณะเดิมลำดับเลข บรรทัดของอักขระขั้นตอนด้านบน หรือด้าน ล่างบรรทัดของข้อความ (ซึ่งทำให้ตัวเลขที่อ่านง่ายขึ้น) ตัวอย่าง บางตัวเลข เช่น 3 และ 5 ขยายกว่าแนวหลัก หรือกึ่งกลางยิ่งบนบรรทัด Candara, Constantia และ Corbel ได้สามแบบอักษร Microsoft OpenType ที่กำลังตั้งค่าเป็นลักษณะเดิมลำดับเลขตามค่าเริ่มต้น

ตัวเลือกชุดอักษรดัดแปลง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความของคุณ โดยการนำชุดอักษรดัดแปลงแตกต่างกันไปใช้กับข้อความของคุณ ตัวออกแบบอักษรอาจรวมถึง 20 ชุดอักษรดัดแปลงในแบบอักษรที่ระบุ และแต่ละชุดอักษรดัดแปลงอาจมีย่อยใด ๆ ของอักขระของฟอนต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความของคุณถูกจัดรูปแบบเป็น Gabriola คุณสามารถเลือกระหว่าง 7 ดัดแปลง ตั้งค่า แต่ละรายการของเปลี่ยนการจัดรูปแบบของแต่ละรายการของอักขระในข้อความของคุณ

เมื่อชุดอักษรดัดแปลงประกอบด้วยฟีเจอร์อื่น ๆ เช่นตัวเลือกตามบริบท ฟีเจอร์เหล่านั้นจะเปิดใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของชุดอักษรดัดแปลงที่เลือก

เมื่อคุณคลิกจำนวนของชุดที่อยู่ในรายการตั้งค่า Stylistic กล่องแสดงตัวอย่าง แสดงลักษณะของข้อความจะปรากฏ

เริ่มต้น    มีระบุชุดอักษรดัดแปลงค่าเริ่มต้น โดยผู้ออกแบบอักษรของแต่ละแบบอักษร

1-20 ชุดอักษรดัดแปลงโดยตัวออกแบบฟอนต์ ฟอนต์ที่ไม่ใช่ทั้งหมดมีหลากหลายชุดอักษรดัดแปลง

ชุดอักษรดัดแปลง

ข้อความใน Gabriola ฟอนต์ กับชุดอักษรดัดแปลงค่าเริ่มต้นที่ถูกนำไปใช้

ข้อความเดียวกัน กับชุดอักษรดัดแปลง 4 ถูกนำไปใช้

ข้อความเดียวกัน กับชุดอักษรดัดแปลง 5 ถูกนำไปใช้

ข้อความเดียวกัน กับชุดอักษรดัดแปลง 6 ถูกนำไปใช้

ใช้ตัวเลือกตามบริบท

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้การปรับแต่งตัวอักษรหรือชุดของตัวอักษรโดยยึดตามอักขระข้างเคียง คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อให้สคริปต์ที่มีลักษณะเพิ่มเติม natural และไหล คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกตามบริบทเพื่อให้ตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจงฟอร์ม ที่ส่วนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของคำ ที่อยู่ถัดจากเครื่องหมายวรรคตอน หรือแม้แต่ ที่ส่วนท้ายของย่อหน้า

ฟอนต์บางอย่างมีตัวเลือกตามบริบทสำหรับทั้งคำ เช่น ณวันที่และ

รูปแบบดัดแปลงเพิ่มเติม

ข้อความในสคริปต์ Segoe ฟอนต์

ข้อความเดียว ด้วยตัวเลือกตามบริบทที่ถูกนำไปใช้ ความแตกต่างมีรายละเอียด คุณสามารถเห็นได้ในรูปร่างของ h ตัวอักษร

หมายเหตุ: Word 2010 ไม่สนับสนุนตัวเลือกตามบริบทสำหรับจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่ตาม ด้วยตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×