ตัวเลือก > อีเมลขยะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อีเมลขยะสามารถเครือข่ายทำให้ทำ งานหนักลติดขัดเซิร์ฟเวอร์อีเมล และกล่องจดหมายเต็มไป ด้วยข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือรูปภาพ เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณจะกรองออกอีเมลขยะส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้เสมอทั้งหมดได้ เวอร์ชัน light Outlook Web App ช่วยให้คุณควบคุมข้อความที่ไม่พึงประสงค์ และคุณไม่ต้อง ด้วยการแจ้งให้คุณสามารถจัดการ และสร้างรายการของโดเมนและที่อยู่อีเมเชื่อถือได้ และไม่น่าเชื่อถือ

เมื่อต้องการไปหน้าอีเมลขยะ จากหน้าหลักOutlook Web App ไปมุมด้านบน และเลือกตัวเลือก จาก นั้นเลือกอีเมลขยะ จากรายการในบานหน้าต่างนำทาง

ตัวกรองอีเมลขยะให้ความสำคัญกับที่อยู่อีเมเหนือโดเมนเมื่อจะตรวจสอบข้อความขาเข้า ตัวอย่าง สมมติ contoso.com โดเมนที่อยู่ในรายชื่อผู้ส่งของคุณถูกบล็อก และ someone@contoso.com รายชื่ออยู่บนรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ จะได้รับอนุญาต someone@contoso.com ที่อยู่ลงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ แต่อยู่อีเมอื่น ๆ ทั้งหมดที่มี contoso.com โดเมนจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใส่โดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยหรือรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษณ์ "ที่" (@) ลงไปด้วย เพราะจะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแปลงที่คุณทำการลจาก รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก และ รายชื่อผู้รับเซฟจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขากำลังใส่เท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลขยะอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องคลิกบันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่ของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องคลิกบันทึก ก่อนที่คุณออกจากหน้าอีเมลขยะ ในตัวเลือก คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่ออาจคลิกยกเลิก เพื่อยังคงอยู่บนหน้า หรือคลิกตกลง เพื่อออกจากหน้าโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในบทความนี้

เปิด หรือปิดตัวกรองอีเมลขยะ

รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

รายชื่อผู้รับเซฟ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

เปิด หรือปิดตัวกรองอีเมลขยะ

ไม่กรองอีเมลขยะ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะ เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถควบคุมข้อความที่ไม่พึงประสงค์ และคุณไม่ต้อง ยังไม่ได้แนวทางปฏิบัติดีความปลอดภัยเมื่อต้องการปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะ

กรองอีเมลขยะโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะ เลือกตัวเลือกนี้ทำให้กล่องจดหมายของคุณเมื่อต้องการกรองข้อความอีเมลโดยใช้ รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก และ รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย หลังจากที่ข้อความถูกต้องว่าเป็นอีเมลขยะที่น่าสงสัย จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ จึงควรแนะนำเพื่อเปิดใช้งานกรองอีเมลขยะด้วยเช่นกัน ตามค่าเริ่มต้น กรองอีเมลขยะเปิดอยู่

หมายเหตุ: เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์อีเมลขยะ หรือลบรายการออกจากโฟลเดอร์อีเมลขยะ รายการจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

บนหน้า

รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

ผู้ส่งที่ปลอดภัยคือ โดเมนและบุคคลที่คุณต้องการรับข้อความอีเมลจาก

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งลงในรายการภายใต้รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิกในกล่องข้อความ พิมพ์อยู่อีเมลหรือโดเมน แล้ว คลิ กเพิ่ม

 • เพื่อปรับเปลี่ยนผู้ส่งในรายการ ให้เลือกผู้ส่งแล้วคลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการนั้นในกล่องข้อความแล้วคลิก เพิ่ม

 • เมื่อต้องการรวมที่ติดต่อของคุณเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน ตามค่าเริ่มต้น นี้จะถูกเลือก

 • เมื่อต้องการเอาผู้ส่งจากรายการ ให้เลือกผู้ส่งนั้นแล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

ผู้ส่งที่ถูกบล็อกคือ โดเมนและคุณไม่ต้องการได้รับข้อความอีเมลจากบุคคล ข้อความที่ได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนในรายชื่อผู้ส่งของคุณถูกบล็อกใด ๆ จะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณโดยตรง

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งลงในรายการ ภายใต้รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก คลิกในกล่องข้อความ พิมพ์อยู่อีเมลหรือโดเมน ทางแล้ว คลิกเพิ่ม

 • ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนผู้ส่งในรายการ ให้เลือกผู้ส่งนั้น แล้วคลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการนั้นในกล่องข้อความแล้วคลิก เพิ่ม

 • เมื่อต้องการเอาผู้ส่งจากรายการ ให้เลือกผู้ส่งนั้นแล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย

ปลอดภัยผู้รับสามารถรวมกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิก และต้องการรับข้อความอีเมลจาก คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลแต่ละรายการลงในรายการผู้รับที่ปลอดภัยของคุณ ผู้รับจะปลายทางที่กำหนดข้อความอีเมล ผู้รับสามารถกล่องจดหมายของแต่ละรายการ หรืออาจเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง คุณอาจต้องการอนุญาตให้ข้อความที่ถูกส่งไม่เพียงเท่า กับคุณ แต่ยังบุคคลเฉพาะเจาะจง

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในรายการภายใต้รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย คลิกกล่องข้อความ พิมพ์อยู่อีเมลหรือโดเมน ทางแล้ว คลิกเพิ่ม

 • ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนผู้รับในรายการ ให้เลือกผู้รับนั้นแล้วคลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการนั้นในกล่องข้อความแล้วคลิก เพิ่ม

 • เมื่อต้องการเอาผู้รับออกจากรายการ ให้เลือกผู้รับนั้นแล้วคลิก เอาออก

 • เก็บอีเมทั้งหมดเป็นอีเมลขยะเว้นแต่ว่ามา จากบุคคลในรายการของฉันผู้ส่งที่ปลอดภัยหรือผู้รับที่ปลอดภัย หรือ จากผู้ส่งในองค์กรของฉัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องข้อความอีเมลจากที่ไม่ได้ถูกกำหนดใน รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือ รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยของคุณ หรือข้อความอีเมลจากภายนอกองค์กรของคุณเพื่อถือเป็นอีเมลขยะ ข้อความอีเมลที่ถูกระบุเป็นอีเมลขยะจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

อีเมลบางครั้งที่ คุณส่งสิ้นสุดลงทะเบียนในโฟลเดอร์ของบุคคลอื่นอีเมลขยะ พวกเขาจะต้องการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมอีเมเพื่ออนุญาตให้ข้อความจากที่คุณจะได้รับ

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าทำไมคุณเห็น Outlook Web App เวอร์ชัน Light, ต้องการทราบวิธีกลับไปยัง Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน หรือไปยัง Office หรือวิธีการใช้โปรแกรมอีเมลอื่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ Outlook Web App Light

Outlook Web App Light > ตัวเลือก

Outlook Web App Light > ความปลอดภัยของอีเมล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×